Poddsamtal om morgondagens arbetslivsupplevelser

”På Killander & Björk har vi samtal om framtiden med människorna som formar den. Vi är extra intresserade av konturerna av det här decenniet och vad vi kommer ha för samhälle i slutet av det.” I avsnittet, Arbetsplatsen bör ha sin egen dragningskraft, utforskar Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg och Killander & Björk morgondagens arbete, liv och arbetslivsupplevelser tillsammans.

Det blir ett vindlande samtal som pendlar mellan kvadratmetrar och kulturförändringar. Men även mellan Metaverse och Morran.
Kort och gott är vi nyfikna på vad fastigheter och kontor har för roller att spela i morgondagens arbetsliv. En morgondag där den geografiska platsen och det fysiska mötet kanske inte blir lika viktig? Eller blir tvärtom kanske viktigare? För att upptäcka det måste vi verkligen våga syna våra föreställningar, utmana gamla synsätt, experimentera med nya definitioner och våga gå lite vilse ibland. I avsnittet delar vi kunskap om:

  • Upplevelseekonomi – att inspireras av stå upp-komik
  • Gynnsamma ledarskap för framtiden
  • Två diametralt olika affärsmodeller; Kontorsyta och kulturyta
  • Samskapandet vs. siloskapandet
  • Hur hybridwork faktiskt utmanar verksamheters människosyn
    … och mycket annat.