Dags att bygga på nytt sätt

Under det senaste decenniet har byggandet i trä exploderat i Sverige. Numera är var tionde ny lägenhet byggd i trä. Och det är bara början. Trä är klimatsmart, effektivt – och hälsosamt.

Trä som byggnadsmaterial är på frammarsch. 2016 stod 3 600 nya lägenheter byggda i trä färdiga, en ökning med hela 50 procent jämfört med året innan. Det blir allt vanligare även när det gäller kommersiella byggnader och branschen tror på en fördubbling fram till år 2020.

– Det finns massor av fördelar med att bygga i trä. Klimatet är absolut en av de viktigaste. Dels binder trä koldioxid som är en av orsakerna till växthuseffekten, dels innebär träbyggen färre transporter. Hela byggprocessen blir effektivare, eftersom trä är så lätt, säger Susanna Rudenstam på Sveriges Träbyggnadskansli.

Bakom Sveriges Träbyggnadskansli står Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Uppdraget består i att marknadsföra trä som byggnadsmaterial, både i Sverige och utomlands. Susanne Rudenstam har precis haft besök av en kinesisk delegation som var mycket intresserad av hur vi arbetar med miljö- och andra hållbarhetsfrågor i Sverige.

– Kina har höga klimatmål. De var väldigt imponerande över vad de såg här, att vi är världsledande när det gäller industriellt byggande i trä, säger hon.

För att förstå varför trä är bra för klimatet behöver vi putsa upp gamla biologikunskaper från skolan. Det handlar om fotosyntesen, processen som lite förenklat beskrivet innebär att växter tar koldioxid från luften och omvandlar det till syre. Det innebär att ju fler träd som växer, desto mindre koldioxid och därmed mindre påverkan på klimatet. Koldioxiden blir sedan kvar i träden när de avverkas för att användas till byggen. När sedan nya träd planteras binds ytterligare koldioxid.

– Globalt står betongindustrin för dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som flyget. Det snabbaste sättet att nå klimatmålen är att ändra sättet vi bygger på och med vilket material, säger Susanne Rudenstam.

"I Norge bygger vi också fler och fler skolor i trä. Det har visat sig att barn har lättare att koncentrera sig och sitta stilla när de är omgivna av trä."

Randi Augenstein, arkitekt och vd för Helen & Hard

Randi Augenstein är arkitekt och vd för Helen & Hard, ett arkitektkontor i norska Stavanger, staden med norra Europas största trähusbebyggelse.

I Norge har det blivit vanligare att bygga både bostäder och kommersiella hus i trä.

– Tidigare fanns det en viss skepsis, men numera vill betydligt fler bygga i trä. I Stavanger håller vi på att förverkliga en byggnad som heter Finansparken, Europas största kommersiella träbyggnad. Här ska SpareBank 1 SR-Bank få ett nytt huvudkontor 2019, säger hon och fortsätter:

– De beräkningar som gjorts visar att den faktiska kostnaden för själva bygget blir cirka 4 procent högre jämfört med en traditionell byggnad. Men den totala kostnaden för projektet kommer minska när man tar hänsyn till de tekniska installationerna, eftersom de blir mycket enklare. Det är bara att skruva rakt in i träet.

Det ger också en bättre arbetsmiljö, eftersom man undviker buller från betongborrning och liknande. Tar man med alla dessa faktorer blir det i stort sett ingen skillnad i kostnad för ett träbygge och ett bygge i icke förnybara material som exempelvis stål och betong.

Helen & Hard har nu siktet inställt på Sverige. I samarbete med fastighetsutvecklaren Ebab ska de försöka driva utvecklingen av nya träbyggnadsprojekt. Först ut är Yllefabriken i Norrköping, ett bostadshus i 16 våningar med byggstart i höst.

– I Norge bygger vi också fler och fler skolor i trä. Det har visat sig att barn har lättare att koncentrera sig och sitta stilla när de är omgivna av trä, säger Randi Augenstein.

Det kan låta konstigt, men i studier utförda i Tyskland har man funnit att skolelever också får lägre hjärtfrekvens när de befinner sig i trämiljöer jämfört med traditionella miljöer. Pulsen sjunker med upp till sex slag i minuten.

Det verkar också finnas hälsofördelar för vuxna. Exempelvis har japanska forskare funnit att blodtrycket sjunker när vi är omgivna av trä jämfört med stål. Samma iakttagelser har gjorts i kontors- och sjukhusmiljöer.

– Kanske låter det lite halvflummigt. Men det finns många vetenskapliga belägg för att vi verkligen mår bättre av trä. Det är ett levande material som på många sätt fungerar i samklang med oss människor. Bortsett från det rent visuella fungerar trä bra för att reglera fukt och värme i lokaler, säger Susanne Rudenstam.

Vennesla bibliotek, en av Helen & Hards träbyggnader.
Vennesla bibliotek, en av Helen & Hards träbyggnader.

Karin Lövgren, arkitekt på AIX Arkitekter i Stockholm, menar att det är dumt att inte använda trä där det går.

– Men det kan vara en stor utmaning att förklara för beställare varför trä är ett lämpligt material att använda i ett visst sammanhang. Det skapar en tröghet. Få konstruktörer är utbildade på trä och de som finns är ofta väldigt upptagna, säger hon.

Vad är det då för speciellt man behöver veta för att kunna bygga hus av trä?

– Alla material beter sig på olika vis. När det gäller trä behöver man exempelvis förstå att det beter sig olika i olika riktningar, om det står på högkant eller ligger ner. Sedan är det skillnad på olika sorters trä när det gäller exempelvis hållfasthet och hur bra det står emot fukt, säger Karin Lövgren och tillägger:

– Trä är ett fantastiskt material. Det berör så många sinnen. Man tycker om att titta på trä, lägga handen mot det. Sedan har vi en tradition av att leva med trä, hela landet är ju täckt av träd och många av oss känner en närhet till skogen.

I Sverige byggs i dag ungefär tio procent av alla lägenheter i flerbostadshus i trä. Andelen småhus är ännu högre. När det gäller kommersiella byggnader börjar trä vinna mark. Att utvecklingen gått långsammare inom den sektorn beror bland annat på att lokaler som exempelvis kontor och butiker innebär andra utmaningar. Det har tagit tid för branschen att lära sig hur trä fungerar både när det gäller konstruktion och hur de ekonomiska kalkylerna påverkas.

– 2004 sjösatte regeringen en nationell träbyggnadsstrategi för att öka konkurrensen inom byggbranschen. Det var startskottet för den byggboom vi ser nu, säger Susanne Rudenstam.
Men att få en konservativ bransch att ta till sig nya metoder har inte alltid varit lätt.

– Vi jobbar mycket med att beställarna ska få upp ögonen. När stora aktörer som exempelvis Vasakronan går in och säger att nu ska vi bygga i trä är det jätteviktigt. Det är de stora byggherrarna som har kraften att förändra.

"Det är en stor utmaning att förklara för beställare varför trä är ett lämpligt material. Det skapar en tröghet. Få konstruktörer är utbildade på trä och de som finns är ofta väldigt upptagna."

Karin Lövgren, AIX Arkitekter

Björn Johanson är seniorkonsult på Bjerking, ett företag som arbetar som rådgivare till byggföretag. Att kunskapen om trä som byggnadsmaterial ibland saknas är något även han känner igen.

– Det finns fortfarande entreprenörer som ännu inte gjort sitt första trähusprojekt och hos dem kan det finnas en del förutfattade meningar. Det är inte så konstigt, för den som lagt ner tid och pengar på att lära sig bygga med exempelvis stål, glas och betong är det naturligt att fortsätta så. Men har man väl blivit trähusbyggare vill man fortsätta! Det är torrare, renare, tystare och snabbare. Allting blir lättare för den som bygger, säger han.

Något som ständigt återkommer i diskussionen om trähus är fördelarna med det som kallas industriella byggprocesser. I korthet handlar det om att träets lätthet och flexibilitet utnyttjas så att färdiga byggelement kan tillverkas industriellt.

– Vi bygger husen i fabrik, det är bara monteringen som sker på byggarbetsplatsen. Det innebär många fördelar. Jämför med ett företag som bygger bilar. Var tror du Volvo har lättast att göra bra bilar? Inne på Torslandaverken eller i snöslasket på parkeringsplatsen utanför?

Det enda som är specifikt för ett visst husbygge är grundläggningen, den är beroende av platsen huset ska stå på. Men allt ovanför är inte det, där kan man använda standardiserade byggstenar.

– I Uppsala planerar Vasakronan att uppföra ett kontorshus i trä – Magasin X. Det är ett bra exempel. Där byggs källaren på plats, allt ovanför består av pelare och balkar som görs på fabrik. Det som sedan kommer att göras på plats är att dra skruvar, säger Björn Johanson.

Att dra skruvar är tystare och går snabbare än att borra i betong och svetsa stål. Det är inte minst viktigt med tanke på att många av dagens byggen sker i redan bebyggda miljöer, där människor rör sig dagligen.

"Globalt står betongindustrin för dubbelt så stora utsläpp av växthusgaser som flyget. Det snabbaste sättet att nå klimatmålen är att ändra sättet vi bygger på och med vilket material."

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

– I dag byggs mycket i form av förtätningar inne i våra städer. Vi bygger i det redan byggda, både bostäder och kontor. Då finns risk för problem i form av damm och buller. Det blir svårare att ta sig fram och näringsidkare i närheten förlorar kunder. Med trä och förtillverkningsteknik förvandlas en byggarbetsplats som kanske hade krävt avstängningar i sex månader, till en montageplats som bara behöver sex veckor, säger Susanne Rudenstam.

Träets lätthet gör att samma lastbil som kanske kan transportera ett eller två betong­block istället kan leverera fem gånger så mycket trä. Hela hus eller lägenheter får plats på ett enda flak.

– Det finns ett jättebra exempel från London. Där är det ju nästan omöjligt att ta sig fram med bil. I ett träprojekt i Hackney räknade man ut att det krävdes 93 lastbilsflak för bygget. Hade man i stället byggt med traditionella material hade det krävts 700 flak!

Det talas en del om låg produktivitetsutveckling i byggbranschen. Att använda trä kan vara en lösning.

– Att skapa en effektiv produktionsprocess är kanske den viktigaste hållbarhetsfrågan av alla. 20 procent av allt material som körs ut till en byggarbetsplats körs sedan tillbaka och slängs. En stor del av tiden på ett bygge är inte nyttoskapande, säger Susanne Rudenstam.

Trä är ett högteknologiskt material. Björn Johanson berättar att ritningarna görs i så kallade CAD-program och att filerna sedan går rätt in i datorerna i fabriken. Där sågar och fräser industrirobotar fram varje element som ska användas. Det är egentligen bara att trycka på knappen.

Magasin X, det kontorshus i trä som Vasakronan planerar att bygga i Uppsala, kommer att bli häftigt, tror han.

– Det blir en positiv upplevelse! Trästommen ska exponeras så att den går att se både invändigt och utvändigt. Jag tror att framtida hyresgäster kommer att uppskatta hela miljön.

Det är svårt att ta miste på entusiasmen hos de arkitekter och konstruktörer som arbetar med trä. Många tror att vi bara har sett början.

– Det har byggts tillräckligt mycket i trä för att vi kan vara fullkomligt säkra på att det är en säker byggprocess för säkra fastigheter. Fördelen för beställare är att de nu inte längre behöver vara först med något, säger Karin Lövgren.

Denna artikel publicerades i Vasakronans kundtidning En bättre värd nr 4 2018. 

Tidningen ges ut fyra gånger om året och du hittar den via länken nedan.

Arkiv kundtidning