Här kan du se alla expertfilmerna från webbinariet ”Hur skapar vi dragningskraft till arbetsplatsen?”

Hur skapar vi dragningskraft till arbetsplatsen? Det var ämnet för ett webbinarium som sändes den 20 september. Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg, och Anna Nordin, chef för region Stockholm på Vasakronan, diskuterar tillsammans med en sakkunnig panel hur vi kommer att arbeta i framtiden. Här nedan kan du ta del av de förinspelade experter Elena Malakhatka, forskare på Chalmers, Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia och Cecilia Westerholm Beer, vd på Grå Gåsen som visades på webbinariet.

Elena Malakhatka

Elena är PhD på KTH och gör nu sin PostDoc på Chalmers och arbetar för närvarande med Live-in-Lab som forskar kring Human Building Interactions. Elena pratar om de viktigaste tekniktrenderna och hur arbetsplatsen kan utvecklas med hjälp av teknik.

Jan Jörnmark

Jan är docent i ekonomisk historia och har skrivit om digitalisering, stadsplanering och bostadspolitik. Jan pratar om vad som gör platser attraktiva och vilka lärdomar vi kan ta från positiv platsutveckling i städer när vi skapar attraktiva arbetsplatser.

Cecilia Westerholm Beer

Cecilia är vd på Grå Gåsen i Burgsvik AB som driver två hotell och en restaurang på södra Gotland. Cecilia pratar om hur vi kan få människor att bli kreativa och mer produktiva så snart de kliver in genom dörren.

I denna film får vi veta:

 • Hur analyser av mänskliga beteenden kan ligga till grund för skapandet av attraktiva platser.
 • Hur teknik kan koppla samman nya behov som globaliseringen och digitaliseringen givit upphov till, med platsen omkring oss.
 • Hur cyberfysiska system hänger samman och hur de påverkar vår vardag.
 • Etiska aspekter kring datainsamling och analys av mänskliga beteenden.

Elena deltog som en av experterna i vårt webbinarium om hur vi skapar dragningskraft till arbetsplatsen den 20 september 2022.

Vill du se hela webbinariet? Klicka här

I denna film får vi veta:

 • Vilka underströmmar som leder till att vissa platser får nytt liv medan andra dör ut.
 • Förtätning av stadskärnor – positiva och negativa konsekvenser.
 • Hur kan ny teknik hjälpa oss i skapandet av attraktiva platser?

Jan deltog som en av experterna i vårt webbinarium om hur vi skapar dragningskraft till arbetsplatsen den 20 september 2022.

Vill du se hela webbinariet? Klicka här

I denna film får vi veta:

 • Vad som krävs av en plats för att trigga kreativitet och produktivitet.
 • Hur vi kan skala bort hinder så att människor trivs och känner sig som hemma.
 • Medarbetarens roll i utvecklandet av arbetsplatsen.

Cecilia deltog som en av experterna i vårt webbinarium om hur vi skapar dragningskraft till arbetsplatsen den 20 september 2022.

Vill du se hela webbinariet? Klicka här

Tyckte du filmerna var bra?

Vad kul. Det här är bara början. I vårt kunskapsrum samlar vi insikter, nya idéer och inspiration från mängder av diskussioner med kunder och beslutsfattare inom näringslivet och myndigheter. Det här hittar du i kunskapsrummet:

 • Inspiration och ny kunskap om framtidens arbetsplats
 • Bra tips och råd för en bättre arbetsmiljö
 • Inblick i hur andra tänkt och gjort.

Funderar ni på hur framtidens kontor ser ut för er?

Tveka inte att kontakta Henrik om ni vill ha ett bollplank och ett intressant samtal.