Det kan bli konst av att renovera en skyskrapa

I samband med att Vasakronan bytte fasad på Hötorgshus 2 tillfrågades konstnärerna Johan Paalzow och Hanna Hansdotter att ta fram varsitt förslag till en permanent konstnärlig gestaltning. I uppdraget ingick att utgå från platsen och dess historia samt att återanvända delar av materialet från husfasaderna. Nu ställs arbetet ut i samband med Wallstreet Stockholm.

36 ton aluminium och 72 ton glas får nytt liv

Under ombyggnationen av Hötorgshusen har stora mängder byggmaterial tagits om hand från husfasaderna. Materialet har samlats in, öronmärkts och förvarats specifikt inför arbetet med de konstnärliga gestaltningarna. Efter nedmontering från fasaden har aluminium gjutits om till tackor. Konstnärerna har därefter tagit fram 3D-skisser av sina konstverk för att kunna provgjuta och provlacka prototyper av de framtida verken. Slutligen har de gjutit ett original i ren aluminium. De stora massorna med glas har krävt en mer avancerad process för att kunna återbrukas.

Baby och citybin som flyttar in

Johan Paalzows installation Citybina flyttar in består av ett kluster av bikupor i olika färger och former, medan Hanna Hansdotters konstverk Baby är en fem meter hög och två meter bred skulptur med lekfull gestaltning som tar för sig och väcker nyfikenhet. Konstnärernas utgångspunkt är frågor kring cirkulärt agerande, materialitet och hur människan på andra sätt kan relatera till omvärlden och den väldiga kedja av livsformer som omger oss.

Konstnär Johan Paalzow på Sergelgatan.

Konstverk som speglar platsens historia

I Johans och Hannas arbete har den konstnärliga processen och materialen stått i fokus. Men också platsens historia har fått stort utrymme.

– Det har varit viktigt för mig att jag arbetat med 100 procent material från platsen. Det finns något filosofiskt och fint i det där. Hur ett material kan resa och ta olika form – från att ha varit fasad och skydda ett hus till att få en helt totalt annorlunda funktion. Formen blir som en tidskapsel för materialet, som i sitt nuvarande tillstånd bara är temporärt. Allt kan transformeras, menar Hanna.

– I vårt projekt experimenterar vi med att se kretsloppet av byggnadsmaterial på samma sätt som biologiska kretslopp, där avfall inte existerar. Det uttjänade fasadmaterial som skapas när Hötorgshus 2 renoveras blir en resurs. En inredning istället för en kostnad, säger Johan.

Hanna Hansdotter bor mitt i småländska glasriket med ateljé i Boda Glasbruk. Som utbildad glasblåsare arbetar hon främst i glas och utforskar mönster och process med konsthantverk som utgångspunkt. Johan Paalzow är bosatt och verksam i Stockholm. Han arbetar ofta i material som miljövänlig plast, aluminium och industrimaterial. De har båda utbildats på Konstfack.

Modell Baby Hanna Hansdotter

Gå på utställning på Sergelgterrassen

Under festivalen Wallstreet Stockholm ställer Johan och Hanna ut på Sergelgatan. I utställningen, som heter JOHANNA, möts två konstnärliga uttryck med en gemensam utgångspunkt – det hållbara kretsloppet. Du får följa konstnärernas tankar, platsens historia och processen från material till konst. Utställningen är öppen för alla, kostnadsfri och på en spännande plats – nya Sergelterrassen. Du hittar terrassen och konstutställningen på Sergelgatan 20. Ta hissen upp i den nya inglasningen mellan skrapa 1 och 2 och följ vägbeskrivningen på plats.

Wallstreet Stockholm är en rörelse och en konstutställning och event i det gemensamma stadsrummet och pågår från 1 juni till 30 augusti 2022. Genom skapandet av över 100 offentliga konstverk, med en mångfald av uttryck, bidrar festivalen till stockholmsregionens attraktivitet och uppstart efter pandemin. Läs mer om alla konstverk som ingår i festivalen på Wallstreet Stockholms hemsida

Hanna Hansdotter Baby Sergelgatan