Välkommen till Matrosen 4

Birger Jarlsgatan 2-4 / Nybrogatan 1-3 / Ingmar Bergmans gata 1-3

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Louise Afshari

Affärsansvarig kontor 070-733 83 03 · 08-566 205 06

Mikaela Åldstedt

Affärsansvarig handel 070-860 07 88 · 08-56620608

Sara Andersson

Bitr. affärsansvarig 073-393 62 61

Allan Agelii

Teknikansvarig 08-56620796

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del av vårt gemensamma miljöarbete

På Vasakronan strävar vi efter att utveckla miljöarbetet tillsammans med våra hyresgäster, så att fastigheten får en god miljöstatus och vi reducerar vår gemensamma miljöpåverkan. 

Välsorterat miljörum finns på bottenvåningen (ingång via Nybrogatan 1 eller Birger Jarlsgatan 2). Det finns även en balpress för wellpapp.

Fraktioner som finns i miljörummet:

 • Hushållsavfall
 • Matavfall
 • Wellpapp, löst
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Plastförpackningar, hårda och mjuka 
 • Metallförpackningar
 • Tidningar/Journaler 
 • LDPE film, färgad
 • Deponi, utsorterat
 • Pappersförpackningar
 • Organiskt avfall

Tack för att du källsorterar.

Snöröjning & istappstelefon

Snöröjning
Vasakronan ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Istappning:
Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice, 08-566 206 00.Istappstelefonen, telefon 08-50 380 280, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Vem ansvarar för vad?  Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Miljöcertifiering

LEED

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.

Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll

Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Gröna hyresavtal

Vasakronan tecknar idag enbart gröna hyresavtal med sina hyresgäster. Hos branschorganisationen Fastighetsägarna kan du läsa mer om gröna hyresavtal, som är fastighetsbranschens gemensamma avtalsmall för minskad miljöpåverkan från lokaler. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om för att minska sin miljöpåverkan inom olika områden

Grön el

I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Entelios/Boo Energi. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett sådant elavtal kan du kontakta Boo Energi på 08-747 51 70 // post@booenergi.se, alternativt via booenergi.se/teckna-elavtal. Ange rabattkod ”VASAKRONAN”.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd

På https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete

Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Alla entréportar är låsta dygnet runt och på vardagar mellan 07.00-18.00 krävs bricka för att komma in. Övrig tid krävs bricka och kod.

För att hantera porttelefonen laddar ni ner en app, Axessa Portal (Steplock), här kan ni bland annat nyttja kameran som finns i passersystemet och vidarebefordra till andra mobiltelefoner. Aktiveringskoden till appen skickas från Axessa och till den hos er som registrerat er via kundservice. Ni kan alltid ringa Axessas kundsupport för hjälp.

Lastkaj & leveranser

Er vanliga entrén används i huvudsak vid leveranser. Vid större leveranser kontaktar du fastighetschefen för mer information.

Allmänna uteplatser & terrasser

Skötsel av utomhusmiljö
Vasakronan ser till att planteringar, städning av innergårdar  sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania 
Telefon: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania 
www.advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Fastighetens ventilationssystem har både till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider är hyresgästanpassade men generellt gäller kontorstider. Temperaturen kan även justeras via termostat i hyresgästernas lokaler. Fastigheten värms och kyls med fjärrvärme respektive fjärrkyla.

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på gården, vid entréer, fönster, luftintag eller terrasser. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter från entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.   

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat.

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  – Att stå eller sitta och jobba innebär cirka 3 graders skillnad.
  – Vinterkavaj eller kofta ger cirka 2 graders skillnad.
  – Tunn kavaj eller tröja ger cirka 1,5 graders skillnad. 
  – Långärmad skjorta istället för kortärmad ger cirka 1,5 graders skillnad. 

    I Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

    Service i fastigheten

    Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom Coor Service Management. En rad olika tjänster erbjuds, såsom exempelvis reception, posthantering och vaktmästeri.

    För mer information se Coors Serviceportal.

    Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

    I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

    Läs mer under rubriken kommunikationer & parkering/cyklar (länk)

    Service i närområdet

      Fastigheten är belägen invid Nybroplan med närhet till stadens bekvämligheter och Djurgårdens grönområden, ett stenkast från Kungsträdgården och Norrmalmstorg. Från Nybrokajen avgår ett flertal skärgårdsbåtar.

    Restauranger 
    I området finns gott om restauranger för både snabblunch och representationsmiddag. I närheten ligger exempelvis restaurangerna Riche, East, Sturehof och Eataly samt i närliggande gallerior där det finns ett stort urval av restauranger och caféer.  

    Shopping 
    När det gäller shopping finns det mesta, inte minst i gallerior och varuhus i närområdet. Vid Stureplan finns Sturegallerian och på Hamngatan ligger NK och Gallerian. På Regeringsgatan ligger Mood-gallerian med flertalet kaféer, butiker och restauranger.  

    Träning
    Sats Stureplan – Beläget på Birgerjarlsgatan 6C.   
    Fitness24seven – Beläget på Regeringsgatan 59 
    Sturebadet – Beläget i Sturegallerian    

    Att ta sig till och från fastigheten

    Kommunikationer

    Promenadavstånd till några viktiga kommunikationspunkter i Stockholm city.
    Arlanda Express – 10 min
    Citybanan och T-centralen -12 min
    Stockholms centralstation – 12 min
    Göteborg 3,5 timmar (via Stockholms Central)
    London 3,5 timmar (via Arlanda Express och Arlanda flygplats)

    Tunnelbana
    Närmaste tunnelbanestation är Östermalmstorg och ligger bara några minuter från fastigheten.

    Bussförbindelser
    Ett flertal busslinjer passerar även utanför på Birger Jarlsgatan.

    För mer information, se
    Länk till SL:s webbplats
    Länk till SJ:s webbplats

    Parkering & laddplatser

    Hyresgäster kan kontakta Aimo park på telefon 0771-96 90 06, eller besök www.aimopark.se för att hyra P-plats i närliggande garage. Besökande till fastigheten hänvisas till allmänna parkeringsgarage i närområdet, exempelvis på Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan.

    Cykelparkering

    Hyresgäster runt om Stureplan, Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan har möjlighet att parkera sin cykel på Lästmakargatan. 

    Ett större cykelrum finns på Lästmakargatan 4, infart via garageporten. Följ hänvisningarna via lastfaret mot garaget. Cykelrummet är utrustat med cykelställ, cykellåsparkering, laddskåp för cykelbatterier samt pump och verktyg. På samma adress, vid garaget, kan hyresgästen även parkera sin cykel i en mindre cykelbur.
    Ett mindre cykelrum finns även på Lästmakargatan 6, vänster om frisören.  

    För access kontakta kundservice@vasakronan.se.

    Tänk på att det inte är tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, entréer eller på garageplatser på grund av framkomlighet vid eventuell utryckning. Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.

    Cykel & service – ta hand om dig själv och din cykel

    I vårt nya koncept, Cykel & service, ingår allt som kan göra din cykling eller löprunda enkel och säker. Trygg och kameraövervakad cykelförvaring, omklädningsrum, dusch, förvaringsskåp, torkrum, servicestation, lånecyklar, cykelbutik och cykelservice med ett stort utbud av tjänster.

    På Cykel & service Mäster Samuelsgatan 58 kan vi erbjuda:

    Tjänster

    Cykelförvaring

    Du får tillgång till en säker och lättillgänglig cykelförvaring i ett bemannat och kameraövervakat cykelrum i gatuplan. Cykelrummet är utrustat med olika varianter av cykelställ med stöd för framgaffeln och möjlighet till fastlåsning i cykelns ram. Det finns eluttag för laddning av elcykel och förvaringsplatser för lådcyklar. I cykelrummet finns verktyg och pump för enklare service.

    Omklädning/dusch/torkrum

    Du får tillgång till omklädningsrum och dusch samt ett låsbart skåp som du kan använda under dagen. Vid behov finns även ett låsbart gallerskåp (ta med eget hänglås) i ett torkrum där du kan förvara dina fuktiga kläder och handdukar. Skåpen töms varje helgfri måndag – fredag klockan 19.00 för att så många som möjligt ska kunna använda skåpen.

    Eget förvaringsskåp

    Du får ett eget skåp i omklädningsrummet för kläder, skor och annan personlig utrustning. Skåpet hyr du under en längre tid vilket gör att du inte behöver tömma ditt skåp varje dag. Skåpen i omklädningsrummet har kodlås så där behövs inga hänglås.

    Service

    Cykelservice

    Via Cykloteket Service Store får du möjlighet till regelbunden service av din cykel. Servicetekniker kontrollerar och justerar din cykel. I servicen ingår yttre kontroll och justering av bromsar, växlar, nav, vev- och styrlager, riktning av hjul samt en allmän kontroll av cykelns kondition.

    Cykelrekond

    Via Cykloteket Service Store får du tillgång till regelbunden cykelrekond av din cykel. Servicetekniker genomför en grundlig tvätt av din cykel där bland annat växel- och vevparti samt bromsar tvättas, smörjs och justeras.

    Prislista

    Du skapar ditt eget personliga abonnemang. Välj mellan 1, 2 eller 3 tjänster samt tillval för cykelservice och cykelrecond. Du kan teckna ett abonnemang på 3, 6 eller 12 månader. Längre abonnemangsperiod ger lägre månadskostnad. För en översikt av priser se bifogad prislista eller besök Cykloteket Service Store. Alla priser är per månad.

    Titta in till oss på Mäster Samuelsgatan 58 så berättar vi mer. Alla abonnemang tecknas nere på Cykel & service av Cykloteket.

    Kontaktuppgifter till Cykloteket Service Store

    Mejl: kundtjanst.zenit@cykloteket.se

    Telefon: 08-545 493 90

    Info: www.cykloteket.se/butiker/cykloteket-zenit