Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

Miljörum finns på Solna strandväg 102 & 124. Tillträde sker med bricka.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

 • Hårda plastförpackningar
 • Metall förpackningar
 • Oförgat och färgat glas
 • Toner & patroner
 • Elektronikskrot
 • Grovsopor
 • Cellplast/frigolit
 • Plats för returpapper
 • Batterier
 • Glödlampor
 • Övriga ljuskällor
 • Lysrör
 • Wellpapp
 • Transparent mjukplast
 • Porslin
 • m.m.

Hyresvärden ansvarar endast för de i miljörummet uppmärkta fraktionerna. Övriga fraktioner är hyresgästens eget ansvar, t ex pappersåtervinning m m. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells. Länk till Ragnsells webbplats

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Markentreprenör ansvarar  för snöröjningen vintertid.

Istappar
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-503 802 80, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Inne i er lokal ansvarar ni för skyltning av nödutgångar, att brandsläckare finns till hands, att lås och öppning av nödutgångar fungerar och nödutrymningsövningar. Ibland utför t.ex. brandmyndigheten en översyn av lokalen. Om de kräver en förändring med anledning av er verksamhet är det ert ansvar att åtgärda det. Vasakronan ansvarar för detta i gemensamma utrymmen, t.ex. i trapphus och entréer.

Brandalarm
Direktkopplat brandlarm till räddningstjänsten finns i fastighetens trapphus och korridorerna bakom restaurangerna. Inne i kontorslokalerna finns utrymningslarm, framför allt i konferens- och mötesrum.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands
– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad?  Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket 

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid oss via kundservice i förväg.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
Under Servicetjänster Kontor på vår hemsida kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Inpassering
Portarna i fastighetens huvudentréer är öppna vardagar mellan kl. 07.30-17.00, övrig tid behövs bricka för inpassering.

Reception finns vid entrén Solna strandväg 96.
Bemannad: vardagar 08.00-17.00
Telefon: 073-358 90 32
Mail: solnastrand@coor.com

För att komma in i garaget behövs bricka. Till miljöstationen och cykelrummet krävs det även alltid bricka.

Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 120 kr.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i området sker av allmänna ytor i kvarteret och ronderas dygnet runt. Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan och vakten i god tid.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på Hjärtstartarkartan, så finns den sökbar i nödsituationer.

Lastkaj & leveranser

Inga pallar får tas in via huvudentrén på Solna strandväg 96-98. Tyngre varuleveranser ska gå via godsmottagningarna. Transportören anropar varumottagaren via porttelefonen till vänster om garageporten. Varumottagaren svarar och kan fjärröppna garageporten från sin telefon genom att trycka siffran 5.

Fastighetens två godsmottagningar är vid Solna Strandväg 120-122 och Solna Strandväg 102.

Leveranser till kontorshyresgäster
Gods på pall ska omlastas till kärra med gummihjul innan det tas in i hisshallen, för att inte förstöra stengolv i hisshall och hisskorg.

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljönKring fastigheten har Vasakronan ett avtal med markentreprenör som sköter gångstråk, gräsmattor och rabatter. 

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.Visolit.se.  

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla, samt med fastighetens egna geoenergianläggning.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor – Vasakronans servicepartner
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering. Coor kan även hjälpa till med att arrangera kemtvätt, bilservice, frukt till kontoret, lokalvård, fönsterputs, kaffemaskiner, växter till kontoret, entrémattor och brandutbildning och office depot kundnummer genom Coor.

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 070-672 37 32 eller maila till amie.gracia@coor.com 

Länk till Vasakronans servicetjänster

Reception
I fastigheten finns en gemensam receptionen som ligger i anslutning till entrén Solna Strandväg 96. Receptionen är öppen vardagar mellan 08:00-17:00. Receptionen hjälper till med mottagning, registrering, och hänvisning/avisering av besökare. Den kan även hjälpa till med mottagning och utlämning av bud/brev samt avisering av dessa, beställa taxi, tidtabellsupplysningar, och annan allmän information.

Receptionen nås på solnastrand@coor.com eller 073 358 90 32.

Butiker, restauranger och caféer
I husets vid Solna Strandväg 96 finns lunchrestaurangen Kantin som har öppet mellan 10.45-14.00.

Gym, Cykelrum & Omklädningsrum
I fastigheten finns ett gemensamt gym för alla hyresgäster att nyttja. Se mer information och tider uppsatt på plats vid omklädningsrummen. Vid fastigheten, mot Bällstaån och strandkanten, kommer ett utomhusgym uppföras inom kort. Vidare information kommer.

Då Vasakronan vill uppmuntra och underlätta för våra hyresgäster att ta cykeln jobbet finns ett stort antal cykelplatser tillgängliga. Läs mer under fliken Kommunikationer och Cyklar kring tillvägagångssätt.

Mobilitet och mikro-mobilitet
Vasakronan förespråkar resursdelning mellan företag, och ett steg mot en grönare framtid är resursdelning genom bl.a. ”gröna” fordonspooler. I Strand erbjuder vi mobilitetslösningar i flera olika former.

Vid Solna Strandväg 96 finns två olika sorters bilpooler tillgängliga; Elbilio, vilket erbjuder miljövänliga elbilar, och M, fd. Sunfleet. Bilpoolerna kan nyttjas som företag eller som privatperson.

För att inleda ett samarbete med Elbilio, och möjliggöra resor för medarbetare i tjänst, kontakta hej@elbilio.se eller 08-410 038 70.

Inom kort kommer vi att erbjuda mikromobilitet i området, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten. Det kommer finns elcyklar och elsparkcyklar tillgängliga i ljusgården vid Solna Strandväg 96 att boka till ett förmånligt pris.

Kajaker
Under 2021 lanseras kajaker i Strand. Mer information kommer under 2021

Stigkarta och ”Walk-and-Talk”
En mötesform som passar perfekt i Strand är Walk-and-Talk. Metoden lämpar sig för att göra möten mer kreativa och effektiva. Stigkartor hittar du i fastighetens reception, Solna strandväg 96.

Förråd & Lager
I fastigheten finns ett antal förråd av olika storlekar. Hör av er till biträdande fastighetschef under fliken ’Kontaktpersoner’ om ni är intresserade av att hyra ett förråd för företagets räkning.

Service i närområdet

Solna Strand är ett uppskattat kontorsområde med det mesta du behöver för en fungerande kontorsvardag. Välj mellan ett 15-tal lunch-restauranger i området och kreativa food trucks när säsongen tillåter. En liten bit från Solna Strand ligger Sundbybergs Centrum där du hittar banker, Systembolaget, detaljhandel och apotek mm.

Restaurang & Café
Kantin
Solna Strandväg 98

ROE Sushi
Solna Strandväg 74

Thelins konditori
Solna Strandväg 74

Citysallad
Solna strandväg 74

Se flera härliga och bra tips till restauranger för närområdet i bifogad broschyr.

Butiker & service
Systembolaget
Landsvägen 53B, öppettider månd-lörd 10:00-19:00

Pressbyrån
Korta gatan 7 (T-banan), öppetider: månd-fred 07:00-18:30

Hälsa & motion
Sats
Sundbybergs torg 1 G, Sundbyberg, öppettider: månd-tors 6:30-22:00, fred 6:30-21:00, lörd-sönd 10:00-18:00

Fitness 24 seven
Torggatan 8, bemannat: månd-tors 16:00 – 19:00

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Cykel
Längst med vattnet löper en cykelväg hela vägen till Stockholms City.

Bil
Området är lättillgängligt med bil genom närheten till bl.a. Huvudstaleden och E4. Parkering finns i husets garage att hyra, läs mer under fliken Parkering.

Tunnelbana
T-banans blå linje 10 stannar mitt i området vid stationen Solna Strand. Stationen ligger endast ett gångavstånd på 3 minuter bort. Därifrån tar man sig in till T-centralen på 10 minuter.

Buss
Flera busslinjer trafikerar nära fastigheten, bl.a. 512 Spånga Station – Solna centrum, 113 Blackebergs gård – Solna Centrum samt 176 Ekerö – Mörby. För mer information, besök SL.

Pendeltåg
Pendeltåg finns i det närbelägna Sundbybergs centrum som trafikeras av linje 43. Med denna resväg tar man sig till Stockholm City på endast 8 minuter.

Tvärbana
I Sundbybergs Centrum hittas även tvärbanan. Resan till Alvik tar 8 minuter, till Solna centrum 4 minuter och Solna Station 7 minuter.

Flyg
Med bil når man Bromma flygplats på 9 minuter. Flygbussen till Arlanda stannar vid en hållplats 500 meter bort.

Båtkort
Under sommaren är pendelbåtstrafiken igång igen med vår båt E/S Movitz, som är världens första eldrivna, snabbladdade pendelbåt. Båten går mellan S. Riddarholmshamnen, Lilla Essingen, Alviks Strand, Hornsbergs Strand, och Solna Strand. Passa på att båtpendla till jobbet, upplev Solna Strand från sitt allra bästa håll. Vasakronan gillar fossilfria bränslen, och bjuder därför våra hyresgäster på båtkorten. Dessa distribueras genom din arbetsgivare.

www.movitz.info ges omedelbar info om trafikläget. Den uppdateras av besättningen (Twitter). Båten utgår från Klara Mälarstrand vid T-centralen. Du går under Centralbron och första kajen på vänster sida.

Båttrafiken sköts av Green City Ferries. Läs gärna mer om fördelarna med eldriven båttrafik på webben: www.greencityferries.com.

Mobilitet och mikro-mobilitet
Vasakronan förespråkar resursdelning mellan företag, och ett steg mot en grönare framtid är resursdelning genom bl.a. ”gröna” fordonspooler. I Strand erbjuder vi mobilitetslösningar i flera olika former.

Vid Solna Strandväg 96 finns två olika sorters bilpooler tillgängliga; Elbilio, vilket erbjuder miljövänliga elbilar, och M, fd. Sunfleet. Bilpoolerna kan nyttjas som företag eller som privatperson.

För att inleda ett samarbete med Elbilio, och möjliggöra resor för medarbetare i tjänst, kontakta hej@elbilio.se eller 08-410 038 70.

Inom kort kommer vi att erbjuda mikromobilitet i området, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten. Det kommer då att finnas elcyklar och elsparkcyklar tillgängliga i ljusgården vid Solna Strandväg 96 att boka till ett förmånligt pris. 

Parkering & laddplatser

I området finns goda parkeringsmöjligheter för er som hyresgäst eller besökare. Längs gatan, samt vid Solna Strandväg 64, finns besöksparkering tillgängligt. Fastighetens tre garageplan har infarter på sidan om fastigheten och är till för dess hyresgäster. Garagen erbjuder en variation av olika lösningar; fast plats, laddplats, och periodbiljetter.

Hyra parkeringsplats
Vasakronan uppdrar åt Parkando att förvalta våra garage och parkeringar på denna fastighet.

För dig som hyresgäst innebär det att:
• du alltid kontaktar Parkando vid frågor kring förhyrda platser.
• du tecknar parkeringsavtal direkt med Parkando. Vasakronan kvarstår som hyresvärd.
• Parkando sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Parkando kundservice
Du är alltid välkommen att kontakta Parkandos kundservice via formulär, telefon eller e-post.

Telefon: 08-408 396 38 (öppettider mån-tor 09-14)
Jour, öppet dygnet runt om du har problem att öppna porten 08-410 835 20
E-post: kundservice@parkando.se
Hemsida: https://www.parkando.se/kundservice/

Cykelparkering

Cykelparkering
Cykelparkering finns framför fastigheten vid Solna strandväg 98. Vill du låsa in din cykel, ta kontakt med receptionen på Solna strandväg 96 så kan de hjälpa dig så att du får access till ett låst utrymme i garaget. Access till det låsta cykelrummet debiteras med 100 kr/år. El-uttag är monterade i båda cykelrummen som gör det möjligt att ladda sin el-cykel. Se bifogad broschyr för karta och väg till fastighetens olika cykelrum.

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Låna cykel
Om du ska iväg på ett ärende under arbetstid så kan du låna en cykel. Cyklarna finns innanför entrén på Solna strandväg 96. Nyckeln hämtar du i receptionen på Solna strandväg 96 mot att du visar upp en ID-handling. Du kan även låna hjälm.

Mikro-mobilitet
Vasakronan förespråkar resursdelning mellan företag, och ett steg mot en grönare framtid är resursdelning genom bl.a. ”gröna” fordonspooler. I Strand erbjuder vi mobilitetslösningar i flera olika former. I området kommer vi på sikt erbjuda mikromobilitet, det vill säga, fordon lämpade för kortare distanser och andra former av möten. I dagsläget finns elcyklar och elsparkcyklar tillgängliga i ljusgården vid Solna Strandväg 96 att boka till ett förmånligt pris. Cyklarna bokas via Elbilios app.