Vasakronan - fastighetsbolag med fokus på kontor och butiker

Den fysiska miljön på jobbet påverkar oss. Mer än vi tror. Nu skapar ett förändrat arbetsliv nya utmaningar.
Kontorsrevolutionen är här.

Nyfiken? Kom i kontakt med oss här! Låter det läskigt? Se vanliga frågor & svar

Lokaler är mer än kvadratmeter och kostnader. De är verktyg för att förändra, påverka och inspirera. Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för verksamheters
förändring och utveckling. En insikt som allt fler får.
Det handlar bara om att ge sig tid att ställa rätt frågor.

3 Så gör ni!

Tidigare insikter kompletteras med frågor som: Arbetar ni mest på kontoret eller är ni ständigt på språng? Hur ska kunskap förmedlas och delas? Vad behöver och vill ni dela i form av arbetsplatser och mötesyta? Vilken IT-lösning behövs?

Svaren sammanfattas i ett designkoncept som med hjälp av bilder, symboler och ord beskriver arbetsplatsen.

Undvik att börja i planlösningen. Slutna rum, öppna landskap eller aktivitetsbaserade kontor utan fasta arbetsplatser – det spelar ingen roll i det här skedet. I den här fasen dyker det upp designidéer, budgetdokument och tidplaner. Men också förväntan och frågor. Förankringen hos medarbetare och ledningsgrupp är viktig. Man börjar förstå att saker och ting kommer att hända och kommunikationen spelar en avgörande roll.

Vår egen resa mot ett nytt huvudkontor

Vårt designkoncept tog sin inspiration från den italienska staden Palmanova som byggdes på 1500-talet. Här strålar stadens gator ut från en central samlingspunkt. Olika områden finns för olika aktiviteter och invånarna kan enkelt både mötas och dra sig tillbaka. I stadens dynamik hittade vi idéerna och med ett stort öra mot vår egen organisation översatte vi dem till ett arbetssätt à la 2000-talet.

Vi ville också skapa en virtuell miljö, där valet av arbetsplats inte skulle begränsas av tekniken, där det skulle vara lätt att hitta och dela information. Och sist, men inte minst. Ett papperslöst kontor.