Välkommen till
Tre Vapen 2

Valhallavägen 191-215 / Lindarängsvägen 1-7 / Borgvägen 6-22

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – på din arbetsplats
Vasakronan AB är numera miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi har försökt utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera hyresgästernas miljöpåverkan. Källsortering är en del av det Naturliga Stegets systemvillkor för ett uthålligt samhälle och en viktig bit i vårt miljöarbete.

Det finns privat källsortering för varje hyresgäst

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Lokalerna i fastigheten är försedda med sprinkler och larm via detta går direkt till brandkåren.

Det finns lokala utrymningslarms i fastigheten, dessa har ingen koppling till brandkåren.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din affärsansvarige på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Miljö på Tre Vapen 2
Stor miljömedvetenhet har präglat byggnaden både under byggtiden med projektets miljöprogram samt vid val av installationer för framtida energibesparing. Några exempel är:

– Solceller på Sidas byggnad som bidrar med el till fastigheten
– Närvarodetektorer för automatisk släckning av belysning
– Elavstängningsknapp vid varje arbetsplats
– Solskyddsgardiner
– Kompostering och källsortering av avfall

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Bevakningen av garaget sköts av Vasakronan och Parkman.

Lastkaj & leveranser

Allmänt om godsmottagning
Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmaterial, ska ske via lastkajen på källarplanet, Borgvägen 20, för vidare transport till hyresgästen.

Lastkajen är gemensam och hyresgästerna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransportering av emballage.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan ansvarar för utvändig städning kring fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta fastighetschefen.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör. För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania 08-545 726 16Mejl: support.re@advania.seBeställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advaniawww.advania.se

Inomhusklimat

Fastigheten värms och kyls med klimatriktig fjärrvärme respektive fjärrkyla. För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen/lokalerna. Ventilationen styrs i samråd med respektive Hyresgäst.

I varje rum/zon går normaltemperaturen att påverka via en rumsgivare placerad vid dörr eller på vägg/pelare. Vrids den mot plus blir det varmare och mot minus kallare. Tänk på att en manuell förändring av temperaturen kan ta upp till en arbetsdag att slå igenom beroende på byggnadens värmetröghet. Kyla och värme i fastigheten styrs i sekvens dvs dessa kan inte agera samtidigt.

Luftflödet i konferens- och samtalsrum ökar automatiskt vid förhöjd koldioxidhalt och/eller förhöjd temperatur.

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Coor erbjuder tjänster inom en mängd områden, till exempel konferens, restaurang, vaktmästeritjänster och telefoni. Konferens- och restauranganläggningarna är öppna för alla. Övriga tjänster riktar sig främst till Vasakronans hyresgäster. Länk till Coors webbplats

Service i närområdet

Restauranger

 • Restaurang Karavan
  Valhallavägen 199
 • Restaurang inne hos Stockholms Dramatiska Högskola
  Valhallavägen 193
 • Bar & Bistro inne på Filmhuset
  Borgvägen 1-5
 • Combo
  Karlavägen 106
 • FAVO
  Karlavägen 11
 • Wasabi
  Karlavägen 100
 • Café Marrakech
  Karlavägen 100
 • Kale & Crave
  Karlavägen 100
 • Hawaii Poké
  Karlavägen 100
 • Panini
  Karlavägen 100
 • K-märkt
  Karlavägen 100

Närservice
Östermalms Bilservicecenter Banérgatan 30 mån-fre 7-18, 08-783 2090

Coop Nära Karlavägen 102, mån-tors 07-20 lör 10-16
sön 10-14,  08-663 1320

 » Systembolaget Karlavägen 100A mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-15  

Apoteket
Karlavägen 102

Hälsa och träning
Gym, Nordic Wellness
Karlavägen 100

Gym, SATS
Karlavägen 96/Valhallavägen 117 

Övrigt
Fältöverstens köpcentrum ligger inte långt från fastigheten med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunikationer
Tre vapen ligger, med bara några minuters promenad, i närheten av Karlaplan, som erbjuder tunnelbana i flera riktningar. Flera SL-busslinjer har också hållplatser i nära anslutning till kvarteret.
Några användbara länkar:Lokal kollektivtrafik (SL)Fjärr- och regionaltåg (SJ)
Parkering & laddplatserDet finns ett mindre garage i fastigheten. Om du har frågor kring fastighetens parkeringsplatser är du välkommen att kontakta den biträdande fastighetschefen eller Vasakronans kundservice.Fler parkeringsmöjligheter finns i något av de närliggande garagen, till exempel Vår grannfastighet Garnisonen. 

Parkering & laddplatser

I huset finns ett parkeringsgarage tillgängligt för hyresgäster samt ett begränsat antal platser för besökare. En plats är reserverad för fordon med handikapptillstånd.
Nedfarten till garaget sker från Borgvägen 10. 

På gården råder bilförbud med undantag för handikappangöring. För fordon med handikapptillstånd finns en förhyrd parkeringsplats och en besöksplats vid huvudentrén på gården.

Hyresgäster kan kontakta Parkman på telefon 08 734 90 00 eller besöka https://parkman.nu/ för att hyra p-plats på parkeringen.

Cykelparkering

Parkeringsställ för cyklar finns mot Valhallavägen och Borgvägen.