Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2021-04-30

Cykelservice på Garnisonen 17-18 maj

Hej!

Cykelservicen i början april var välbesökt och blev snabbt fullbokad så i maj kör vi ytterligare 2 dagar med möjlighet att få sin cykel servad. Vasakronan tillsammans med Cykloteket vill göra det ännu enklare för dig att cykelpendla, och framförallt att du ska pendla på en trafiksäker cykel. Den 17:e och 18:e maj kommer Cykloteket därför att sätta upp en mobil cykelverkstad på Garnisonen (Banérgatan 30) som finns tillgänglig för våra hyresgäster på Östermalm.

När du hämtar din cykel så har Cyklotekets servicetekniker kontrollerat/justerat cykelns:
– Trafiksäkerhet
– Bromsar
– Växlar
– Nav, vev- och styrlager
– Kedja
– Däck och lufttryck

Du får ett protokoll som berättar vad som är kontrollerat och justerat. Protokollet berättar också vad du eventuellt behöver åtgärda på verkstad för att säkerställa cykelns säkerhet och funktion. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare service, se bifogad pdf. Cykloteket har också möjlighet att serva elcyklar.

Datum: 17-18/5.
Tid:

 • 17:e maj: Inlämning av cykel mellan 08.00 – 10.00 och hämtning av cykel mellan 15.00 – 17.00.
 • 18:e maj: Inlämning av cykel mellan 08.00 – 10.00 och hämtning av cykel senast 13.00.

Plats: Banérgatan 30 infarten till garaget, följ skyltning på plats.
Pris: 300 kr (normalpris 690 kronor)

Vänta inte för länge med att boka – antalet platser är begränsat. Visar det sig att tiderna snabbt tar slut kommer vi att erbjuda fler servicetillfällen. Sprid gärna den bifogade pdf-filen till era anställda. All information med priser och bokningslänkar finns i den.

Ha en härlig cykeltid önskar vi på Vasakronan!

Du som får detta är Vasakronans kontakt i din organisation. Vidarebefordra denna information till de i din organisation som berörs.

Hälsningar,
Teamet i huset

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – på din arbetsplats

Vasakronan AB är numera miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi har försökt utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera hyresgästernas miljöpåverkan. Källsortering är en del av det Naturliga Stegets systemvillkor för ett uthålligt samhälle och en viktig bit i vårt miljöarbete.

Det finns privat källsortering för varje hyresgäst

För SIDA gäller:
På källarplanet finns en miljöstation där avfall sorteras i följande fraktioner:

– Färgat glas
– Ofärgat glas
– Hårdplast
– Mjukplast
– Hushållsavfall
– Metall
– Batterier
– Lysrör
– Lågenergilampor
– Elektrisk/elektronisk utrustning
– Kartong och Wellpapp
– Vitt papper
– Färgat papper

Vitt och färgat papper sorterar du vid din arbetsplats. När pappersinsamlingarna är fulla tömmer du dem vid miljöstationen lokalt på varje våningsplan.

Använda tonerkassetter återsänds till leverantören.

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Lokalerna i fastigheten är försedda med sprinkler och larm via detta går direkt till brandkåren.

Det finns lokala utrymningslarms i fastigheten, dessa har ingen koppling till brandkåren.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Miljö på Tre Vapen 2
Stor miljömedvetenhet har präglat byggnaden både under byggtiden med projektets miljöprogram samt vid val av installationer för framtida energibesparing. Några exempel är:

– Solceller på Sidas byggnad som bidrar med el till fastigheten
– Närvarodetektorer för automatisk släckning av belysning
– Elavstängningsknapp vid varje arbetsplats
– Solskyddsgardiner
– Kompostering och källsortering av avfall

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Bevakningen av garaget sköts av Vasakronan och Parking Partner.

Lastkaj & leveranser

Allmänt om godsmottagning
Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmaterial, ska ske via lastkajen på källarplanet, Borgvägen 20, för vidare transport till hyresgästen.

Lastkajen är gemensam för , Sida och Stockholms Dramatiska Högskola och hyresgästerna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av emballage.

Transporter till restaurangen (gäller SIDA) sker via restaurangens egen varumottagning på Lindarängsvägen 5.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ansvarar för utvändig städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Vosolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

TV
Hyresgäster som önskar extra TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad – kontakta Vasakronan.

Inomhusklimat

Fastigheten värms och kyls med klimatriktig fjärrvärme respektive fjärrkyla. För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen/lokalerna. Ventilationen styrs i samråd med respektive Hyresgäst.

I varje rum/zon går normaltemperaturen att påverka via en rumsgivare placerad vid dörr eller på vägg/pelare. Vrids den mot plus blir det varmare och mot minus kallare. Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta upp till en arbetsdag att slå igenom beroende på byggnadens värmetröghet. Kyla och värme i fastigheten styrs i sekvens dvs dessa kan inte agera samtidigt.

Luftflödet i konferens- och samtalsrum ökar automatiskt vid förhöjd koldioxidhalt och/eller förhöjd temperatur.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

SIDA och Stockholms Dramatiska Högskola har båda var sin restaurang som är öppna för allmänheten.

Coor erbjuder tjänster inom en mängd områden, till exempel konferens, restaurang, vaktmästeritjänster och telefoni. Konferens- och restauranganläggningarna är öppna för alla. Övriga tjänster riktar sig främst till Vasakronans hyresgäster. Länk till Coors webbplats

Service i närområdet

Restauranger

SIDAs restaurang Karavan
Valhallavägen 199

Restaurang inne hos Stockholms Dramatiska Högskola
Valhallavägen 193

Bar & Bistro inne på Filmhuset
Borgvägen 1-5

Combo
Karlavägen 106

FAVO
Karlavägen 112

DC Catering
Karlavägen 100

Café Marrakech
Karlavägen 100

Närservice
Östermalms Bilservicecenter Banérgatan 30 mån-fre 7-18, 08-783 2090

Coop Nära Karlavägen 102, mån-tors 07-20 lör 10-16
sön 10-14,  08-663 1320

 » Systembolaget Karlavägen 100A mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-15  

Apoteket
Karlavägen 102

Hälsa och träning
Gym, Nordic Wellness
Karlavägen 100

Gym, SATS
Valhallavägen 117 

Övrigt
Fältöverstens köpcentrum ligger inte långt från fastigheten med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Tre Vapen ligger nära Karlaplans t-banestation och flertalet bussar passerar utanför fastigheten. Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

I huset finns ett parkeringsgarage tillgängligt för hyresgäster och allmänheten. En plats är reserverad för fordon med handikapptillstånd. Nedfarten till garaget sker från Borgvägen 10. Garaget är öppet helgfria vardagar mellan 07:00-18:00. Hyresgäster som behöver komma in utöver dessa tider kan beställa passerbrickor av Parking Partner.  

På gården råder bilförbud med undantag för handikappangöring. För fordon med handikapptillstånd finns en förhyrd parkeringsplats och en besöksplats vid huvudentrén på gården.

Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen.

Cykelparkering

Parkeringsställ för cyklar finns mot Valhallavägen och Borgvägen.

För SIDA gäller:
I källarplanet finns ett låst cykelförråd.