Stockholm, Östermalm

Tre Vapen 2


 • Adresser: Valhallavägen 191-215 / Lindarängsvägen 1-7 / Borgvägen 6-22
 • Byggt/ombyggt: 1959/2005
 • Miljöcertifiering: LEED Guld (2022)
 • Kontor: 38 405 m2
 • Övrigt: 68 m2
 • Arkitekt: Gösta Åbergh
För hyresgäster

Fastighetens historia

”Gärdsmyg”
Konstfackskolan vid Gärdet planerades redan 1947. Byggnaden tillkom efter en inbjuden arkitekttävling som avgjordes i april 1954. Det segrande förslaget hade mottot ”Gärdsmyg” med Gösta Åbergh som huvudarkitekt med medarbetarna Tage Hertzell och Lennart Alexis.

Den 19 september 1959 invigdes den nya skolan av Konungen. Byggnaden ansågs väldigt modern och flexibel för sin tid mot tidigare föråldrade lokaler i det gamla Klarakvarteret.

Kvarteret Tre Vapen 2 gränsar till Nationalstadsparken vilket gör till- och ombyggnader känsliga, speciellt fasaden och volymerna mot Gärdet. Kvarteret består av långsträckta huskroppar i huvudsak i tre eller fyra våningar som är placerade runt gårdar. 

Kulturhistorisk klassificering
Hela Campus Gärdet är grönklassat av Stockholms stadsmuseum.
Det innebär att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av byggnaderna har utförts varsamt så att byggnadernas särdrag beaktats och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tagits till vara.

Fasaden är av typ curtain wall efter amerikansk förebild med svart fasadglas, klarglas och natureloxerad aluminium. Endast ett fåtal byggnader med curtain wall väggar finns i Sverige.

Speciellt skyddsvärt, för SIDAS del, utöver fasaderna är utställningshallen ”Vita Havet” och de karaktäristiska trapphusen med gråvit cementmosaik och svarta smidesräcken.

Campus Gärdet
När Konstfack valde att flytta vidare till söderorten vidareutvecklades hela kvarteret till Campus Gärdet. Ett tämligen slutet skolkvarter konverterades till ett öppet och utåtriktat nytt kontors- och högskolecampus med ca 1 300 arbetsplatser, restauranger, utställningsytor samt teater och biograf i utbildningssyfte.

Brunnberg & Forshed arkitektkontor berättar
Arkitekturen på Tre vapen 2 är precis i material och utförande. Arkitekt Gösta Åbergh har valt aluminium och glas som kunde ge skarpa profiler och exakta och industriella lösningar. Byggnaden är strikt moduliserad i 1,6 moduler och stommen i 6,4m. Materialvalen är i övrigt enkla och tydliga, furupartier och terrazzogolv.

Våra bärande idéer hur vi kompletterat denna byggnad är med enkla tydliga volymer, strikt moduliserade. Fasaderna är glasfasader med tunna aluminiumprofiler, plåtfasader av mörk al-plåt i sandwichkonstruktion vilket ger plana och exakta ytor. Nybyggnader har mörka al-profiler och plåt, som kontrasterar mot det befintliga naturaluminium. Alla möten mellan material skall vara enkla och rena utan överlappande plåtar.

För SIDA gäller även att när byggnaden planerades för konstfack så lyftes hela projektet en våning för att få plats på tomten. Detta innebar att det fanns många mörka delar som vi har öppnat upp genom att ha sänkt några av gårdarna till gatuplanet.

Vi vill behålla och förstärka möjligheten att passera igenom kvarteret och förstärka dessa ytors offentliga karaktär via det stora torget som bildas mellan det befintliga Dramatiska institutet och dessa nya delar.

Inom Sida:s del så bevaras det såkallade ”vita havet” som var en utställningsdel för det gamla Konstfack. Detta används för konferenser och utställningar även i Sida:s verksamhet. De gamla ateljéerna har bevarats med sina två våningars takhöjd och kompletterats med en tillbyggnad för att få rationellare kontorsplatser.

Monumentet på Hakberget (gäller SIDA)
Monumentet för att utmärka platsen för 1:a maj demonstrationer i Stockholm mellan 1890 och 1965. Tre strycken granitstenar av Torsten Fridh kallat ”Protest”, resta 1986.
 

Om fastigheten

Funktionella lokaler innanför tull i ett bra kommunikationsläge. Området har sin egen karaktär och en skön campuskänsla.

Service i närområdet

Restauranger

 • Restaurang Karavan
  Valhallavägen 199
 • Restaurang inne hos Stockholms Dramatiska Högskola
  Valhallavägen 193
 • Bar & Bistro inne på Filmhuset
  Borgvägen 1-5
 • Combo
  Karlavägen 106
 • FAVO
  Karlavägen 11
 • Wasabi
  Karlavägen 100
 • Café Marrakech
  Karlavägen 100
 • Kale & Crave
  Karlavägen 100
 • Hawaii Poké
  Karlavägen 100
 • Panini
  Karlavägen 100
 • K-märkt
  Karlavägen 100

Närservice
Östermalms Bilservicecenter Banérgatan 30 mån-fre 7-18, 08-783 2090

Coop Nära Karlavägen 102, mån-tors 07-20 lör 10-16
sön 10-14,  08-663 1320

 » Systembolaget Karlavägen 100A mån-tors 10-18, fre 10-19, lör 10-15  

Apoteket
Karlavägen 102

Hälsa och träning
Gym, Nordic Wellness
Karlavägen 100

Gym, SATS
Karlavägen 96/Valhallavägen 117 

Övrigt
Fältöverstens köpcentrum ligger inte långt från fastigheten med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m.

Kommunikationer

Kommunikationer
Tre vapen ligger, med bara några minuters promenad, i närheten av Karlaplan, som erbjuder tunnelbana i flera riktningar. Flera SL-busslinjer har också hållplatser i nära anslutning till kvarteret.

Några användbara länkar:
Lokal kollektivtrafik (SL)
Fjärr- och regionaltåg (SJ)

Parkering & laddplatser<
Det finns ett mindre garage i fastigheten. Om du har frågor kring fastighetens parkeringsplatser är du välkommen att kontakta den biträdande fastighetschefen eller Vasakronans kundservice.
Fler parkeringsmöjligheter finns i något av de närliggande garagen, till exempel Vår grannfastighet Garnisonen.

Parkering & laddplatser

I huset finns ett parkeringsgarage tillgängligt för hyresgäster samt ett begränsat antal platser för besökare. En plats är reserverad för fordon med handikapptillstånd.
Nedfarten till garaget sker från Borgvägen 10. 

På gården råder bilförbud med undantag för handikappangöring. För fordon med handikapptillstånd finns en förhyrd parkeringsplats och en besöksplats vid huvudentrén på gården.

EpSpot är leverantör av våra laddstolpar på Valhallavägen 195. 

Hyr parkeringsplats
Apcoa Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser. Vill du hyra en p-plats eller abonnera på ett parkeringstillstånd med oreserverad plats? Kontakta Apcoas kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70, maila till vasakronan@apcoa.se eller gå in på hemsidan www.apcoa.se.

Dina kontaktpersoner

Adam Åberg
Affärsansvarig kontor

073-088 47 84 · 08-566 207 44

Skicka e-post
Matija Krasulja
Teknikansvarig

08-782 03 40

Skicka e-post