Vad gäller för elstöd till företag?

Regeringen har nyligen fattat beslut om reglerna för elstöd till företag. Vad gäller för dig som är hyresgäst hos Vasakronan? Här hittar du information och svar på vanliga frågor. Ansökansperioden är stängd. Här finns uppdaterad information om elstöd.

Regeringen har fattat beslut om reglerna för elstöd till företag och från och med den 30 maj 2023 kan företag i elområde 3 och 4 söka elstöd hos Skatteverket. Sista dag för ansökan är 25 september. Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån den elförbrukning företag hade mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

Regelverket är komplext och för dig som är hyresgäst hos Vasakronan innebär regelverket en av två saker.

  • Har ni eget elnätsabonnemang så ansöker ni själva om elstöd. Det gör ni via Skatteverkets e-tjänst Ansök om elstöd till företag
  • Köper ni el via Vasakronan så kan ni inte ansöka om elstöd själva. Det måste Vasakronan göra. Eftersom Vasakronan köper stora mängder el blir ansökningsförfarandet komplext, och just nu håller vi på att sammanställa underlag för ansökan.

Mycket är fortfarande oklart, men vad vi vet är att Regeringen har satt ett maxtak om 20 mkr per företag för elstödet. Vasakronan är en stor inköpare av el vilket innebär att vi redan nu vet att vi inte fullt ut kommer att få kompensation för våra ökade elkostnader utan endast får ett begränsat bidrag motsvarande betydligt mindre än de 50 öre/kWh som är det generella bidraget för de företag som inte slår i maxtaket.

Vasakronan kommer dock att avstå från den del av elstödet som avser vår egen fastighetsel, för till exempel gemensamma ytor, till förmån för er hyresgäster. Det innebär att det elstöd vi får kommer att utfördelas utifrån andelen använd verksamhetsenergi av den totala verksamhetselen (kWh) i våra berörda fastigheter. På grund av maxtaket så kommer dock även ert elstöd tyvärr att bli lägre än de 50 öre/kWh som är det generella bidraget utan maxtak.

Vi kommer även att behöva göra vissa undantag för till exempel statliga myndigheter och företag som slår i maxtaket om 20 mkr på egen hand, i enlighet med förordningen. Vi kommer att ge er närmare besked om er andel av elstödet när vi själva har fått besked om hur mycket elstöd vi får. Exakt när det beskedet kommer kan vi inte svara på just nu eftersom vi inte styr över tidplanen. Vår bedömning är dock att det dröjer till hösten.

Vi får många frågor angående elstödet och de vanligaste hittar du svaren på nedan, men även på Skatteverkets hemsida. Har du frågor till Vasakronan kan du kontakta Kundservice, de hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.

Foto: Svenska kraftnät / Tomas Ärlemo

Frågor och svar

Hur gör vi för att ansöka om elstöd?

Har ni ett eget elnätsabonnemang så ansöker ni själva om elstöd hos Skatteverket. Det gör du på den här sidan.

Kan Vasakronan hjälpa oss att söka elstöd?

Har ni ett eget elnätsabonnemang så ansöker ni själva om elstöd hos Skatteverket. Det gör du på den här sidan.

Köper ni el av Vasakronan kan ni inte ansöka om elstöd själva, det gör Vasakronan. Just nu håller vi på att sammanställa underlag för den ansökan och ni kommer att få närmare besked om er andel av vårt elstöd när vi själva har fått besked om hur mycket elstöd vi får. Tidplanen styr vi dessvärre inte över själva men vår bedömning är att vi får ett besked i höst.

Vilka kan söka elstöd?

Företag som har egna elnätabonnemang kan ansöka om elstöd hos Skatteverket. Det gör du på den här sidan.

Köper ni er verksamhetsel via Vasakronan så kan ni inte ansöka om elstöd. Det gör Vasakronan. Just nu håller vi på att sammanställa underlag för den ansökan och ni kommer att få närmare besked om er andel av vårt elstöd när vi själva har fått besked om hur mycket elstöd vi får. Tidplanen styr vi dessvärre inte över själva men vår bedömning är att vi får ett besked i höst.

När är sista dagen för ansökan?

Sista dagen att söka är den 25 september 2023.

För vilken tidsperiod kan vi söka stöd?

Stödet gäller framtida kostnader hos företag men beräknas utifrån elförbrukningen mellan den 1 oktober 2021 och den 30 september 2022.

Det verkar krångligt med elstödet – kan Vasakronan hjälpa oss att ansöka?

Vi förstår att ni tycker det är krångligt, men har ni eget elnätsabonnemang så kan vi inte hjälpa till. Då ansöker ni själva hos Skatteverket. Det gör du på den här sidan.

Köper ni er verksamhetsel via Vasakronan så kan ni inte ansöka om elstöd. Det gör Vasakronan. Just nu håller vi på att sammanställa underlag för den ansökan och ni kommer att få närmare besked om er andel av vårt elstöd när vi själva har fått besked om hur mycket elstöd vi får. Tidplanen styr vi dessvärre inte över själva men vår bedömning är att vi får ett besked i höst.

Vi köper el från Vasakronan – varför får vi inte det utlovade stödet om 50 öre/kWh?

Regeringen har infört ett maxtak om 20 mkr för elstödet. Vasakronan är en betydligt större inköpare av el än så och kommer därför att avstå från den del av elstödet som avser vår egen fastighetsel till förmån för er hyresgäster.

Det elstöd vi ändå får kommer vi att utfördela utifrån andelen använd verksamhetsenergi av den totala verksamhetselen (kWh) i våra fastigheter. På grund av maxtaket blir dock ert förväntade bidrag lägre än de 50 öre/kWh som är det generella bidraget för de som faller under maxtaket.

Kommer alla som köper el från Vasakronan att få ta del av elstödet?

Huruvida man som hyresgäst har rätt till elstöd beror på flera saker. Givet att Vasakronan beviljas elstöd så är grundprincipen att alla som köper el från Vasakronan ska få ta del av det elstödet.  Vi kommer dock att behöva göra vissa undantag för till exempel statliga myndigheter eller företag som slår i maxtaket om 20 mkr på egen hand. De kommer inte att få ta del av elstödet från Vasakronan i enlighet med regelverket.

Varför får stora företag och myndigheter inte ta del av Vasakronans elstöd?

Regeringen har undantagit myndigheter från rätten att söka elstöd och vi följer Regeringens undantag. På samma sätt undantas koncerner som slår i maxtaket för bidraget på sina samtliga anläggningar, då de enligt Regeringens förordning redan har fått sin rättmätiga del.

Hur fördelar ni elstödet mellan hyresgästerna?

Vi kommer att utfördela elstödet utifrån andelen använd verksamhetsenergi av den totala verksamhetselen (kWh) i våra fastigheter. Vasakronan själva kommer att avstå elstöd för vår andel av elstödet för fastighetselen i t ex gemensamma ytor.

På grund av maxtaket vill vi dock vara tydliga med att er del av elstödet kommer att bli lägre än de 50 öre/kWh som är det generella bidraget för de som faller under maxtaket. Förhoppningsvis kan ni se en fördel av att det elpris ni har betalat per kWh ofta har varit lägre än det aktuella marknadspriset. Detta tack vare att Vasakronan är en stor och professionell inköpare av el och därför har möjlighet att ha en mer långsiktig och väl utformad elhandelsstrategi.

Varför är vi tvingade att köpa el av Vasakronan?/Varför kan vi inte teckna ett eget elabonnemang?

I Sverige finns det ett antal fastigheter som i vissa överenskommelser med nätägare är så kallade Högspänningsfastigheter. Det innebär att nätägaren levererar in högspänning i fastigheten som vi som fastighetsägare sedan transformerar till lågspänning. Det här gäller ofta, men inte alltid, stora fastigheter.

Huruvida en fastighet är så kallad Högspänningsfastighet eller inte beror lite på när fastigheten är byggd och vilka regelverk och rekommendationer som gällde vid tidpunkten då fastigheten uppfördes.

Jag har fler frågor – vem kan jag vända mig till?

Skatteverkets hemsida hittar du den info du behöver för att kunna ansöka om elstöd.

Har du frågor till Vasakronan kan du kontakta Kundservice, de hjälper dig att komma i kontakt med rätt person.