KUNDSERVICE & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan.

Miljörummet hittar ni på plan 1 i anslutning till garaget och lastkajen. Access sker med tilldelade passagebrickor.

Nuvarande fraktioner i miljörummet:

 • Wellpapp
 • Kontorspapper
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Brännbart
 • Batterier
 • Lysrör
 • Ljuskällor
 • Elavfall
 • Behandlat trä
 • Obehandlat trä
 • Metallförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Blandat avfall
 • Blandskrot
 • Matavfall

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad.

Det är viktigt vid sortering av matavfall att rätt sorts påsar används. Vi vill därför underlätta för alla i huset att lämna komposterbart matavfall nere i vårt miljörum. Detta genom att välkomna alla att hämta papperspåsar för matavfall i godsmottagningen och använda i era pentryn uppe på kontorsvåningarna!

Hyresgästen kan beställa hämtning för övriga fraktioner, t.ex. grovsopor, av vår samarbetspartner Ragnsells – mot en kostnad. Ta kontakt med deras kundtjänst på kundtjanst@ragnsells.com eller 0771-88 88 88. Annars lämnar ni själva på närmsta återvinningscentral. Eller varför inte ge grejerna ett nytt liv? Företaget Kompanjonen köper och hämtar kontorsmöblemang – se mer på kompanjonen.se.

Tack för att du källsorterar!

Utomhusmiljö & snöröjning

Kring fastigheten har Vasakronan ett avtal med en markentreprenör som sköter gångstråk, gräsmattor och rabatter. Markentreprenören ansvarar även vintertid för snöröjningen.

Om farliga istappar upptäcks på byggnaden, ring omedelbart till Vasakronans kundservice. Istappstelefon, tel 08-503 802 80, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholm.

Utrymning & brandskydd

Inne i er lokal ansvarar ni för skyltning av nödutgångar, att brandsläckare finns till hands, att lås och öppning av nödutgångar fungerar och nödutrymningsövningar. Ibland utför t.ex. brandmyndigheten en översyn av lokalen. Om de kräver en förändring med anledning av er verksamhet är det ert ansvar att åtgärda det. Vasakronan ansvarar för detta i gemensamma utrymmen, t.ex. i trapphus och entréer.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands – att utrymningsvägar hålls fria
– gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp. Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket

Skyltning

Hänvisningsskyltar
I huset finns det ett skyltsystem för hänvisning till de olika hyresgästerna. Detta system ansvarar Vasakronan för. Vid inflyttning tillser Vasakronan att med hyresgästen avstämd text monteras på aktuella skyltar. Textens typsnitt är på förhand bestämt och är lika för alla hyresgäster. Om hyresgästen under förhyrningen önskar förändra texten ombesörjs detta av Vasakronan men hyresgästen står för kostnaden.

Fasadskyltar
Till de flesta lokalerna finns det tillhörande ytor på fasaden för hyresgästen att sätta skyltar. Beträffande själva skyltarna skall dessa följa fastighetens framtagna skyltprogram. Detta erhålls från fastighetschefen. Se under rubriken ”Kontaktuppgifter”. Innan skylten får sättas upp skall hyresvärden godkänna den samt dess placering. Därefter skall hyresgästen själv söka bygglov för den aktuella skylten på stadsbyggnadskontoret. Hyresgästens ansvar för skylten/skyltarna under hyresperioden.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal här: Fastighetsägarna eller Vasakronan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar

Säkerhet & inpassering

Inpassering
Receptionen och entrédörrarna i huvudentrén är öppna mellan kl 07.30-17.00 på vardagar. Under sommaren är öppettiderna 07.30-16.00. Garaget är öppet vardagar mellan 06.30-17.00. Inne i huset kan man röra sig med bricka. Vid inflyttning tillhandahålls brickor av Vasakronan. För borttappad bricka debiteras en avgift på 200 kr.

Vasakronan ansvarar för fastighetens allmänna passagesystem i bland annat husentréerna och källarplanet. Meddela oss via kundservice på kundservice@vasakronan.se om ni behöver ytterligare passagebrickor eller vill anmäla en bricka som borttappad.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Bevakningen i av de allmänna ytorna i området sköts på uppdrag av Vasakronan. Kvarteret ronderas dygnet runt. Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan och vakten i god tid.

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Posthantering

Post
Den närmaste postlådan finns på på Sundbybergsvägen 1, utanför huvudentréen.

Service från Coor
Coor erbjuder hämtning och lämning av post till kontoret. Om ni köpt posttjänsten av Coor får ni posten hämtad och lämnad morgon och kväll till er egen lokal. De hjälper er med posthanteringen enligt era specifika behov. Tjänsten kan delas upp i flera individuella tjänster för att anpassas till just er. Det kan exempelvis innefatta hämtning, lämning av post, frankering och intern postservice.

Länk till Postens webbplats  

Coors webbplats 

Godshantering

Fastighetens leveransadress är Sundbybergsvägen 1G (maxhöjd garagenedfart: 3,30 m). Det finns tre lastkajer i garaget, varav en i hus C ligger i anslutning till godshiss.

För hjälp med godshantering, kontakta vår tjänstepartner Coor. Coors webbplats.

Din lokal

El & belysning

El
Hyresgästerna i fastigheten får sin el levererad via Vasakronan. Mätning av förbrukning sker via separata undermätare för var hyresgästs lokal. Avräkning av dessa görs varje år. Vasakronan köper alltid in miljövänlig (grön) el. Det innebär att det inte är någon miljöbelastning att ta upp i eventuella miljöredovisningar för våra hyresgäster avseende verksamhetsel.

Belysning
Den allmänna belysningen i trapphus och entréer i kvarteret styrs med timer. Belysningen inomhus styrs via tidkanal under kontorstid. För att få belysning övriga tider, använd då de vanliga strömbrytarna.

Data, telefoni & TV

Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolit Servicedesk.

Läs mer om Visolit tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat & rökning

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. I restaurangerna är drifttiderna för ventilationssystemet alla dagar kl. 07.00-24.00. Drifttider för övriga hyresgäster är vardagar kl. 07.00-18.00. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Skötsel & underhåll av lokalen

Inre underhåll

Till skillnad från när man hyr en bostad, ansvarar man som hyresgäst i en kontorslokal för mycket av det inre underhållet. Det innefattar till exempel; reparation av utrustning i kök och på toaletter, rensning av vattenlås och avlopp, byte av lampor, underhåll av väggar och tak samt skötsel av golv. Vasakronan har ansvar för att sådant som rör fastighetens installationer och stomme fungerar, såsom; el, avloppsstammar, ventilation och markiser. Alla detaljer kring ansvarsfördelningen hittar ni i ert hyresavtal. Kontakta oss gärna för tolkning av specifika ansvarsfrågor. 

Vid inflyttning överlämnas städ- och skötselinstruktioner för de material som finns i lokalen. Särskild omvårdnad om golven krävs då dessa är utsatta för hård belastning. En ordentlig entrématta stoppar den värsta smutsen. Titta också efter märken från stolar som kan undvikas med möbeltassar eller skyddande plastunderlägg.

Coor – fixar det ni inte vill göra själva
Coor Service Management är vår samarbetspartner i fastigheten. Coor tillhandahåller bland annat tjänsten Städupphandling och städkontroll samt en rad andra tjänster så som lampbyten och returpappershantering. Du kan läsa mer om alla servicetjänster på vår hemsida. Servicetjänster kan beställas genom att kontakta hyresgast@coor.com eller att ringa 010-559 57 30. Alternativt kan du prata med fastighetens reception.

Service i närområdet

Solna centrum erbjuder ett brett utbud med totalt 120 butiker, caféer och restauranger. Allt du behöver i vardagen och till dina dagliga ärenden. Ett flertal serviceinrättningar som kemtvätt, tandläkare och sjukvård och bibliotek finns. Här i centrumet hittar du även ett Systembolag och de två välsorterade matbutikerna, ICA Kvantum och Hemköp, och i direkt anslutning finns hotellet Park Inn.

 • Suveränt pendlarläge mellan Hagastan och Solna, Stockholms närmaste läge

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Solna Access ligger i anslutning till såväl E4 som E20. Dess läge innebär utmärkta pendlingsmöjligheter med bil till bl.a. innerstaden på ungefär 8-10 minuter under normaltrafik, och till Arlanda på cirka 30 minuter. Utöver det har fastigheten parkeringsmöjligheter för de anställda på dess stora utomhusparking till förmånliga priser.

Fastigheten har även ett brett utbud av kollektivtrafik på grund av dess närhet till knytpunkten Solna Centrum. Detta innebär, busslinjer till bl.a. City, blåa tunnelbanan, tvärbanan, och pendeltåg! Mer info finns tillgängligt på www.sl.se.

 • Buss: Linje 67, 506, 507 samt 508.
 • Tunnelbana: Blå linje trafikeras Kungsträdgården till Akalla, närmaste tunnelbana ligger vid Solna centrum.
 • Tvärbana: Linje 22, trafikeras Solna station-Sickla
 • Pendeltåg: Linje 40 och 42. Närmsta pendeltågsstation är Solna station.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns för våra hyresgäster i garaget eller på utomhusparkeringen. Garaget har infart på Sundbybergsvägen 1G, och access sker med tilldelade passagebrickor. Besöksparkering finns vid husets framsida. Garageplatser med laddmöjlighet går även att hyra för de som kör el-/hybridbil till jobbet.

Vasakronan har gett Estate Parkering uppdraget att förvalta våra garage och parkeringar på denna fastighet. För dig som hyresgäst innebär det att:

 • du kontaktar Estate Parkering vid frågor kring förhyrda platser.
 • du tecknar parkeringsavtal direkt med Estate Parkering. Vasakronan kvarstår som hyresvärd.
 • Estate Parkering sköter hyresaviseringar, p-tillstånd, eventuella kölistor m.m.

Vid uthyrning, eller behov av ytterligare information, kontakta Estate på 08-588 018 00 eller info.parkering@estate.se.

Cyklar

Vi på Vasakronan vill göra det enkelt för våra hyresgäster att ta sig till och från jobbet på ett klimatsmart sätt och erbjuder därför goda möjligheter till cykelparkering. Cykelrummet hittar ni längst in i garaget och tillträde sker genom kod, kontakta receptionen för att ta del av denna. Cykelställ finns vid; högspänningsställverket vid hus C, och vid F-entrén. I cykelrummet kan du även ladda din el-cykel eller använda det sortimentet av verktyg som finns tillgängligt. Sedan har fastigheten ett omklädningsrum för dig som behöver byta om eller duscha.

Tänk på att det inte är tillåtet att parkera din cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser, detta på grund av framkomlighet vid eventuell brandutryckning.

Möjlighet att låna en cykel finns vid fastighetens reception – fungerar utmärkt om man har ett möte i närheten eller vill cykla iväg under lunchen!

Under cykelsäsongen kommer Cykloteket till området och erbjuder, i samarbete med Vasakronan, reparation och uppfräschning av din cykel till rabatterat pris. Information skickas då ut till våra kontaktpersoner.