Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2021-09-09

Fastighetsinfo Värme

Hej,

Information till hyresgäster på Birger Jarlsgatan 2-4 / Nybrogatan 1-3 / Ingmar Bergmans gata 1-3. 

Vi har ett läckage på värmen i huset som gör att vi haft någon värme i huset.

Har ni upplevt det kallt på kontoret beror det på detta. Vi har nu funnit stammen som det läcker i och det är den som besörjer Ingmar Bergmansgata, vilket gör att vi inte har värme på den sidan av huset.

Vi ber om ursäkt för detta och vi arbetar så fort vi kan för att åtgärda felet.

Vid frågor går det bra att ta kontakt med Fastighetsansvarig Teknik Ida.egerstal@vasakronan.se

Tack för ert tålamod

Hälsningar,
Teamet i huset

2021-09-07

Cykelservice Stureplan

Hej!

Vi på Vasakronan tillsammans med Cykloteket vill göra det ännu enklare för dig att cykelpendla, och framförallt att du ska pendla på en trafiksäker cykel.

Den 21 & 22 september kommer Cykloteket därför att sätta upp en mobil cykelverkstad i garaget på Grev Turegatan 1 (bredvid Q-parks garage) som finns tillgänglig för våra hyresgäster på kring Stureplan. När du hämtar din cykel så har Cyklotekets servicetekniker kontrollerat/justerat cykelns:

– Trafiksäkerhet

– Bromsar

– Växlar

– Nav, vev- och styrlager

– Drivlina

– Däck och lufttryck

Servicen kostar endast 300 kr (normalpris 690 kronor). Du får ett protokoll som berättar vad som är kontrollerat och justerat. Protokollet berättar också vad du eventuellt behöver åtgärda på verkstad för att säkerställa cykelns säkerhet och funktion. Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare service, se bifogad pdf.

Datum: 21 & 22 september.

Tid: Inlämning av cykel mellan 08.00 – 10.00 och hämtning av cykel mellan 15.00 – 17.00.

Plats: Grev Turegatan 1 nere i garaget, följ skyltning på plats. 

Vänta inte för länge med att boka – antalet platser är begränsat. Sprid gärna den bifogade pdf-filen till era anställda. All information med priser och bokningslänkar finns i den.

Ha en fortsatt härlig cykeltid önskar vi på Vasakronan!

Du som får detta är Vasakronans kontakt i din organisation. Vidarebefordra denna information till de i din organisation som berörs.

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Hand som håller i en mobil för att visa hur appen HG-info ser ut

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del av vårt gemensamma miljöarbete

På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster, så att fastigheten får en god miljöstatus och vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan. 

Välsorterat miljörum finns på bottenvåningen (ingång via Nybrogatan 1 eller Birger Jarlsgatan 2). Det finns även en balpress för wellpapp.

Fraktioner som finns i miljörummet:

 • Hushållsavfall 
 • Wellpapp, löst
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Plastförpackningar, hårda och mjuka 
 • Metallförpackningar
 • Tidningar/Journaler 
 • LDPE film, färgad
 • Deponi, utsorterat
 • Pappersförpackningar
 • Organiskt avfall

Tack för att du källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.

Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad?  Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

LEED

Fastigheten är certifierad på silvernivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.

Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal

Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en unik plattform för hyresgästen och hyresvärden att med gemensamma insatser minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Läs mer om gröna hyresavtal på fastighetsägarnas hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal

Grön el

I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du ringa direkt till Energi Sverige på 020-354 263 35 alternativt mejla till vasakronan@energi-sverige.se

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd

På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Alla portar är låsta dygnet runt och på vardagar mellan 07.00-18.00 krävs bricka för att komma in. Övrig tid krävs bricka och kod.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Lastkaj & leveranser

Er vanliga entrén används i huvudsak vid leveranser. Vid större leveranser kontaktar du fastighetschefen för mer information.

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljöVasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar  sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider är hyresgästanpassade men generellt gäller kontorstider. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus. Rökare hänvisas till gatan utanför fastigheten eller till egen terrass. Tänk på att inte stå för nära entréer så att rök kommer in i fastigheten. Rökning är ej tillåten på gården.

Ett bra inomhusklimat

Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  – Att stå eller sitta och jobba innebär cirka 3 graders skillnad.
  – Vinterkavaj eller kofta ger cirka 2 graders skillnad.
  – Tunn kavaj eller tröja ger cirka 1,5 graders skillnad. 
  – Långärmad skjorta istället för kortärmad ger cirka 1,5 graders skillnad. 

    I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

    Service i fastigheten

    Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

    För mer information se Coors Serviceportal.

    Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

    I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

    Läs mer under rubriken kommunikationer & parkering/cyklar (länk)

    Service i närområdet

    Fastigheten är belägen invid Nybroplan med närhet till stadens bekvämligheter och Djurgårdens grönområden, ett stenkast från Kungsträdgården och Norrmalmstorg. Från Nybrokajen avgår ett flertal skärgårdsbåtar.

    Restauranger
    I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I närheten ligger exempelvis restaurangerna Riche, East, Sturehof samt i närliggande gallerior där det finns ett stort urval av restauranger och caféer.

    Shopping
    När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus i närområdet. Vid Stureplan finns Sturegallerian och på Hamngatan ligger NK och Gallerian. På Regeringsgatan ligger gallerian Mood Stockholm som kantas av kaféer, butiker och restauranger.

    Träning och hälsa
    Sats Stureplan  – Beläget på Birgerjarlsgatan 6C.
    Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59
    Aleris vårdcentral – Beläget på Riddargatan 1
    Sturebadet –   Beläget i Sturegallerian

    Restider presenteras tillsammans med yta.se.

    Att ta sig till och från fastigheten

    Kommunikationer

    Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter i Stockholm city.
    Arlanda Express – 10 min
    Citybanan och T-centralen -12 min
    Stockholms centralstation – 12 min
    Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
    London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

    Tunnelbana
    Närmaste tunnelbanestation är Östermalmstorg och ligger bara några minuter från fastigheten.

    Bussförbindelser
    Ett flertal busslinjer passerar även utanför på Birger Jarlsgatan.

    För mer information, se
    Länk till SL:s webbplats
    Länk till SJ:s webbplats

    Parkering & laddplatser

    Hyresgäster kan kontakta Aimo park på telefon 0771-96 90 06, eller besök www.aimopark.se för att hyra P-plats i närliggande garage. Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis på Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan.

    Cykelparkering

    I dagsläget finns inget cykelrum i fastigheten. Det finns ett cykelställ på innergården, ingång från Ingemar Bergmansgata 1.

    Tänk på att det inte är tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

    Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

    I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

    På Cykel & service Mäster Samuelsgatan 58 kan vi erbjuda:

    Tjänster

    Cykelförvaring

    Du får tillgång till en säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Cykelrummet är utrustat med olika varianter av cykelställ med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Det finns eluttag för laddning av elcykel och förvaringsplatser för lådcyklar. I cykelrummet finns verktyg och pump för enklare service.

    Omklädning/dusch/torkrum

    Du får tillgång till omklädningsrum och dusch samt ett låsbart skåp som du kan använda under dagen. Vid behov finns även ett låsbart gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje helgfri måndag – fredag klockan 19.00 för att så många som möjligt ska kunna använda skåpen.

    Eget förvaringsskåp

    Du får ett eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet hyr du under en längre tid vilket gör att du inte behöver tömma ditt skåp varje dag. Skåpen i omklädningsrummet har kodlås så där behövs inga hänglås.

    Service

    Cykelservice

    Via Cykloteket Service Store får du möjlighet till regelbunden service av din cykel. Servicetekniker kontrollerar och justerar din cykel. I servicen ingår yttre kontroll och justering av bromsar, växlar, nav, vev- och styrlager, riktning av hjul samt en allmän kontroll av cykelns kondition.

    Cykelrekond

    Via Cykloteket Service Store får du tillgång till regelbunden cykelrekond av din cykel. Servicetekniker genomför en grundlig tvätt av din cykel där bland annat växel- och vevparti samt bromsar tvättas, smörjs och justeras.

    Prislista

    Du skapar ditt eget personliga abonnemang. Välj mellan 1, 2 eller 3 tjänster samt tillval för cykelservice och cykelrecond. Du kan teckna ett abonnemang på 3, 6 eller 12 månader. Längre abonnemangsperiod ger lägre månadskostnad. För en översikt av priser se bifogad prislista eller besök Cykloteket Service Store. Alla priser är per månad.

    Titta in till oss på Mäster Samuelsgatan 58 så berättar vi mer. Alla abonnemang tecknas nere på Cykel & service av Cykloteket.

    Kontaktuppgifter till Cykloteket Service Store

    Mejl: kundtjanst.zenit@cykloteket.se

    Telefon: 08-545 493 90

    Info: www.cykloteket.se/butiker/cykloteket-zenit