Välkommen till
Hötorgshus 3-4

Sergelgatan 8-14 / Sveavägen 5-9 / Mäster Samuelsgatan 42

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Miljörum på plan -1 tr

Fraktioner i miljörum:

Brännbart avfall
Färgade glasförpackningar
Hårda och mjuka plastförpackningar
Ljuskällor
Lysrör
Ofärgade Glasförpackningar
Organiskt matavfall
Wellpapp
Vasakronan

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad. Ansvarig entreprenör är Ragn-Sells, vilka även driver miljöstationen Hötorgscity på -1 tr i Hötorgsgaraget. 

Hyresgästen

Hantering av övriga avfallsprodukter såsom returpapper/wellpapp ombesörjes och bekostas av hyresgästen. Avtal kan tecknas med Ragn-Sells.

Kontakt
För kontakt med Ragn-Sells, ring 08-795 46 30 kundtjänst alt 0771 88 88 88 växel.

Tack för att ni källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns på varje våningsplan och rökdetektorer och sprinklers finns i hela huset. Varje våningsplan är en egen brandcell och bjälklagen mellan våningarna står emot brand i 60 minuter.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken skall samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp. Skräp och emballage som legat längre än 48 timmar kommer att kastas på hyresgästens bekostnad. Varuleveranser och övrigt materiel borttransporteras och förverkas på hyresgästens bekostnad tidigast 48 timmar efter att det påträffats och märkts upp av Vasakronan.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Fastigheten är certifierad på platinumnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din Affärsansvarige på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”. 

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Entrén är öppen på vardagar mellan kl. 07.00-18.00. Skjutdörrarna till gallerian har öppet till 19:00. Övriga tider krävs passerbricka och kod. Har du frågor om passerbricka kan du kontakta receptionen i Lobby 2 på tel. nr.  073-687 93 99 alternativt maila reception.lobby2@coor.com 

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen).

Rondering med väktare på och omkring Sergelgatan på kvällar och nätter.

Lastkaj & leveranser

Ragn-Sells sköter Hötorgshusens centrala godsmottagning i garageplanet. Godsmottagningen är öppen vardagar 7.00 – 16.00 och nås enklast på 010-723 03 00. Godshantering sker via garaget med infart från Sveavägen 17 eller Slöjdgatan 12. På lastgatan är högsta tillåtna totalvikt för fordon tolv ton med en maximal bredd av 2,2 m och maximal höjd av 2,8 meter. Garaget är öppet för infart Måndag – Lördag kl. 6.00 – 23.00 och Söndag kl. 8.00 – 23.00.

Som hyresgäst i fastigheten väljer ni själva vilken servicenivå och vilka tjänster ni vill köpa av Ragn-Sells. Ring 070–772 38 61 eller mejla till hotorgetvarumottagning@ragnsells.com för att få mer information. Du kan också läs mer i informationsbladet nedan.

Fördelarna med en central godsmottagning är flera:

 • Förenkla godshanteringen för både transportörer och hyresgäster
 • Maximal flexibilitet och service för hyresgästerna
 • Säkerhet i både godshantering och lokaler
 • Minska antalet transporter till och från fastigheten
 • En mer effektiv och hållbar hantering av emballage och annat avfall

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

OBS! För grillning vänligen kontakta Teknikansvarig/Affärsansvarig.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör. Kontaktuppgifter hittar du här nedan.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania, kontaktuppgifter hittar du nedan. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Har du fler frågor om datanät eller telefoni, kontakta Teknik- eller Affärsansvarig.

Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Du kan i viss mån själv reglera temperaturen i din lokal. Detta görs med hjälp av den reglerbara rumstermostaten på väggen.
Drifttiden för ventilationssystemet är 07.00 – 18.00. Fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen, exempelvis entréer, hissar och trappuppgångar. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå för nära entréer (minst 10 meter enligt fastighetens LEED-certifiering) så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

Läs mer om vad just ert företag kan få hjälp med på http://www.coor.se/Vara-tjanster/

För mer information, kontakta Coor Service Management på telefon 073-687 93 99 eller maila till reception.lobby2@coor.com 

I Lobby 2 finns Hötorgsskrapa 3 & 4 gemensamma reception.

I det tredje höghuset driver Helio en konferens- och eventanläggning. Helio finns högst upp i Hötorgshus 3 (Sveavägen 9) och tillhandahåller moderna och effektiva konferensrum och utrymmen med öppna coworking-ytor, lounge och mötesrum.  

För konferensbokning och mer information, vänligen kontakta Helio via https://helio.se/sv/hotorget/ eller 0852223200

Kontakta receptionen för mer information om vilka tjänster de erbjuder, ring 08-522-232 00 eller gå in på www.helioworks.se

 

Service i närområdet

Generellt
Läget mitt i Stockholm city är det bästa tänkbara och erbjuder en mångfald av bra restauranger, butiker, banker, biografer och saluhall. Strax intill ligger Hötorgshallen som erbjuder en kulinarisk rundresa över hela världen. På själva Hötorget finns Stockholms mest välbesökta torghandel. Bara ett par steg bort ligger Kungshallens matpalats.

Hotell
Scandic Klara – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Slöjdgatan 7.
Haymarket By Scandic – Ett 4-stjärnigt hotell beläget på Hötorget 13-15.

Konferens- och Evenemangsanläggningar.
I det tredje Hötorgshuset finns även en konferensanläggning som drivs av Helio(Hitech konferens).
Helio finns högst upp i Hötorgshus 3 (Sveavägen 9) och tillhandahåller moderna och effektiva konferensrum och utrymmen med öppna coworking-ytor, lounge och mötesrum.  

För konferensbokning och mer information, vänligen kontakta Helio via https://helio.se/sv/hotorget/ eller 0852223200

Restauranger
I området finns två stora Foodcourt i närheten, Kungshallen samt Hötorgshallen. Här är det alltid full fart både på lunch och middag.

På bottenplanet till Hötorgshus 1 mot Sveavägen hittar ni de populära hamburgarna från Bastard burgers. I husets andra hörn, mot Sergelgatan, finner ni det nyöppnade Hötorgets kvarterskrog som serverar lunch, brunch och middag. En våning upp ligger Italienskan med en egen terrass och utsikt över Hötorget. Fler restauranger kommer att öppna successivt på Sergelgatan och Sveavägen.

Handel och shopping
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus strax utanför dörren. På samma gata som fastigheten, ett stenkast bort ligger gågatan Sergelsgatan som erbjuder ett varierat utbud av handelaffärer. En bit bort men relativt nära finns Gallerian och NK. En bit längre upp på Regeringsgatan ligger Mood Stockholm, en galleria fylld med mode, kaféer och restauranger. Vid Hamngatan/Regeringsgatan sätter nyetableringar en ny prägel på stråket med Helly Hansen, Under Armour och Unisport i spetsen.

Träning och Hälsa
Fitness24seven – Beläget på Sveavägen 13-15
Sats Hötorget – Beläget på Sveavägen 20
Hötorgets vårdcentral AB – Beläget på Kungsgatan 48
Cityakuten Husläkarmottagning – Beläget på Apelbergsgatan 48

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationsplatser i Stockholm city.
Arlanda Express – 7 min
Citybanan och T-centralen – 5 min
Stockholms centralstation – 7 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)
Tunnelbana
Närmaste Tunnelbanestation är Hötorget, men det är även nära till T-Centralen.
Bussförbindelser
Bussar avgår från flera hållplatser i närområdet, bland annat från Kungsgatan och Sveavägen vid Hötorget.

För mer information, se

Länk till SL:s webbplats
Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

Hötorgsgaraget har infart från Sveavägen 17 och Slöjdgatan 12. Maxhöjd för infart är 2,80 meter. Till Vasakronans garage i källarvåningarna råder dock maxhöjd på 2,10 meter. 

Parkeringsplatser finns att hyra i garaget under Hötorgsskrapa 1. Garageytorna finner ni på plan -2 och -3 efter att ha passerat Aimo Parks anläggning. För att anmäla ert intresse för en parkeringsplats så gör ni det här. Om du har frågor kring fastighetens parkeringsplatser är du välkommen att kontakta biträdande Affärsansvarig eller Vasakronans kundservice. 

Laddplatser
I garage J under Skrapa 1 finns det 60 laddplatser. Laddplatserna kan nyttjas av den som vill ladda sin elbil och som har ett aktivt parkeringstillstånd. Laddning betalas genom löpande tariff utefter förbrukning (för närvarande 3 kr/kWh) och kan ske via EpSpot-appen eller webbläsaren. Parkerar du tillfälligt är det smidigt att betala via Swish, men är du återkommande rekommenderar vi att använda dig av appen EpSpot för smidig hantering av din elförbrukning. Mer detaljerade instruktioner finns vid varje laddstolpe.

För felanmälan, kontakta Vasakronans kundservice: 08-506 206 00 eller kundservice@vasakronan.se

Öppettider Hötorgsgaraget:
 
Mån- Lör   06:00-23:00
Söndagar  08:00-23:00   
Utfart dygnet runt.

Cykelparkering

Cykelrum
På garageplan -2 tr finns det ett gemensamt cykelrum där alla hyresgäster kostnadsfritt kan förvara sin cykel under arbetsdagen. Passerbricka eller kod krävs för tillgång till cykelrummet. Kontakta biträdande Affärsansvarig för vägbeskrivning till cykelrummet.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Cykelservice – ta hand om dig själv och din cykel
I Hötorgsskraporna erbjuds Vasakronans koncept Cykelservice – fullmatat med tjänster som gör din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, duschar, förvaringsskåp, torkrum med eget skåp, servicestation, spolplatta, proffsservice m.m. Du hittar konceptet i garageplanet, med entré från Sveavägen17 & Slöjdgatan 12. BikePath är Vasakronans operatör av Cykelservice, och erbjuder följande tjänster:

Cykelförvaring
Du får tillgång till säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i garageplan. Rummet är utrustat med olika varianter av cykelställ, med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Här finns även eluttag för laddning av elcyklar, fast installerade verktyg och luftpumpar för egenservice samt spolplatta för rengöring.

Omklädning/dusch/torkrum
Du får tillgång till omklädningsrum och duschar samt ett låsbart skåp med kodlås, som du kan använda under arbetsdagen. Här finns även strykbräda och strykjärn. Vid behov finns även låsbara gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje vardagskväll klockan 19, för att så många som möjligt ska kunna använda dem.

Eget förvaringsskåp
Du hyr eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet har kodlås och du hyr det så länge du vill, vilket innebär att du inte behöver tömma det varje dag. I omklädningsrummet finns även strykjärn och strykbräda.

BikePath butik
BikePath har en servicebutik på Mäster Samuelsgatan 58. I butiken kan BikePaths personal utföra alla typer av reparationer och service av din cykel. Där blir det även försäljning av cyklar, reservdelar, olika typer av utrustning m.m

Abonnemang och priser
Du skapar ditt eget personliga abonnemang och väljer de tjänster som passar dig. För mer information och priser, se länk och kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter och mer info
Telefon: 073-503 75 62 (BikePath)
E-post: info@bikepath.se 
Cykelservice i Hötorgshusen