Välkommen till Telefonplan Hus 07

Snickerigatan 4-6

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Susanne Wallberg

Affärsansvarig kontor 072-246 54 50 · 08-566 206 86

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Dan Sellergren

Teknikansvarig 08-782 03 96

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på tvåleverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbarekunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
 
Telia
Tel: 076-101 40 17
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Ventilationen i lokalerna är normalt igång mellan 06:00-20:00.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera. 

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:
Miljöstation finns på Snickerigatan 1.
För tillträde kontakta receptionen på Telefonvägen 30 där passagebricka kan hämtas ut eller uppdateras.

Följande fraktioner finns:
Brännbart
Wellpapp
Papperstidningar
Pappersförpackningar
Färgat och ofärgat glas
Plast
Lysrör
El
Metall
Trä
Matavfall 
m.m.

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad.

För övriga fraktioner t ex grovsopor m m gäller att hyresgästen är ansvarig för att ta hand om dessa i sin egen lokal. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på  hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.

Tack för att du källsorterar!

Länk till Ragnsells webbplats

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands
  • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
  • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • Hålla i eventuella egna brandövningar.

 
Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Denna fastighet
Utrymningslarm finns. Vid brand ring 112.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen nära noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under denna post eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi. Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se rubrik nedan.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.  

Säkerhet & inpassering

Lokalerna är låsta för allmänheten alla tider.

Hyresgästen svarar alltid för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m m) i de egna lokalerna.

Övrig service

Konferens Kobran
Konferens Kobran är vår kompletta anläggning för kreativa konferenser på Telefonplan. Konferensanläggningen är beläggen i bottenplan av Generatorn, hus 04, huvudentré på Telefonvägen 30.

Konferensrum
Vi har totalt åtta mötesrum med olika karaktär, passande för möten för mellan 4-300 personer.

För information och bokning
Tag kontakt med receptionen på Telefonvägen 30.
Telefon: 010-559 66 61
E-post: kobrankonferens@coor.com
Webbsida: www.kobrankonferens.se

Coor Service Management

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster med garanterade servicenivåer i alla våra fastigheter.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle.
Kontakta Coor för mer information:
hyresgast@coor.com
Tel: 010-559 57 30

Övrigt
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra sammarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på Vasakronan.se

I närområdet

Service i närområdet

På Telefonplan och i de närmaste omgivningarna har servicen ökat markant senaste åren. Vid Telefonplans tunnelbanestation hittar du mycket av det du behöver en vanlig vardag, t ex apotek, blomsteraffär, livsmedelsbutik och pressbyrå.

Vid Telefonplan finns ett tiotal restauranger. I den gamla vaktkuren för Ericsson, till vänster om Försäkringskassans entré, hittar du till exempel populära Krubb. Inne i området finns Addfood som har en välbesökt buffélunch och vietnamesiska restaurangen Viet Bistro. Under april 2024 öppnar även Söderbergs bageri i Tellusgången. Hos Konstfack finns café och restaurang Glasklart och vid torget och utmed LM Ericssons väg finns ytterligare ett antal restauranger, bland annat välkända restaurang Landet.

På Dialoggatan ligger SATS gym och utmed Tellusgången finns både Klättercentret, frisör, kiosk och kemtvätt med skrädderiservice.  

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunalt
Telefonplan ligger 13 minuter från T-centralen, röd linje mot Fruängen. Två tunnelbanestationer från Telefonplan ligger Liljeholmen där tvärbanan stannar.

Närmaste pendeltågsstation är Älvsjö. Därifrån finns anslutningsbussar till Telefonplan som tar cirka 10 minuter.

Bil
Telefonplan ligger 15 minuter från Stockholms city via E4/E20. Området ligger även nära Södra länken för resor mot Nacka.

Parkering & laddplatser

På Telefonplan finns markparkering för ca 450 bilar.

För korttidsparkering gäller betalning via app eller P-automat inom området. För långtidsparkering kan man som hyresgäst teckna tillstånd för rörliga p-platser i omfattning enligt den p-kvot som gäller för området. Platserna administeras av Apcoa: tel 08-556 306 70, eller via mejl vasakronan@apcoa.se.

Mellan Klättercentret och restaurang Addfood finns besöksparkering där p-skiva gäller för en 1 timmes parkering.

För motorcyklar finns flera avgiftsfria parkringplatser inom området.

Se länk till p-karta nedan.

Cykelparkering

Det finns ett flertal cykelställ i området, och vi är tacksamma om cyklisterna använder dem. Behöver du förvara din cykel i ett låst utrymme? Kontakta din kontaktperson på Vasakronan så kan vi hjälpa till.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar på parkeringsplatser eller i husens entréer och trapphus. Entréer och trapphus är utrymningsvägar och måste hållas rena från föremål, och vi hoppas att det respekteras.