Solceller = ren energi

Solceller är en fantastisk energikälla. När solcellerna sitter på plats har de ingen som helst miljöpåverkan. Installationen är enkel och de kräver knappt något underhåll eller skötsel. Anläggningen avger varken ljud eller vibrationer och livslängden är lång, 20 – 25 år.

Vasakronan startade tidigt med solceller. Redan för tio år sedan installerades de första anläggningarna. I slutet av 2016 hade vi 37 stycken. Ytterligare ett femtontal är på gång under 2017. I våra fastigheter som har solcellsanläggningar kommer tio till femton procent av fastighetselen från solceller. Och den elen är helt koldioxidfri. Solceller är en viktig del i Vasakronans hållbarhetsarbete där fokus ligger på att dels minska den egna förbrukningen, men även på att minska våra utsläpp av växthusgaser genom att använda förnyelsebar energi och fasa ut den fossila.

Frågor & Svar

Här har vi satt ihop några av de vanligaste frågorna vi får om solceller.

Har vi inte för lite sol i Sverige för att det ska vara värt det?

Nej, faktiskt inte. Vi räknar antal soltimmar per år och eftersom vi har en lång ljus period över sommaren kan Sverige jämföras med norra Tyskland som har en stor utbyggnad av solcellsanläggningar. Till och med uppe i Norrland kompenseras de mörka perioderna av de ljusa.

Måste solcellerna sitta på ett sluttande tak i söderläge för att få effekt?

För att nå 100 procents verkningsgrad bör solcellerna placeras i 40 till 45 graders lutning i rakt söderläge, men lägger man solcellerna horisontellt är verkningsgraden ändå hela 83 procent eftersom de då får sol från flera håll. Solceller är inte så känsliga utan ganska förlåtande. Dessutom finns nu tunnfilmssolceller som klarar av att fånga upp diffust ljus och inte är lika känsliga mot för moln och skugga.

Hur mycket effekt får ni ut och täcker det era investeringskostnader?

Det variera beroende på installation och läge, men mellan 10 – 15 procent av det totala behovet av fastighetsel (belysning, ventilation, pumpar och kyla) kan täckas av solcellsanläggningen. Våra 21 anläggningar på 9 790 kvm solcellsyta producerar 1 350 000 kWh per år. I slutet av 90-talet var installationskostanden för en anläggning 48 000 kr per kWh. I dag har den kostanden sjunkit till 9 000 kr per kWh.

Kan alla fastigheter ha solceller?

Vi tror att 80 procent av våra fastigheter är lämpliga för solceller. Det är även vår ambition att nå upp till. I de fall som det inte fungerar med solceller kan det bero på att huset har ett kulturskydd eller att taket ligger på ett sådant sätt att effekten blir för låg. Men utvecklingen av både teknik och material går snabbt och förmodligen kommer solceller snart att kunna integreras i olika typer av byggmaterial och fasader.

Varför satsar ni på solceller?

Vi tror att solceller är en viktig del i att täcka vårt behov av förnyelsebar el och på så sätt bidra till att ställa av kol- och kärnkraft. Vi jobbar aktivt med att minska energianvändningen i våra byggnader och att övergå till förnyelsebar energi. Men framförallt så märker vi av en ökad efterfrågan från våra hyresgäster.

Läs mer om Vasakronans miljöansvar och hållbarhetsarbete