Välkommen till Arkaden

Arkaden / Fredsgatan 1-3 / Drottninggatan 38-44 & 46-48 / Södra Hamngatan 37-41 & 43 / Östra Hamngatan 36

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Kristoffer Kruse

Affärsansvarig kontor 073-801 09 94

Jörgen Törnqvist

Affärsansvarig handel 070-670 85 00 · 031-743 42 01

Tilda Gustafsson

Bitr. affärsansvarig 076-127 17 15 · 031-743 42 99

Andreas Lövgren

Teknikansvarig 031-743 42 34

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

När det gäller avfallshantering samt återvinning har vi på Vasakronan ett nära samarbete med Ragn-Sells AB. Ragn-Sells har hand om all avfallshantering på Arkaden och tar hand om alla avfallsfraktioner som kan uppkomma i er verksamhet. De arbetar på Arkaden efter ett koncept som heter Serviceentreprenad och innebär att de hämtar avfallet i er verksamhet och garanterar rätt miljömässig hantering och återvinning av detta. Ragn-Sells AB tar emot alla typer av avfall.

Då avfallshantering inte ingår i hyreskontraktet skriver hyresgästen ett avtal med Ragn-Sells AB om detta. De kommer att kontakta er under inflyttningsfasen. 

Vid frågor rörande avfallshantering i Arkaden kan ni kontakta Vasakronan eller Ragn-Sells AB, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart kundservice 031-743 42 52 .

Utrymning & brandskydd

Talat utrymningslarm finns i galleria delen av Arkaden.
Ljudat utrymningslarm finns i källare samt personalutrymmen.
Manuellt utrymningslarm finns i trapphusen.
Varje kontor har själva ansvar för eget utrymningslarm inom kontoret.

Arkaden är uppdelad i flertal brandceller. Varje brandcell kan stå emot en brand i 60min. Hela galleriadelen är en brandcell som är sprinklad.
Varje trapphus är en brandcell och varje individuellt kontor är en brandcell.

Varje verksamhet har själva ansvaret för att alla punkter av SBA är uppfyllda i er verksamhet.
Bifogat ligger checklista för brandskydd i Arkaden.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Vem ansvarar för vad?  Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Firesafe Sverige AB 

Prevecon AB

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. Hur man som hyresgäst kan minska miljöbelastning och få ett grönare kontor kan bland annat inkludera att se över elanvändning, välja miljömärkt material och återvinna. Du kan läsa mer om miljösmarta lokaler nedan. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Vasakronan har hjärtstartare som finns vid lastintaget mot Drottninggatan.

Lastkaj & leveranser

Gods till kontor tas in via entréer. Om godset transporteras via hissen, observera maxvikten i hissen. Inget gods får ställas i trapphus eller nödutgångar.

Arkadens Varumottagning är öppen vardag 07.00-15.00 och är till för alla varutransporter in och ut ur Arkaden. Adressen är: Drottninggatan 40-44, 41106 Göteborg.

Varorna skall hämtas och kvitteras och omedelbart köras in eller ner på lager av respektive butik efter att transportbolaget aviserat detta via porttelefonen eller telefon. (Leverantörer får endast gå in med post och enstaka paket, allt lastbils- och pallgods skall avhämtas).

Det får aldrig ställas av några osignerade varor i lastintaget och detta får ej användas för uppställning av gods. Detta är en nödutgång och skall vara framkomligt vid en eventuell utrymning av fastigheten.

Porten skall alltid stängas efter mottagen leverans för att förhindra obehöriga att ta sig in!

Vet ni med er att ni kommer att få en större leverans så hör av er till Ragn-Sells för att prata igenom hur detta skall gå så smidigt som möjligt för er. Vid behov av hjälp med varutransporter eller mottagning av dessa kontaktar ni Ragn-Sells på nummer 0709-272256.

Vid behov av upplåsning övriga tider kontaktar ni först Vasakronan och meddelar detta därefter Securitas på nummer 010-470 32 15.

Allmänna uteplatser & terrasser

Uteplats/innergård 
I fastigheten har vi en innergård, den nås via Fredsgatan 1. Denna kan nyttjas vid lunch och vid olika aktiviteter. Kontakta Vasakronans reception om ni vill boka innergården för aktivitet. Se bifogat dokument vilka regler som gäller för innergården. Kontakta dem på: reception.gbg@vasakronan.se

Städning: 

Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör.
Detta sker 5 dagar i veckan.  
Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.

Övrig markskötsel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Nu har Vasakronan tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Se Vasakronans årstidsblad för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se bifogad artikel nedan.

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade
Vasakronan är ett miljöcertifierat företag, vi arbetar kontinuerligt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m.m.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen
 • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser eller dylikt. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter kring entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten. 

VINTERTIPS för kontoret

Kolla att alla termostater är påvridna på element och fönsterapparater
Under sommaren kanske det var någon som drog ner elementen? Kolla så att alla termostater på element och fönsterapparater är pådrivna och fungerar. Det finns mekaniska termostater på element och/eller elektroniska rumstermostater på vägg eller i tak.

Visste du att persienner faktiskt isolerar mot kyla?
Fäll ner dem innan du går hem från jobbet på vintern så spar du energi och får en varmare morgonstund dagen efter.

Satsa på ett gäng gröna växter för en skönare inneluft
Inneluften är torrare på vintern. Det beror på att kall luft inte kan bära lika mycket fukt som varm luft. När den kalla uteluften kommer in och värms upp blir den torrare än varm luft på sommaren, då uteluften innehåller mer fukt. Ju varmare det är inne desto torrare känns luften. Gröna växter på arbetsplatsen hjälper till att fukta luften.

Hur ser det ut vid element och fönsterapparater?
Element och fönsterapparater behöver stå luftigt för att kunna värma rummen effektivt. Tänk på att inte täcka för ventiler i fönsterbrädor eller ställa saker framför element. Möblera rätt!
Var står skrivbordet? Närmare än en meter från ett fönster är det inte behagligt att ha sin arbetsplats med tanke på solinstrålning, kyla från fönster och luftrörelser vid element och fönsterapparater.

Kom ihåg den där extra tröjan
Tog du på dig en extra tröja när du gick till jobbet? Låt den gärna hänga kvar på kontoret. Ibland tar det tid innan alla system kommer igång, till exempel efter en helg. Då kan det vara bra att ha en tröja att krypa in i.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor Service Management erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, kaffemaskiner, fruktkorgar och städning. De kan även hjälpa till med större uppgifter såsom restaurang & catering samt konferenser. Alla tjänster som Coor erbjuder kan hittas här

Funderar du på att sätta upp en postlåda utanför entrédörren, stäm av med Vasakronan först.

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster eller kontakta fastighetschefen.

Service i närområdet

Fastigheten är belägen mitt i hjärtat av Göteborg vid ett av stans tätaste shoppingstråk.

Ett brett utbud av butiker, restauranger och närservice finns både i och i nära anslutning till fastigheten. Förutom allt vad Arkaden har att erbjuda finner ni Kompassen och Nordstan på ett par minuters promenadavstånd. Även Kungsgatans gångstråk och Avenyn, som ligger ett stenkast ifrån fastigheten, har mycket att erbjuda.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Fastigheten ligger nära Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen där du har nära till alla kommunala kommunikationer.

Mer info, tidtabeller m m finner du på Västtrafik och Sj

Cykel är även ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. På bl.a. Gustaf Adolfs Torg och vid Kopparmärra finns flera Styr & ställ cyklar att hyra.

Parkering & laddplatser

För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller P-hus City.

 • Parkeringshuset i Nordstan
 • P-hus City på Östra Larmgatan 3-7

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Både Nordstans och P-Hus City erbjuder möjligheter till elbilsladdning.

Cykelparkering

Närmaste cykelgarage hittar ni i P-Hus City. För att läsa mer och skapa abonnemang till cykelgaraget gå in på Cykelservice Fredstan – Vasakronan .

Cykelställ finns på kommunal mark i anslutning till fastigheten. 
Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.    

Styr & Ställ

Styr & Ställ har cyklar för uthyrning runt om i centrala Göteborg. Med Styr & Ställ kan ni teckna företags abonnemang. Närmaste platsen är Gustav Adolfs Torg eller vid Kopparmärra. 

För mer information Styr & Ställ