Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Provisoriska miljörum på plan 0

Fraktioner i miljörum:

Brännbart avfall
Färgade glasförpackningar
Hårda och mjuka plastförpackningar
Ljuskällor
Lysrör
Ofärgade Glasförpackningar
Wellpapp

Vasakronan

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad. Ansvarig entreprenör är Ragn-Sells, vilka även driver miljöstationen Hötorgscity på -1 tr i Hötorgsgaraget. 

Hyresgästen

Hantering av övriga avfallsprodukter såsom returpapper/wellpapp ombesörjes och bekostas av hyresgästen. Avtal kan tecknas med Ragn-Sells.

Kontakt
För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 46 30 kundtjänst alt 0771 88 88 88 växel.

Tack för att ni källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns på varje våningsplan och rökdetektorer och sprinklers finns i hela huset. Varje våningsplan är en egen brandcell och bjälklagen mellan våningarna står emot brand i 60 minuter.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken skall samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp. Skräp och emballage som legat längre än 48 timmar kommer att kastas på hyresgästens bekostnad. Varuleveranser och övrigt materiel borttransporteras och förverkas på hyresgästens bekostnad tidigast 48 timmar efter att det påträffats och märkts upp av Vasakronan.

Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta Vasakronan för vidare information.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Fastigheten är certifierad på platinumnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entrén är öppen på vardagar mellan 07.00-18.00. Skjutdörrarna till gallerian har öppet till 20:00. Övriga tider krävs passerkort och kod. Har du frågor om passerkort kan du kontakta receptionen i Hus 4 på tel. nr. 08-783 14 60 alternativt maila hotorgcity@coor.com

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen).

Rondering med väktare på och omkring Sergelgatan på kvällar och nätter.

Lastkaj & leveranser

Gods förs in via lastgatan under huset, nedfart från Sveavägen 17.

På lastgatan är högsta tillåtna totalvikt för fordon tolv ton med en maximal bredd av 2,2 m och maximal höjd av 2,8 meter.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolitpå www.Visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Hyresgästen ansvarar själv för data- och telenät i egna lokaler.
Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad. Det finns möjlighet att ha kabel-TV med ett basutbud av kanaler.

Har du fler frågor om datanät, telefoni eller TV, kontakta fastighetschefen.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Du kan i viss mån själv reglera temperaturen i din lokal. Detta görs med hjälp av den reglerbara rumstermostaten på väggen.
Drifttiden för ventilationssystemet är 07.00 – 18.00. Fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå för nära entréer (minst 10 meter enligt fastighetens LEED-certifiering) så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

Läs mer om vad just ert företag kan få hjälp med på http://www.coor.se/Vara-tjanster/

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 08-783 14 60 eller maila till hotorgcity@coor.com

I det fjärde huset finns Hötorgshusens gemensamma reception.

I det tredje höghuset driver Helio en konferens- och eventanläggning. Helio finns högst upp i Hötorgshus 3 (Sveavägen 9) och tillhandahåller moderna och effektiva konferensrum och utrymmen med öppna coworking-ytor, lounge och mötesrum.  

För konferensbokning och mer information, vänligen kontakta Helio via https://helio.se/sv/hotorget/ eller 0852223200

Kontakta receptionen för mer information om vilka tjänster de erbjuder, ring 08-522-232 00 eller gå in på www.helioworks.se

 

Service i närområdet

Generellt
Läget mitt i Stockholm city är det bästa tänkbara och erbjuder en mångfald av bra restauranger, butiker, banker, biografer och saluhall. Strax intill ligger Hötorgshallen som erbjuder en kulinarisk rundresa över hela världen. På själva Hötorget finns Stockholms mest välbesökta torghandel. Bara ett par steg bort ligger Kungshallens matpalats.
Hotell
Scandic Klara – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Slöjdgatan 7.

Haymarket By Scandic – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Hötorget 13-15.

Konferens- och Evenemangsanläggningar.

I det tredje Hötorgshuset finns även en konferensanläggning som drivs av Helio(Hitech konferens).
Helio finns högst upp i Hötorgshus 3 (Sveavägen 9) och tillhandahåller moderna och effektiva konferensrum och utrymmen med öppna coworking-ytor, lounge och mötesrum.  

För konferensbokning och mer information, vänligen kontakta Helio via https://helio.se/sv/hotorget/ eller 0852223200

Restauranger

I området finns två stora Foodcourt i närheten, Kungshallen samt Hötorgshallen. Utöver det ligger den populära sushirestaurangen Sushiyama i gallerian mellan det tredje och fjärde hötorgshusen. Här är det alltid full fart både på lunch och middag.

Handel och shopping.

När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. På samma gata som fastigheten, ett stenkast bort ligger gågatan Sergelsgatan som erbjuder ett varierat utbud av handelaffärer. En bit bort men relativt nära finns Gallerian och NK. En bit längre upp på Regeringsgatan ligger Mood Stockholm, en galleria fylld med mode, kaféer och restauranger. Vid Hamngatan/Regeringsgatan sätter nyetableringar en ny prägel på stråket med Victoria’s Secret, XXL och UNIQLO i spetsen.
Träning och Hälsa
Fitness24seven – Beläget på Sveavägen 13-15
Sats Hötorget – Beläget på Sveavägen 20
Hötorgets vårdcentral AB – Beläget på Kungsgatan 48

Cityakuten Husläkarmottagning – Beläget på Apelbergsgatan 48

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationsplatser i Stockholm city.
Arlanda Express – 7 min
Citybanan och T-centralen – 5 min
Stockholms centralstation – 7 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)
Tunnelbana
Närmsta T-banestationär Hötorget, men det är även nära till T-Centralen.
Bussförbindelser
Bussar avgår från flera hållplatser i närområdet, bland annat från Kungsgatan och Sveavägen vid Hötorget.

För mer information, se

Länk till SL:s webbplats
Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis vid Hötorget.

Öppettider Hötorgsgaraget:  

Mån- Lör   06:30-01:00
Söndagar 10:00-01:00   
Utfart dygnet runt.

Cykelparkering

Cykelrum
Cykelrummet nås enklast via garagenedfarten från Sveavägen. När du cyklar ned från Sveavägen håller du vänster. När du passerat Ragnsells finns en lila skylt markerad med ”Cykelrum” på din vänstra sida i färdriktningen.
Du kan även nå cykelrummet via nedfarten från Slöjdgatan.
När du lämnat din cykel tar du dig lättast upp till entréplan i hus 3 via hissen som ligger mitt emot cykelrummet. För att kunna använda hissen behöver du ditt passerkort eller tagg. Passerkort eller tagg behövs även för att komma in från lastplan och vidare in i fastigheten. Samtliga hyresgäster i hus 1 och 2 har access till dessa dörrar. För att sedan komma in till själva cykelrummet används kod.

kod och vägbeskrivning finns att hämta i receptionen i Hötorgshus 4. Du kan även parkera din cykel i de ställ som finns längs med Sveavägen. 

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.