Välkommen till
Koggen

Södra Stapelgränd 4 / Stora Varvsgatan 13A

Kundservice & felanmälan

020-80 81 82
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Jonathan
Teknikansvarig

Nyheter

2023-11-14

(Jul)stök i entrén!

Under perioden 2023-11-13 t.o.m. 2024-01-14
kommer vår entreprenör att dra nya ventilationskanaler i taket i entrén på
Stora Varvsgatan 13A. Det kommer gå bra att passera genom entrén som vanligt
men om entreprenören bedömer att de vissa dagar av säkerhetsskäl måste stänga
av delar av entrén så kommer de att sätta upp anslag om detta på entrédörren.
Man behöver då gå runt huset och in via den mindre entrén från gården för att nå
hissarna och trapphuset. Stort tack för er förståelse!

Med vänlig hälsning
Vasakronan

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Vasakronan ansvarar för pentrysopor. Övriga fraktioner är hyresgästens ansvar, t ex pappersåtervinning, grovsopor, elektronikskrot m m.

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan tar hand om snöröjning på fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronan.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Kundservice 020-80 81 82.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:
• att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
• att släckutrustning finns till hands
• att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
• att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Räddningstjänsten Syd.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierat hus
Kvarteret Stapelbädden 3 har certifierats på excellent-nivå enligt BREEAM, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem av byggnader. BREEAM bedömer bl a energianvändning, inomhusklimat, användning av återvunnet och närproducerat material och innovation i design.

Att vara hyresgäst i en BREEAM-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din kundansvarige.

Läs mer om BREEAM-certifiering  på Sweden Green Buildings Councils webplats.

Några av miljölösningarna i huset är värmepumpar för tillverkning av värmeenergi samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och regnvatten. Ventilations- och klimatsystem är behovsstyrda och belysningen närvarostyrd.

Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Har du ytterligare frågor om lokalens miljöpåverkan är du välkommen att kontakta vår hållbarhetschef Anna Denell på anna.denell@vasakronan.se

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under https://vasakronan.se/om-vasakronan/hallbarhet/vart-ansvar/

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren i sin försäkring.

Allmänna uteplatser & terrasser

Vasakronan tar hand om planteringar och städning av innergårdar vid fastigheten. Vid brister eller önskemål kontakta Vasakronan.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Ni som röker bör se till att röken inte drar in i entréerna. Askkoppar kommer att placeras på stolpar på baksidan för att det inte skall bli nedskräpat vid entréerna.

Service i fastigheten

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därför kan vi via vår tjänstepartner Coor erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, exempelvis telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Läs mer om dessa erbjudanden på Coors serviceportal.

Service i närområdet

På gångavstånd till fastigheten finner du många lunchalternativ. Det finns både restauranger, caféer och matbutiker för de dagar du lämnat matlådan hemma. I området finns även butiker och gym.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Från Koggen tar du dig till Promenadavstånd till strategiska platser i Malmö:
Stortorget – 15 minuter
Citytunneln – 5 minuter

Information om buss- och tågtider finner du på Skånetrafikens hemsida.

I nära anslutning till fastigheten finns hyrcyklar via Malmö by bike. På Malmö by bikes hemsida finns karta med tillgängliga stationer och cyklar i realtid. 

Parkering & laddplatser

Runt huset finns ett antal parkeringsplatser som hyrs ut till hyresgästerna i fastigheten. Parkeringsplatserna administreras av Apcoa Parkering Sverige AB.

Om du redan hyr plats på parkeringen och vill utöka antalet platser eller byta plats, vänligen maila vasakronan@apcoa.se.

Om du vill rapportera en felparkerad bil, ring 08-55630670 (tonval 3)

Nya kunder kontaktar Apcoa på vasakronan@apcoa.se, på 08-55630670 (tonval 1) eller via chatt på www.apcoa.se. Mer information finns även tillgänglig på deras hemsida

Cykelparkering

Föredrar du att cykla så finns det gott om cykelställ på fastigheten.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer eller på garageplatser.

Kom ihåg att låsa din cykel! Vasakronan ansvarar inte i något fall för eventuella stölder.