Jukka Viitasara tilldelas Vasakronans konststipendium 2024

Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack har delats ut varje år sedan 2005. I år går stipendiet till Jukka Viitasara, en begåvad konstnär som i sitt examensarbete ”Domestic water filtration empowered by acoustics” har utvecklat en produkt som med hjälp av ny teknik och design visar på innovativa möjligheter till vattenfiltrering i samband med kommande klimatförändringar.

I motiveringen konstaterar juryn:

”Jukka Viitasaras examensarbete ifrågasätter hur vi tar rent kranvatten för givet och hur vi genom att filtrera vattnet via akustik kan omdefiniera vårt förhållande till dricksvatten och på sikt förändra vanor, beteenden och ritualer som uppstår ur detta nya normala. Projektet materialiserar en förståelse för högaktuella utmaningar och relaterar till Vasakronans kontinuerliga engagemang i att verka för en hållbar framtid.

Genom sitt arbete bidrar dessutom Jukka Viitasara till att öka medvetenheten om materialet saltglaserad keramik och dess användningspotential rent praktiskt och genom designutveckling. Lera är ett material som människor har använt sen urminnes tider för att skydda, bygga och bära saker. Genom att utforska och ändra olika egenskaper hos leror, till exempel genom tillsatser av olika molekyler eller salter, kan vi använda dem till nya hållbara och funktionellt samt estetiskt väl utformade produkter inom medicin, jordbruk och byggmaterial.”

Betydelsen av konst, design och arkitektur i stadsrummet är stor. Omsorgsfullt och genomtänkt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt och bidrar till både trivsel och trygghet. Som fastighets- och stadsutvecklare jobbar Vasakronan därför på många olika sätt för att få in konsten i det mer eller mindre offentliga rummet.

– Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft att förändra och påverka. Stipendiet är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta unga begåvade konstnärer. Jukkas arbete ger perspektiv, kunskap och inspiration kring ett viktigt ämne, och vi önskar honom varmt lycka till i hans fortsatta konstnärliga utveckling. Samtidigt vill juryn tacka alla studenter som deltagit. Samtliga nominerade förslag är av mycket hög kvalitet, säger Susanne Wallberg, jurymedlem och affärsansvarig Vasakronan.

 

Mer om Jukka Viitasara:

Info via Konstfack
Instagram: /jukkaviitasara
Linkedin

Relaterat:

Vasakronan – en konstens värd

Jukka Viitasara

Om stipendiet:
Vasakronans stipendium till studenter på Konstfack instiftades 2005 och delas ut till ett examensarbete som utvecklar kontors- och arbetsplatsmiljöer eller yttre miljöer.

Juryn består av:
Ann Magnusson, konstkonsult Vasakronans konstråd; Johanna Skogestig, vd Vasakronan; Vasakronan; Susan Strömbäck, affärschef Stockholm city, Vasakronan; Anna Valtonen, rektor, Konstfack; Susanne Wallberg, affärsansvarig vid Telefonplan.