Välkommen till
Rosenborg 3

Rosenborgsgatan 10-12

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2023-11-28

Luciafirande på Rosenborgsgatan 4!

Välkommen på Luciafirande!

Vasakronan bjuder in till ett stämningsfullt luciafirande med elever från Stockholms Musikgymnasium.

Vi samlas onsdag 13 december klockan 14.15 i ljusgården på Rosenborgsgatan 4 där vi bjuder på fika. Luciatåget kommer klockan 14.30.

Varmt välkomna!

Vänligen,
Vasakronan

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

I fastigheten finns ett miljörum på plan 3, access via kortläsare. Fraktioner listas enligt nedan:

 • Osorterat rest-/Hushållsavfall
 • Organiskt matavfall
 • Pappers-förpackningar
 • Wellpapp
 • Färgade Glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Plast förpackningar
 • Plastfolie LDP-plast ofärgad
 • Elektronik
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Lysrör
 • Tonerkassetter
 • Blandskrot
 • Träavfall obehandlat
 • Kontorspapper

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad.

Hyresgästen kan beställa hämtning för övriga fraktioner, t.ex. grovsopor, av vår samarbetspartner Ragnsells – mot en kostnad. Ta kontakt med deras kundtjänst på kundtjanst@ragnsells.com eller 0771-88 88 88. Annars lämnar ni själva på återvinningscentralen Kvarnkullen i Rissne. Eller varför inte ge grejerna ett nytt liv? Företaget Kompanjonen köper och hämtar kontorsmöblemang – se mer på Kompanjonen.

Tack för att du källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Kring fastigheten har Vasakronan ett avtal med en markentreprenör som vintertid ansvarar för snöröjningen.

Om farliga istappar upptäcks på byggnaden, ring omedelbart till Vasakronans kundservice. Istappstelefon, tel 08-503 802 80, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholm.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm och sprinklersystem finns på alla våningsplan i fastigheten. Vasakronan sköter detta och meddelar resp. företags kontaktperson när prov skall ske.

Inne i er lokal ansvarar ni för skyltning av nödutgångar, att brandsläckare finns till hands, att lås och öppning av nödutgångar fungerar och nödutrymningsövningar. Ibland utför t.ex. brandmyndigheten en översyn av lokalen. Om de kräver en förändring med anledning av er verksamhet är det ert ansvar att åtgärda det. Vasakronan ansvarar för detta i gemensamma utrymmen, t.ex. i trapphus och entréer.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:
– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands
– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

LEED
Fastigheten är certifierad på Platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan. Läs mer om LEED-certifiering här: LEED-certifiering

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: Fastighetsägarna

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entréer är öppna 07.00-17.00, övrig tid krävs kort och kod. För ytterligare passerkort kontakta Vasakronans kundservice eller receptionen i fastigheten.

Vasakronan ansvarar för fastighetens allmänna passagesystem i bland annat husentréerna och källarplanet. Meddela oss via kundservice på kundservice@vasakronan.se om ni behöver ytterligare passagebrickor eller vill anmäla en bricka som borttappad.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Leveransadress är Rosenborgsgatan 10. För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Utanför godsmottagningens dörr på finns ett anslag med samtliga Hyresgästers kontaktuppgifter. Godsmottagningen är gemensam för alla hyresgäster, ingen uppdelning av ytor i godsmottagningen kommer ske. Inne i godsmottagningen får endast gods till hyresgäster eller hyresvärd förvaras temporärt innan detta gods transporteras vidare till hyresgästs lokal eller förråd.

Vid transport av gods inom huset, från godsmottagningen till hyresgästs lokal, får endast transportvagn med gummihjul användas inte pall lyft, då detta kan skada Fastighetens golv.

Allmänna uteplatser & terrasser

Kring fastigheten har Vasakronan ett avtal med en markentreprenör som sköter gångstråk, gräsmattor och rabatter.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess: 
Advania – Fastighet och bygg
Advania.se

Inomhusklimat

Fläktar och Luft
Fastigheten har flera luftbehandlingssystem som försörjer lokalerna med kyld/värmd tilluft. Cellkontor och kontorslandskapen har möjlighet att påverka temperaturen på den inkommande luften. Normalt förses lokalerna med luft som håller en temperatur på mellan 19-21 C. Hyresgästerna kan sedan lokalt påverka temperaturen i lokalen genom att justera termostaten/termostaterna i utrymmet.

Fläktarna i fastigheten går normalt under kontorstid, mellan 06.00-17.00, vissa avvikelser förkommer beroende på verksamheten i lokalerna. En OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) utförs i fastigheten vart 3:e år.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökare hänvisas till askkoppar vid fastighetens gavlar.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor Service Management erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, konferens, vaktmästeri, restaurang/catering och andra kontorsnära tjänster. Läs mer om dessa erbjudanden på vår hemsida under servicetjänster kontor.

I fastigheten finns även ett gemensamt omklädningsrum.

Receptionsservice finns i fastigheten vid dess huvudentré. Receptionen nås via mejl på receptionenRosenborg.3Hus4@coor.com eller på telefon 072-241 40 40. Den är bemannad mellan 07:30-17:00.I huset finns möjlighet att hyra konferensrum med storlekar mellan 12-14 personer. Kontakta receptionen för mer info.

Service i närområdet

I närområdet finns flera restauranger, caféer, närbutiker och en livsmedelsbutik. Mall of Scandinavia samt Friends Arena på promenadavstånd med all tänkbar service och ett mycket stort utbud av restauranger och shopping.

På parkeringen vid Rosenborgsgatan 12 erbjuds bilpool genom  Volvo On Demand för privatpersoner och företag.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Bil
Direkt närhet till både E4:an såväl som E18. Det är cirka 5 km till innerstaden och tar ungefär 8-10 minuter med bil under normaltrafik. Till Arlanda tar resan cirka 30 minuter.

Kollektivt
Den som inte reser med bil tar pendeltåget till Solna Station alternativt Ulriksdal. Ca 300 bort finns ett flertal busslinjer som trafikerar norrort, Solna Centrum (T-bana) och till innerstaden. Tvärbanan ansluter vid Solna Station. Om några år kommer även T-bana anslutas vid Solna Station. Mer info finns på SL.

Elbuss
Vasakronans hyresgäster i Frösunda erbjuds en gratis pendlingsbuss till och från Solna Station. Bussen går helt och hållet på el och blir ett miljövänligt sätt att ta sig till och från jobbet. Syftet är att underlätta resvägen för våra hyresgäster och bussen är bara en av många tjänster som Vasakronan kan erbjuda. El-bussen går inte på tidtabell, utan kör i skytteltrafik mellan sina två hållplatser. Läs mer på vasakronan/elbuss

El-busslinjen trafikerar området enligt nedan.

Tider:
– måndagar till torsdagar: 07:00-09:00 och 15:00-18:00
– fredagar 07:00-09:00 och 14:00-17:00

Stationer:
– Gustav III:s Boulevard 64 (På- och avstigningsplats framför JM AB)
– Kolonnvägen (pendeluppgången mot MoS, nedanför trapporna och fickan efter rondellen)

Turtäthet:
Avgång cirka var 10:e minut. Bussen kan följas i realtid på vasakronan/elbuss.

Bilpool med Volvo On Demand
Vid Rosenborgsgatan 10-12 hittar du tillgängliga bilar från Volvo On Demand – en bildelningstjäns för privat- och företagskunder. Volvo On Demand erbjuder ett smidigt och hållbart sätt att köra bil i tjänsten, utan långa kontrakt och dolda avgifter. Du bokar enkelt en bil direkt i deras app och kör från en timme till så länge du behöver. Och behöver du hjälp finns support på plats dygnet runt. Läs mer på www.volvocars.com/se/on-demand

Parkering & laddplatser

Varmgarage finns för våra hyresgäster på plan 1 & 2, med nedfart från Rosenborgsgatan 8-10. Besöksparkering finns utomhus vid garagenedfarten. I varmgarage finns parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. Laddstolparna erbjuder laddeffekt på ca 3 kW och har Typ 2 uttag. Ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas för dessa platser.

Vasakronan har gett Parkman uppdraget att förvalta våra garage och parkeringar på denna fastighet. För dig som hyresgäst innebär det att:

 • du kontaktar Parkman vid frågor kring förhyrda platser.
 • du tecknar parkeringsavtal direkt med Parkman. Vasakronan kvarstår som hyresvärd.
 • Parkman sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Vid allmänna frågor, kontakta Parkman kundtjänst på 08-734 90 00 (knappval 1) eller info@parkman.nu 
Öppet alla dagar 08:00-20:00, lunchstängt 12:00-13:00

Vid uthyrningsfrågor, kontakta Parkman uthyrning på 08-734 90 00 (knappval 2) eller uthyrning@parkman.nu 
Öppet måndag-fredag 08:30-16:00

Cykelparkering

Vi på Vasakronan vill göra det enkelt för våra hyresgäster att ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt. Utanför fastigheten finns cykelparkering under tak. Om man vill ta in cykel till låsbart cykelgarage på garageplan kan man hyra plats per år där. Detta görs via Vasakronans parkeringsoperatör Parkman genom att höra av sig till uthyrning@parkman.nu

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera din cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser, detta på grund av framkomlighet vid eventuell brandutryckning.
Under cykelsäsongen kommer Cykloteket till området och erbjuder, i samarbete med Vasakronan, reparation och uppfräschning av din cykel till rabatterat pris. Information skickas då ut till våra kontaktpersoner.

På entréplan finns två för hyresgäster i huset gemensamma omklädningsrum (ett för damer och ett för herrar) med dusch. I dessa kommer små låsbara värdeskåp finnas samt krokar för att hänga upp kläder under tiden man duschar/motionerar. Kläder får ej lämnas kvar i dessa utom under tiden man motionerar, utan ska sedan tas upp till den egna lokalen. Access till omklädningsrummen sker via kortläsare.