Välkommen till Telefonplan Hus 05

Huvudfabriksgatan 18-20

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Susanne Wallberg

Affärsansvarig kontor 072-246 54 50 · 08-566 206 86

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Dan Sellergren

Teknikansvarig 08-782 03 96

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på tvåleverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbarekunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
 
Telia
Tel: 076-101 40 17
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Ventilationen i byggnaden är normalt igång 07:00-18:00 på vardagar, alternativt anpassas det för övriga verksamhetstider.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera. 

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Förskolan har eget källsorteringsrum.

Snöröjning & istappstelefon

Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundservice.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst, 08-566 20 600.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands
  • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
  • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • Hålla i eventuella egna brandövningar.

 
Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.
 
Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Denna fastighet
Utrymningslarm (rökdetektorer) finns. Systemet larmar lokalt och är inte vidarekopplat till räddningstjänsten. 

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Fastigheten 
Utöver den färgstarka designen har Tham & Videgård Arkitekter lagt stor vikt vid hållbarhet och miljö. Förskolan är byggd i naturvänliga material med en fasad som minskar den direkta solinstrålningen vilket påverkar energianvändningen positivt.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan ärkoldioxidutsläppen nära noll
Många av vårahyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- ellerhållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommandepost i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hosVasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under dennapost eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi.Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se rubrik nedan.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 äralla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med vårahyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer omgröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Övrig service

Konferens Kobran
Konferens Kobran är vår anläggning för kreativa konferenser på Telefonplan. Konferensanläggningen är belägen i bottenplan av Generatorn, Hus 04, huvudentrén på Telefonvägen 30.

Konferensrum
Vi har två mötesrum passande för möten för mellan 8 och 25 personer.

För information och bokning
Tag kontakt med receptionen på Telefonvägen 30.
Telefon: 010-559 66 61
E-post: kobrankonferens@coor.com
Webbsida: www.kobrankonferens.se

Coor Service Management

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster med garanterade servicenivåer i alla våra fastigheter.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare via 4Cycle.
Kontakta Coor för mer information:
hyresgast@coor.com
Tel: 010-559 57 30

Övrigt
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på Vasakronan.se

I närområdet

Service i närområdet

På Telefonplan och i de närmaste omgivningarna har servicen ökat markant senaste åren. Vid Telefonplans tunnelbanestation hittar du mycket av det du behöver en vanlig vardag, t ex apotek, blomsteraffär, livsmedelsbutik och pressbyrå.

Vid Telefonplan finns ett tiotal restauranger. I den gamla vaktkuren för Ericsson, till vänster om Försäkringskassans entré, hittar du till exempel populära Krubb. Inne i området finns Addfood som har en välbesökt buffélunch och vietnamesiska restaurangen Viet Bistro. Under april 2024 öppnar även Söderbergs bageri i Tellusgången. Hos Konstfack finns café och restaurang Glasklart och vid torget och utmed LM Ericssons väg finns ytterligare ett antal restauranger, bland annat välkända restaurang Landet.

På Dialoggatan ligger SATS gym och utmed Tellusgången finns både Klättercentret, frisör, kiosk och kemtvätt med skrädderiservice.  

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunalt
Telefonplan ligger 13 minuter från T-centralen, röd linje mot Fruängen. Två tunnelbanestationer från Telefonplan ligger Liljeholmen där bland annat tvärbanan och flygbussar stannar.

Närmaste pendeltågsstation är Älvsjö. Därifrån finns anslutningsbussar till Telefonplan som tar cirka 10 minuter.

Bil
Telefonplan ligger 15 minuter från Stockholms city via E4/E20. Området ligger även nära Södra länken för resor mot Nacka.

Parkering & laddplatser

På Telefonplan finns markparkering för ca 400 bilar.

För korttidsparkering gäller betalning via app eller P-automat inom området. För långtidsparkering kan man som hyresgäst teckna tillstånd för ej fasta p-platser i omfattning enligt den p-kvot som gäller för området. Platserna administreras av Apcoa: tel 08-556 306 70, eller via mejl vasakronan@apcoa.se

Mellan Klättercentret och restaurang Addfood finns besöksparkering där p-skiva gäller för en 1 timmes parkering.

För motorcyklar finns flera avgiftsfria parkringplatser inom området.

Se länk till p-karta nedan.

Cykelparkering

Det finns ett flertal cykelställ i området, och vi är tacksamma om cyklisterna använder dem. Behöver du förvara din cykel i ett låst utrymme eller vill du få tillgång till fastighetens omklädningsrum? Kontakta Vasakronans kundservice så kan vi hjälpa till.

Det är inte tillåtet att ställa cyklar på parkeringsplatser eller i husens entréer och trapphus. Entréer och trapphus är utrymningsvägar och måste hållas rena från föremål, och vi hoppas att det respekteras.