Välkommen till Stureplan 2

Stureplan 2

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Louise Afshari

Affärsansvarig kontor 070-733 83 03 · 08-566 205 06

Sara Andersson

Affärsansvarig kontor 073-393 62 61

Mikaela Murray

Affärsansvarig handel 072-968 19 11

Freddy Portillo

Teknikansvarig 08-566 206 92

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Vi på Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Som hyresgäst i denna fastighet ingår avfallshämtning vilket är en tjänst som innebär att en fastighetsvärd hämtar avfallet direkt i er lokal. Avfallet källsorteras direkt i lokalen och fastighetsvärden hämtar avfallet i lokalen efter överenskomna tider och rutiner med er som hyresgäst.

Som hyresgäst har ni även möjlighet att följa upp er avfallsstatistik via en Kundportal. I Kundportalen finns möjlighet att få en överblick över kommande tömningar, hämta statistikrapporter och se klimatstatistik för er avfallshantering. 

För grovsopor m.m. gäller att hyresgästen är ansvarig för att hantera det, t.ex. vid in- och utflyttning. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via Vasakronans entreprenör Ragn-Sells. Då hämtas avfallet på hyresgästens kontor och körs iväg direkt för återvinning.

Tack för att du källsorterar!

Länk till Ragnsells

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för. 

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Lokalen är förseddmed brandlarm i utrymningsvägar och kommunikationsytor. När larmet aktiverasgår larmet direkt till räddningstjänsten och i lokalen ljuder sirener i rum och korridorer.
 
Utrymningslarmet är selekterat enligt följande:
 
• Generellt larm från 2 detektorer eller från larmknapp:
Utrymningslarmaktiveras inom hela anläggningen, dvs hela huset.
 
• Källare, gemensamma delar:
Utrymningslarmaktiveras vid brandlarm.
 
• Sturehof :
Utrymningslarm(talat utrymingslarm) aktiveras samtidigt inom hela Sturehof vid brandlarm inom Sturehofs egna delar.
 
• Våning 2-5:
Utrymningslarm(sirener) aktiveras våningsvis vid brandlarm inom eget våningsplan.
 
• Trapphus :
Vid brandlarm inom något trapphus aktiveras utrymningslarmet inom samtliga trapphus (sirener), men inte på något våningsplan.
  
Ifall utrymningslarmet ljuder: Utrym lokalen omgående och bege dig tillåtersamlingsplatsen enligt utrymningsplanen.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen

• Släckutrustning finns till hands

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal
Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el
I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal.

Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris.

Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta
Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se,
alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal.
Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Alla portar är låsta dygnet runt och på vardagar mellan 07.00-18.00 krävs bricka för att komma in. Övrig tid krävs bricka och kod.  

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Mindre bud kan tas emot via huvudentrén på Stureplan 2. Större leveranser med transportkärra, vagn eller liknande får inte tas via huvudentrén. Dessa leveranser hänvisas istället till lastkajen på Humlegårdsgatan 17. 

Så här gör du för att nå Stureplan 2 via lastkajen på Humlegårdsgatan 17:
Kajvakt finns på plats mellan kl. 06.30 och 16.00. 
Ring på tel. 070 999 93 92 vid ankomst för att bli insläppt. 

Följ skyltarna mot Sturehof för att nå hissen på Stureplan 2. 

Leveransgången går via två låsta dörrar som kräver kod. Hyresgästen behöver förmedla dessa koder till leverantören i förväg. Kontakta affärsansvarig för att få tillgång till aktuella koder.   

För att bli insläppt utanför lastkajens ordinarie öppettider kontakta väktare på tel. 072- 055 31 88. 

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

OBS! För grillning vänligen kontakta fastighetsansvarig/fastighetschef.

Till fastigheten hör en innergård där fastighetens hyresgäster kan vistas. Sturehof erbjuder här också mat, dryck och servering.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Inomhusklimatet haren smart styrning som känner av och anpassar sig automatiskt. Sensorer känner av temperatur och luftkvalité, de är placerade i olika rum och zoner.
 
Normalt går ventilation mellan kl. 7-16 vardagar. Om du är i behov av ventilationsanläggningen utanför dessa tider finns en knapp ”Förlängd drift” placerad bredvid entrédörren. Denna ger ventilation i ytterligare 2 timmar.
 
Två typer av rumsregulatorer:
På rumsregulator meddisplay finns möjlighet att justera temperaturen upp och ned 2 grader. Använd plus för varmare och minus för kallare. Temperaturen som syns vidknapptryckningar är önskad temperatur och som rummet kommer uppnå efter en stund. Att ändra temperatur i ett rum tar en stund då luften ska bytas ut. Efter varje dag så återställs önskad temperatur till grundinställningen.
 
På rumsregulator utan display regleras temperaturen i rummet till att vara mellan 22 och 24grader.

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på gården, vid entréer, fönster, luftintag eller terrasser. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter från entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.   

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Service i fastigheten

Post

I fastighetens entré finns en fastighetsbox för hyresgästers post.

Servicetjänster

Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri. Läs mer om Coor:s serviceerbjudande via länken nedan.

Coors Serviceportal

Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

Läs mer under rubriken kommunikationer & parkering/cyklar (länk)

Service i närområdet

Fastigheten är belägen invid Stureplan med närhet till stadens bekvämligheter och Djurgårdens grönområden, ett stenkast från Östermalmstorg och Nybroviken. Från Nybrokajen avgår ett flertal skärgårdsbåtar.

Restauranger 
I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I närheten ligger exempelvis restaurangerna Riche, East, Sturehof och Eataly samt i närliggande gallerior där det finns ett stort urval av restauranger och caféer.  

Shopping 
När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus i närområdet. Vid Stureplan finns Sturegallerian och på Hamngatan ligger NK och Gallerian. På Regeringsgatan ligger Mood-gallerian med flertalet kaféer, butiker och restauranger.  

Träning
Sats Stureplan – Beläget på Birgerjarlsgatan 6C.   
Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59 
Sturebadet – Beläget i Sturegallerian    

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter i Stockholm city.
Arlanda Express – 10 min
Citybanan och T-centralen -12 min
Stockholms centralstation – 12 min
Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

Tunnelbana
Närmaste tunnelbanestation är Östermalmstorg och ligger bara några minuter från fastigheten.

Bussförbindelser
Ett flertal busslinjer passerar även utanför på Birger Jarlsgatan.

För mer information, se
Länk till SL:s webbplats
Länk till SJ:s webbplats

Parkering & laddplatser

Det finns tyvärr inga parkeringsplatser i anslutning till fastigheten. Istället kan hyresgäster kontakta Aimo Park Stockholms Parkering för att hyra P-plats i närliggande garage.
www.aimopark.se

Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis på Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan.

Cykelparkering

Hyresgäster runt om Stureplan, Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan har möjlighet att parkera sin cykel på Lästmakargatan. 

Ett större cykelrum finns på Lästmakargatan 4, infart via garageporten. Följ hänvisningarna via lastfaret mot garaget. Cykelrummet är utrustat med cykelställ, cykellåsparkering, laddskåp för cykelbatterier samt pump och verktyg. På samma adress, vid garaget, kan hyresgästen även parkera sin cykel i en mindre cykelbur.  
Ett mindre cykelrum finns även på Lästmakargatan 6, vänster om frisören.     

För access kontakta kundservice@vasakronan.se.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

På Cykel & service Mäster Samuelsgatan 58 kan vi erbjuda:

Tjänster

Cykelförvaring

Du får tillgång till en säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Cykelrummet är utrustat med olika varianter av cykelställ med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Det finns eluttag för laddning av elcykel och förvaringsplatser för lådcyklar. I cykelrummet finns verktyg och pump för enklare service.

Omklädning/dusch/torkrum

Du får tillgång till omklädningsrum och dusch samt ett låsbart skåp som du kan använda under dagen. Vid behov finns även ett låsbart gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje helgfri måndag – fredag klockan 19.00 för att så många som möjligt ska kunna använda skåpen.

Eget förvaringsskåp

Du får ett eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet hyr du under en längre tid vilket gör att du inte behöver tömma ditt skåp varje dag. Skåpen i omklädningsrummet har kodlås så där behövs inga hänglås.

Service

Cykelservice

Via Cykloteket Service Store får du möjlighet till regelbunden service av din cykel. Servicetekniker kontrollerar och justerar din cykel. I servicen ingår yttre kontroll och justering av bromsar, växlar, nav, vev- och styrlager, riktning av hjul samt en allmän kontroll av cykelns kondition.

Cykelrekond

Via Cykloteket Service Store får du tillgång till regelbunden cykelrekond av din cykel. Servicetekniker genomför en grundlig tvätt av din cykel där bland annat växel- och vevparti samt bromsar tvättas, smörjs och justeras.

Prislista

Du skapar ditt eget personliga abonnemang. Välj mellan 1, 2 eller 3 tjänster samt tillval för cykelservice och cykelrecond. Du kan teckna ett abonnemang på 3, 6 eller 12 månader. Längre abonnemangsperiod ger lägre månadskostnad. För en översikt av priser se bifogad prislista eller besök Cykloteket Service Store. Alla priser är per månad.

Titta in till oss på Mäster Samuelsgatan 58 så berättar vi mer. Alla abonnemang tecknas nere på Cykel & service av Cykloteket.

Kontaktuppgifter till Cykloteket Service Store

Mejl: kundtjanst.zenit@cykloteket.se

Telefon: 08-545 493 90

Info: www.cykloteket.se/butiker/cykloteket-zenit