Stockholm, Östermalm
Tre Vapen 2
 • Adresser:
  Valhallavägen 191-215 / Lindarängsvägen 1-7 / Borgvägen 6-22
 • Byggt/ombyggt:
  1959/2005
 • Miljöcertifiering:
  LEED Platinum (2019)
 • Kontor:
  38 405 m2
 • Övrigt:
  68 m2
 • Arkitekt:
  Gösta Åbergh

Om fastigheten

Funktionella lokaler innanför tull i ett bra kommunikationsläge. Området har sin egen karaktär och en skön campuskänsla.

 • Närhet till Grönområde

Service i närområdet

Restauranger

Restaurang Combo

Karlavägen 106

Restaurang Garnisonen
Karlavägen 100

SIDAs restaurang Karavan
Valhallavägen 199

Restaurang inne hos Stockholms Dramatiska Högskola
Valhallavägen 193

Bar & Bistro inne påFilmhuset
Borgvägen 1-5

Närservice
Östermalms Bilservicecenter Banérgatan 30 mån-fre 7-18, 08-783 2090

Garnisonens Servicebutik Karlavägen 100 mån-fre 8-16, 08-660 7272

Garnisonstryckeriet AB Karlavägen 100 mån-fre 8-16, 08-783 1003

Coop Nära Karlavägen 102, mån-tors 07-20 lör 10-16
sön 10-14,  08-663 1320

Staples (kontorsmaterial) Karlavägen 100, mån-tors 8-17 (lunch 13-13,30) fre 8-15 08-783 1070

 » Systembolaget Karlavägen 100A mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-15  

Apoteket Doc Morris
Karlavägen 102

Hälsa och träning
Nyvana Massage och Hälsa (kroppsbehandling mm) Karlavägen 100A tidsbokning 073-659 4876

Gym, Sportlife
Karlavägen 100

Övrigt
Fältöverstens köpcentrum ligger inte långt från fastigheten med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m.

Kommunikationer

Tre Vapen ligger nära Karlaplans t-banestation och flertalet bussar passerar utanför fastigheten. Länk till SL:s webbplats

Parkering

I huset finns ett parkeringsgarage tillgängligt för hyresgäster och allmänheten. En plats är reserverad för fordon med handikapptillstånd. Nedfarten till garaget sker från Borgvägen 10. Garaget är öppet mellan 06:00-22:00 varje dag.

På gården råder bilförbud med undantag för handikappangöring. För fordon med handikapptillstånd finns en förhyrd parkeringsplats och en besöksplats vid huvudentrén på gården.

Hyresgäster kan kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besöka www.parkingpartner.se för att hyra p-plats på parkeringen.

Fastighetens historia

”Gärdsmyg”
Konstfackskolan vid Gärdet planerades redan 1947. Byggnaden tillkom efter en inbjuden arkitekttävling som avgjordes i april 1954. Det segrande förslaget hade mottot ”Gärdsmyg” med Gösta Åbergh som huvudarkitekt med medarbetarna Tage Hertzell och Lennart Alexis.

Den 19 september 1959 invigdes den nya skolan av Konungen. Byggnaden ansågs väldigt modern och flexibel för sin tid mot tidigare föråldrade lokaler i det gamla Klarakvarteret.

Kvarteret Tre Vapen 2 gränsar till Nationalstadsparken vilket gör till- och ombyggnader känsliga, speciellt fasaden och volymerna mot Gärdet. Kvarteret består av långsträckta huskroppar i huvudsak i tre eller fyra våningar som är placerade runt gårdar. Vissa gårdar är underbyggda och ligger en våning över marknivå.

Kulturhistorisk klassificering
Hela Campus Gärdet är grönklassat av Stockholms stadsmuseum.
Det innebär att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av byggnaderna har utförts varsamt så att byggnadernas särdrag beaktats och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tagits till vara.

Fasaden är av typ curtain wall efter amerikansk förebild med svart fasadglas, klarglas och natureloxerad aluminium. Endast ett fåtal byggnader med curtain wall väggar finns i Sverige.

Speciellt skyddsvärt, för SIDAS del, utöver fasaderna är utställningshallen ”Vita Havet” och de karaktäristiska trapphusen med gråvit cementmosaik och svarta smidesräcken.

Campus Gärdet
När Konstfack valde att flytta vidare till söderorten vidareutvecklades hela kvarteret till Campus Gärdet. Ett tämligen slutet skolkvarter konverterades till ett öppet och utåtriktat nytt kontors- och högskolecampus med ca 1 300 arbetsplatser, restauranger, utställningsytor samt teater och biograf i utbildningssyfte.

Brunnberg & FOrshed arkitektkontor berättar
Arkitekturen på Tre vapen 2 är precis i material och utförande. Arkitekt Gösta Åbergh har valt aluminium och glas som kunde ge skarpa profiler och exakta och industriella lösningar. Byggnaden är strikt moduliserad i 1,6 moduler och stommen i 6,4m. Materialvalen är i övrigt enkla och tydliga, furupartier och terrazzogolv.

Våra bärande idéer hur vi kompletterat denna byggnad är med enkla tydliga volymer, strikt moduliserade. Fasaderna är glasfasader med tunna aluminiumprofiler, plåtfasader av mörk al-plåt i sandwichkonstruktion vilket ger plana och exakta ytor. Nybyggnader har mörka al-profiler och plåt, som kontrasterar mot det befintliga naturaluminium. Alla möten mellan material skall vara enkla och rena utan överlappande plåtar.

För SIDA gäller även att när byggnaden planerades för konstfack så lyftes hela projektet en våning för att få plats på tomten. Detta innebar att det fanns många mörka delar som vi har öppnat upp genom att ha sänkt några av gårdarna till gatuplanet.

Vi vill behålla och förstärka möjligheten att passera igenom kvarteret och förstärka dessa ytors offentliga karaktär via det stora torget som bildas mellan det befintliga Dramatiska institutet och dessa nya delar.

Inom Sida:s del så bevaras det såkallade ”vita havet” som var en utställningsdel för det gamla Konstfack. Detta används för konferenser och utställningar även i Sida:s verksamhet. De gamla ateljéerna har bevarats med sina två våningars takhöjd och kompletterats med en tillbyggnad för att få rationellare kontorsplatser.

Monumentet på Hakberget (gäller SIDA)
Monumentet för att utmärka platsen för 1:a maj demonstrationer i Stockholm mellan 1890 och 1965. Tre strycken granitstenar av Torsten Fridh kallat ”Protest”, resta 1986.
 

Dina kontaktpersoner