Rapport: Navigating the Future Workplace

41 beslutsfattare om framtidens arbetsliv

Pandemin tvingade fram en oväntad prövning av distans- och hybridarbete. Nu, ett par år senare, inser företagen att flexibelt arbete är en permanent del av det moderna och framtida arbetslivet och att det påverkar ledarskap, innovation, företagsprestation och medarbetarnas engagemang liksom kontorets roll och funktion.

Ta del av rapporten där vi samlat insikter från 41 beslutsfattare på stora och medelstora bolag i ämnet Navigating the Future Workplace. Rapporten innehåller spaningar kring det framtida arbetslivet med idéer för:

  • Hur organisationer kan lyckas med hybridarbete
  • Vad ledningen bör tänka på inför beslut kring det egna kontoret
  • Vad som behövs för att kontoret ska bidra till hela organisationens utveckling
  • Hur man mäter och följer upp förändringen
  • Vad kontorsparadoxen egentligen innebär

Ladda ner rapporten.


Mer intressant innehåll från Kunskapsrummet:

Att stärka företagskulturen – trots flexibla arbetssätt

I våra samtal med företag och organisationer märker vi att många ställer sig frågan hur man bäst bygger en stark företagskultur när många inte spenderar hela sin arbetstid på kontoret. Hur gör och tänker andra? I den här artikeln samtalar vi med Elena Aylott som jobbar med att stärka företagskulturen.

Till artikeln

Remote-first är det som gäller hos Deel

Delvis på kontoret, delvis på distans. Den hybrida arbetsplatsen tillhör inte längre framtiden. Deel har dragit det digitala till sin spets – här är det remote-first som gäller. Vi träffar Daniel Eisenberg som berättar mer.

Till artikeln

Från arbetsplats till helhetsupplevelse

Vilken arbetslivsupplevelse behöver företag och organisationer erbjuda nu för att attrahera, motivera, engagera och behålla medarbetare. Worklife experience är ett synsätt som handlar om att skapa en holistisk arbetslivsupplevelse, där kontoret endast är en del.

Se filmen

Funderar du på hur er arbetslivsupplevelse kan utvecklas?

Tveka inte att kontakta Britt för ett bollplank och ett intressant samtal.

Britt Lindqvist

Chef affärsutveckling