Göteborg, Fredstan

Arkaden


  • Adresser: Arkaden / Fredsgatan 1-3 / Drottninggatan 38-44 & 46-48 / Södra Hamngatan 37-41 & 43 / Östra Hamngatan 36
  • Byggt/ombyggt: 1970/1979/2002/
  • Miljöcertifiering: LEED Guld (2023)
  • Kontor: 10 525 m2
  • Butik: 10 084 m2
  • Övrigt: 489 m2
  • Arkitekt: Joel Holger/Tengboms Ark.
För hyresgäster

Fastighetens historia

Kvarteret Arkaden
På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden och Härberget ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. Mot Hamngatorna var det fem större tomter, mot Drottninggatan sex mycket smala.

På 1890-talet revs en del av kvarteret då Sveriges enda privatägda gata, Arkaden, drogs snett igenom kvarteret och en stor tegelbyggnad med torn uppfördes. En liknande byggnad planerades för andra delen av kvarteret men blev aldrig utförd.

I kvarteret fanns flera kända företag, bl a Arcade restaurang och smörgåsaffär, Brobergs Tobakshandel, Törnstens herrekipering, Waidele musikaffär, Stibergs hörna och Hugo Bonanders damfrisering. Samtliga hus revs 1969-1974 då de tre nuvarande byggnaderna uppfördes. År 2000 byggdes kvarterets inre delar om och nya höga entrépartier tillkom på hörnen i sydväst och nordost.

Södra Hamngatan 43, Fredsgatan 1

Fastigheten uppfördes 1969 för Skandinaviska Banken enligt ritningar av arkitekt J Holger. Under 1970- och 1980-talen har diverse ombyggnationer gjorts för kontor och butiker. 2000-2001 genomfördes en större ombyggnad. Husets inre sammanfogades med ”Arkadens gata” och ett nytt förhöjt entréparti byggdes på hörnet.

Tidigare fanns här ett hus med rikt dekorerad fasad. Takvåningen inrymde en fotoateljé som bl a användes av den kände fotografen Aron Jonason.

Fredsgatan 3, Drottninggatan 46-48
Fastigheten uppfördes 1967-1969 för AB Waidele enligt ritningar av arkitekt J Holger. Flera förändringar har gjorts för kontor och butiker. Här låg tidigare två hus från sekelskiftet 1800; på hörnet ett putsat hus i två och en halv våning och mot Drottninggatan en trevånings byggnad med tegelfasad.

Södra Hamngatan 37-41, Östra Hamngatan 36, Drottninggatan 38-44
Fastigheten uppfördes 1974 för Försäkringsbolaget Allmänna Brand, enligt ritningar av Tengbom arkitekter AB. Under 1980-talet har interiörerna byggts om för olika butiker. 2000-2001 ändrades den inre delen med ”gatan” och ”torget”. Entrén i sydväst betonades genom en hög öppning över hörnet och en ny skylt som ersatte det stora A:et över gamla entrén.

Fastigheten bestod tidigare av fyra byggnader. Tre slätputsade trevånings stenhus från 1800-talets början bildade hörnet mot Hamngatorna och bakom dem reste sig en femvånings byggnad av rött tegel. Två spetsiga torn markerade början av den ursprungliga Arkaden.

Den nuvarande höga klockstapeln är tänkt som replik på tornet. Brobergs tobak, som nu ligger vid den inre gatan, låg tidigare på hörnet mot Östra Hamngatan.

Om fastigheten

Affärshuset Arkaden öppnades 2002 efter en totalrenovering och innehåller idag 23 butiker, kaféer och restauranger. I fastigheten finns även kontor i 3 plan.

Service i närområdet

Fastigheten är belägen mitt i hjärtat av Göteborg vid ett av stans tätaste shoppingstråk.

Ett brett utbud av butiker, restauranger och närservice finns både i och i nära anslutning till fastigheten. Förutom allt vad Arkaden har att erbjuda finner ni Kompassen och Nordstan på ett par minuters promenadavstånd. Även Kungsgatans gångstråk och Avenyn, som ligger ett stenkast ifrån fastigheten, har mycket att erbjuda.

Kommunikationer

Fastigheten ligger nära Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – och Centralstationen där du har nära till alla kommunala kommunikationer.

Mer info, tidtabeller m m finner du på Västtrafik och Sj

Cykel är även ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. På bl.a. Gustaf Adolfs Torg och vid Kopparmärra finns flera Styr & ställ cyklar att hyra.

Parkering & laddplatser

För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta parkeringshuset i Nordstan eller P-hus City.

  • Parkeringshuset i Nordstan
  • P-hus City på Östra Larmgatan 3-7

Besöksparkering finns i dessa P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Både Nordstans och P-Hus City erbjuder möjligheter till elbilsladdning.

Dina kontaktpersoner

Kristoffer Kruse
Affärsansvarig kontor

073-801 09 94

Skicka e-post
Jörgen Törnqvist
Affärsansvarig handel

070-670 85 00 · 031-743 42 01

Skicka e-post
Tilda Gustafsson
Bitr. affärsansvarig

076-127 17 15 · 031-743 42 99

Skicka e-post