Kundtjänst & felanmälan

08-566 206 00
kundtjanst@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Bjarne Håll
Fastighetschef

070-553 65 18 · 08-782 04 35

bjarne.hall@vasakronan.se Skicka e-post
Erik Ellenfors
Bitr. fastighetschef

073-591 23 84 · 08-566 206 34

erik.ellenfors@vasakronan.se Skicka e-post
Håkan Storck
Fastighetsansvarig teknik

08-566 206 44

hakan.storck@vasakronan.se Skicka e-post

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – på din arbetsplats
Vasakronan AB är numera miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vi har försökt utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera hyresgästernas miljöpåverkan. Källsortering är en del av det Naturliga Stegets systemvillkor för ett uthålligt samhälle och en viktig bit i vårt miljöarbete.

Miljörummet ligger till vänster om garageportarna.  

Nuvarande fraktioner:
Plast och krympfilm
Brännbart
Wellpapp
Glas
Kontorspapper
Batteri
Tidningar
Elektronik
Energilampor
Glödlampor
Plastförpackningar hård

Vasakronan ansvarar för att tillhandahålla uppmärkta fraktioner i miljörummet. Vi ser till att dessa töms och hämtas på vår bekostnad. Alla övriga sopor ska transporteras av hyresgästen till de sopstationer som finns i kommunen.

Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på  hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.  

I de fall ert företag ska byta ut möbler eller IT-utrustning ska Ragnsells kontaktas för bortforsling direkt från lokalen.

Tack för att du källsorterar.

Ragn-Sells hemsida.

Utomhusmiljö & snöröjning

Hyresvärden ombesörjer hantering av planteringar, städning samt snöröjning omkring fastigheten vid behov. Omkringliggande gator ansvarar kommunen (Stockholms stad) eller andra fastighetsägare för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till kundtjänst 08-566 20 600. Istappstelefonen, telefon 08-653 68 39, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Parametric Framework-konstverket på gården
Det 70 meter långa verket är skapat av konstnären Max Zinnecker och är med sin organiska, inbjudande form en mötesplats för alla som arbetar, bor och vistas i området.

Vasakronan gav konstnären Max Zinnecker i uppdrag att skapa ett verk som tillförde något specifikt till platsen och som gav associationer till både skulptur och paviljong. Resultatet blev ”Parametric framework”, en organisk träskulptur som sträcker sig över en stor del av innergården.

– ”Parametric framework” ska fungera som mötesplats för olika åldersgrupper och för de som bor, arbetar och vistas i området, säger Max Zinnecker. Med sin speciella form bidrar det till intresseväckande upplevelser i området.

Verket varierar i höjd mellan en och tre meter och täcks på mitten av en träbeklädd yta som fungerar som en bjudande terrass mot sydväst. Under konstverket och i marknivå finns kvällsbelysning och klätterväxter.

Utrymning & brandskydd

Sprinkler går direkt till brandkåren. Utrymningslarm finns i fastighetens trapphus och ljuder på samtliga våningsplan. Vasakronan genomför inte genemsamma utrymningsövningar utan detta är upp till varje hyresgäst att ordna.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

– att släckutrustning finns till hands

– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Utrymning
Återsamlingsplats bestäms av hyresgästen.

För att underlätta utrymmning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning från Arbetsmiljöverket » klicka här

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Räddningsverkets hemsida. » www.srv.se

Skyltning

Hyresvärden ansvarar för hänvisningsskyltning, det vill säga skyltning i och vid entréer och hissar. Skyltning utomhus skall ske i samråd med Vasakronan och följa skyltprogram. Fastigheten är exteriört skyddad.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i de egna lokalerna). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

För att komma in genom trapphusdörrar finns porttelefon. Tänk på att inte släppa in obehöriga till byggnaden.

Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Posthantering

De närmaste postlådorna finns på Sturegatan 9, Sturegatan 48, Valhallvägen 148 eller Karlavägen 65. 

Närmaste företagscenter finns Östermalmstorg 2 eller Karlavägen 102
Länk till Postens webbplats

Länk till Coors webbplats

Postadressen är:
Valhallavägen 117, 115 31 Stockholm

Hyresgästen har vanligtvis postbox i närliggande postkontor. Närmaste postcenter ligger på Östermalmstorg 2 och Karlavägen 102. Avtal för leverans till den egna lokalen kan skrivas med Coor.

Godshantering

All pallhantering skall ske via garaget. Undvik i möjligaste mån att ta in gods via huvudentréerna då detta sliter på ytskikt och dörrar.

För hjälp med godshantering kontakta vår tjänsteleverantör Coor.

Länk till Coors webbplats

Din lokal

El & belysning

El
Hyresgäster tecknar egna elavtal med leverantör.

Som hyresgäster hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Belysning
Belysningen byts ut av respektive hyresgäst. Tänk gärna på att alltid byta till så ”grön” belysning som möjligt. Vasakronan bistår gärna med tips när det är dags.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster
Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Excanto. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Excantos Servicedesk.

Läs mer om Excantos tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Excanto på www.excanto.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Excanto. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Excanto. Kontakta Excantos kundservice för Vasakronan-fastigheter via support@excanto.se eller 08-545 726 16.

TV
Hyresgäster som önskar TV-uttag i den egna lokalen kan beställa detta mot självkostnad – kontakta er Fastighetstekniker.

Inomhusklimat & rökning

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Fastighetens ventilationssystem har till- och frånluft. Fjärrvärme och fjärrkyla finns i fastigheten.

Rökning
Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till rökning utanför fastigheten. Tänk på att inte stå nära entréer så att rök kommer in i fastigheten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

 

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen, till exempel golvvård, inoljning av köksbänkar och lampbyten. Se även hyreskontraktet. Behöver ni tips på leverentatörer, kontakta gärna er Fastighetstekniker eller Fastighetschef.

Kontakta fastighetschefen vid minsta osäkerhet rörande placering av tyngre föremål (t.ex. kassaskåp) i lokalerna.

Coor tillhandahåller tjänsten Städupphandling och städkontroll, läs mer på Vasakronans hemsida.

Service i närområdet

Restauranger och shopping
Inom 5 minuters gångavstånd finns Fältöverstens köpcentrum med ett stort utbud av butiker, restauranger m.m. I närområdet finns även en livsmedelsbutik, sushirestaurang samt ett antal mindre lunchrestauranger och caféer.

Hälsa och träning
SATS Stadion finns i fastigheten

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Lokaltrafik
Tunnelbanestationen Stadion (röd linje) finns inom ett par minuters gångavstånd. Stomlinje 1 och 4 för innerstadsbussar passerar i utanför fastigheten och inom gångavständ finns även Tekniska Högskolan/Östra station som är knutpunkt för bussar, tunnelbana och Roslagsbanan.

Länk till SL:s webbplats

Parkering

Ett garage med ca. 300 p-platser hör till fastigheten och här finns idag lediga platser. Kontakta Parking Partner AB på telefon 08-120 305 90 eller besök www.parkingpartner.se för att hyra p-plats i garaget. Man kan abonnera på en oreserverad plats eller fast plats. I garaget finns även MC-platser och elladdbilsplatser.

Takhöjden i garaget är 2,10 meter.

Cyklar

Det finns cykelställ i anslutning till fastigheten bland annat på innergården och framför PTS entré. Dessutom finns ett låst cykelrum i garaget. Kontakta Vasakronan för mer information om hur du tar dig in här.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.
Kom ihåg att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.