KUNDSERVICE & felanmälan

018-489 20 40
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
  • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Nyheter

2020-09-18

Magasin X - Projektinfo vecka 39

Arbeten, vecka 39:
Montage av trästomme fortsätter på samtliga etapper. Denna vecka monteras ett vindkryss mot södra BRF:en, vilket kan bli en minnesvärd syn! Ställning monteras löpande utanför trästomme.
På måndag sker tätskikt källarvägg vid sprinklertank. Under måndagen och tisdagen genomförs schakt utanför garagerampen för grundläggning av fettavskiljare samt länkplatta. Återfyllning vid sprinklertank fortsätter under veckan.
På onsdag kväll lyfts glas samt bröstningselement in. Detta kommer inte att vara ett högljutt arbete.
Under veckan startar arbetet med innerväggar i källaren.
På torsdag flyttas mobilkranen till södra uppställningsplatsen mot Fjalars gränd.
På fredag placeras sista socklarna vid garagerampen och ovan nämnda länkplatta och bottenplatta för fettavskiljare gjuts.
Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.
http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

Har du några frågor? Kontakta oss nedan:
Platschef NCC Building: Anders Hansson anders.hansson@ncc.se
Projektchef NCC Building: Tommy Åhman tommy.ahman@ncc.se
Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

2020-09-11

Magasin X - Projektinfo vecka 38

Arbeten vecka 38:

Montage av trästomme fortsätter på alla tre etapper. Denna vecka monteras även två vindkryss. Ställning monteras löpande utanför trästomme.

Under veckan startar fasadarbete med utregling, isolering, plåt och profiler för kommande upphängning av fasadskiffer. (Arbete sker bakom inplastad ställning). Uppregling av yttervägg på entréplan fortsätter. På tisdag fylls sprinklertank med vatten från tankbil. Rörläggning och återfyllning källarvägg fortsätter, denna vecka vid sprinklertank.  På onsdag eftermiddag flyttas mobilkran till norra uppställningsplatsen vid restaurang Peppar Peppar. 

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut:

http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php   

Har du några frågor? Kontakta oss nedan
:

Platschef NCC Building: Anders Hansson
anders.hansson@ncc.se  

Projektchef NCC Building: Tommy Åhman tommy.ahman@ncc.se 

Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se 

2020-09-04

Magasin X - Projektinfo vecka 37

Arbeten, vecka 37:
Montage av trästomme fortsätter. På onsdag startar vi kl 6.00 (ej med högljutt arbete innan kl. 07.00) och eventuellt pågår montage vissa dagar till lite senare än kl 18.00. På måndag och tisdag kommer det att finnas tre kranar på plats. Ställning monteras löpande utanför trästomme. På måndag, med start kl 9.30, gjuts garagenedfarten. Pump står vid södra infarten till arbetsplatsen. På torsdag kommer en mobilkran för att lyfta in fasadglas. I början på veckan monteras tätskikt utanför garagerampen och i mitten på veckan sker arbete med stål vid garagerampen. På fredag monteras sockel utanför garagerampen. Rörläggning och återfyllning av källarvägg fortsätter.
Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.
http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

Har du några frågor? Kontakta oss nedan:
Platschef NCC Building: Anders Hansson anders.hansson@ncc.se
Projektchef NCC Building: Tommy Åhman tommy.ahman@ncc.se
Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

2020-08-28

Magasin X - Projektinfo vecka 36

Arbeten, vecka 36:
Montage av trästommen fortsätter. Denna vecka startar montage på den sista etappen, sydväst om tornkranen. Ställning monteras löpande utanför trästommen.
På måndag morgon lyfts sprinklertank ned vid garagenedfarten. Kranen som stått vid Peppar Peppar flyttas på måndag till den södra infarten till arbetsplatsen.
På tisdag och onsdag dras spont på delen mot södra BRF:en.

I slutet av veckan kommer tätskikt och armering att genomföras på garagerampen. Dessutom kommer ett stålstativ för fallskydd att ställas upp vid södra infarten.
Rörläggning och återfyllning källarvägg fortsätter. Även denna vecka mot BRF södra.

Ni kan även följa bygget på följande länk, uppdatering var 5:e minut.
http://webbkameror.se/byggkameror/vasakronan/vasakronan_10_640.php

Har du några frågor? Kontakta oss nedan:
Platschef NCC Building: Anders Hansson anders.hansson@ncc.se
Projektchef NCC Building: Tommy Åhman tommy.ahman@ncc.se
Projektchef Vasakronan: Jonas Wahlström jonas.wahlstrom@vasakronan.se

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
  • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
  • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
  • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
  • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.
Utrymning
Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.
Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.
Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Parkering & laddplatser

Parkering och besöksparkering
Parkeringsmöjlighet för såväl hyresgäster som besökare finns runtom fastigheten.
Parkeringen är öppen dygnet runt och det finns parkeringsautomater.
Parking Partner ansvarar för P-automaterna och uthyrningen av parkeringsplatser, så för att hyra en p-plats kontakta Parking Partner på:
uthyrning@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 94 (kontraktsfrågor)
kundtjanst@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 90 (övriga frågor).