Välkommen till Svea Artilleri 14

Valhallavägen 117 Hus 81-Hus 87

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Adam Åberg

Affärsansvarig kontor 073-088 47 84 · 08-566 207 44

Jonas Clarin

Bitr. affärsansvarig 076-107 13 14 · 08-782 04 78

Viktor Hanssens

Teknikansvarig 08-566 206 20

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Fastighetens ventilationssystem har till- och frånluft. Fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på gården, vid entréer, fönster, luftintag eller terrasser. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter från entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.   

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

 

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – på din arbetsplats
Vi har försökt utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera hyresgästernas miljöpåverkan. Källsortering är en del av det Naturliga Stegets systemvillkor för ett uthålligt samhälle och en viktig bit i vårt miljöarbete.

Miljörummet ligger till vänster om garageportarna.  

Nuvarande fraktioner:
Plast och krympfilm
Brännbart
Wellpapp
Glas
Kontorspapper
Batteri
Tidningar
Elektronik
Energilampor
Glödlampor
Plastförpackningar hård

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad. Alla övriga sopor ska transporteras av hyresgästen till de sopstationer som finns i kommunen.

Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på  hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.  

I de fall ert företag ska byta ut möbler eller IT-utrustning ska Ragnsells kontaktas för bortforsling direkt från lokalen.

Tack för att du källsorterar.

Ragn-Sells hemsida.

Snöröjning & istappstelefon

Hyresvärden ombesörjer snöröjning omkring fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) eller andra fastighetsägare för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600.
Det går även bra att kontakta Istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark. Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon.

Utrymning & brandskydd

Sprinkler går direkt till brandkåren. Utrymningslarm finns i fastighetens trapphus och ljuder på samtliga våningsplan. Vasakronan genomför inte genemsamma utrymningsövningar utan detta är upp till varje hyresgäst att ordna.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Utrymning
Återsamlingsplats bestäms av hyresgästen.

För att underlätta utrymmning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning från Arbetsmiljöverket » klicka här

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Räddningsverkets hemsida. » www.srv.se

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i de egna lokalerna). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

För att komma in genom trapphusdörrar finns porttelefon. Tänk på att inte släppa in obehöriga till byggnaden.

Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Lastkaj & leveranser

All pallhantering skall ske via garaget. Undvik i möjligaste mån att ta in gods via huvudentréerna då detta sliter på ytskikt och dörrar.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Allmänna uteplatser & terrasser

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar och städning omkring fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) eller andra fastighetsägare för.

Parametric Framework-konstverket på gården
Det 70 meter långa verket är skapat av konstnären Max Zinnecker och är med sin organiska, inbjudande form en mötesplats för alla som arbetar, bor och vistas i området.

Vasakronan gav konstnären Max Zinnecker i uppdrag att skapa ett verk som tillförde något specifikt till platsen och som gav associationer till både skulptur och paviljong. Resultatet blev ”Parametric framework”, en organisk träskulptur som sträcker sig över en stor del av innergården.

– ”Parametric framework” ska fungera som mötesplats för olika åldersgrupper och för de som bor, arbetar och vistas i området, säger Max Zinnecker. Med sin speciella form bidrar det till intresseväckande upplevelser i området.

Verket varierar i höjd mellan en och tre meter och täcks på mitten av en träbeklädd yta som fungerar som en bjudande terrass mot sydväst. Under konstverket och i marknivå finns kvällsbelysning och klätterväxter

Övrig service

Coor erbjuder tjänster inom en mängd områden, till exempel konferens, restaurang, vaktmästeritjänster och telefoni. Konferens- och restauranganläggningarna är öppna för alla och den närmsta anläggningen ligger på Karlavägen 100. Övriga tjänster riktar sig främst till Vasakronans hyresgäster.
Länk till Coors webbplats

I närområdet

Service i närområdet

Restauranger och shopping
Inom 5 minuters gångavstånd finns Fältöverstens köpcentrum med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m. I närområdet finns även en livsmedelsbutik, sushirestaurang samt ett antal mindre lunchrestauranger och caféer.

Hälsa och träning
SATS Stadion finns i fastigheten

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lokaltrafik
Tunnelbanestationen Stadion (röd linje) finns med en nedgång precis mellan fastighetenoch Kungliga Musikhögskolan. Stomlinje 1 och 4 för innerstadsbussar passerar i utanför fastigheten och inom gångavständ finns även Tekniska Högskolan/Östra station som är knutpunkt för bussar, tunnelbana och Roslagsbanan.

Länk till SL:s webbplats

Parkering & laddplatser

Ett garage med ca. 300 p-platser hör till fastigheten och här finns idag lediga platser. 

Garagets öppettider är 07:00-18:00. För åtkomst till garaget utöver dessa öppettider kan hyresgäster beställa passerbrickor av APCOA.

Takhöjden i garaget är 2,10 meter.

Hyr parkeringsplats
Apcoa Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser. Vill du hyra en p-plats eller abonnera på ett parkeringstillstånd med oreserverad plats? Kontakta Apcoas kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70, maila till vasakronan@apcoa.se eller gå in på hemsidan www.apcoa.se.

Cykelparkering

Cykelparkering och omklädningsrum

På framsidan och baksidan av fastigheten finns det gott omcykelställ att parkera sin cykel på.

För att få accessbehöver man teckna ett medlemskap via BikePath, www.BikePath.se/svea-artilleri.
 
I cykelrum plus & omklädningsrum ingår följande:
– Cykelparkering, tillgång dygnet runt
– El-plats för el-assisterade cyklar
– Spolplatta för cykeltvätt
– Dusch
– Eget låsbart skåp
– Torkrum
– Strykbord
 
Pris: 
190kr/månad för privatpersoner
375kr/månad exkl. moms för företag 
 
Det går bra att höra av sig till BikePathdirekt för mer information eller frågor: info@bikepath.se.
 
Infart till Cykelrum Plus sker via garaget på Carl Akrells gata 4 ochsedan rakt fram upp för rampen längst in i garaget. Följ skyltningen.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphuseller entréer.
 
Cykla försiktigt!