KUNDSERVICE & felanmälan

018-489 20 40
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
  • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

  • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
  • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
  • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
  • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
  • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
  • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
  • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
  • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.
Utrymning
Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.
Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.
Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Parkering

Parkering och besöksparkering
Parkeringsmöjlighet för såväl hyresgäster som besökare finns runtom fastigheten.
Parkeringen är öppen dygnet runt och det finns parkeringsautomater.
Parking Partner ansvarar för P-automaterna och uthyrningen av parkeringsplatser, så för att hyra en p-plats kontakta Parking Partner på:
uthyrning@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 94 (kontraktsfrågor)
kundtjanst@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 90 (övriga frågor).