Välkommen till Magasin X

Sidenvävargatan 17 / Fjalars gränd 8

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Gustav Holst

Affärsansvarig kontor 070-312 51 66 · 018-489 20 90

Mattias Persson

Bitr. affärsansvarig 076-780 32 07 · 018-489 20 25

Nyheter

2024-06-26

Ändrade öppettider till MX i sommar

Under veckorna 28-32 har huset har ändrade öppettider enligt följande: 

Vecka 28: Entréerna
öppna kl. 08.00-15.00

Vecka 29-31:
Entréerna hålls låsta dygnet runt

Vecka 32: Entréerna
öppna kl. 08.00-15.00 

Utanför dessa
öppettider kommer ni in som vanligt med tagg eller Accessy.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal tillinternet oavsett vilken internetleverantör du har. 
 
IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar tillfastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.
 
Advania
Tel:08-545 726 16
Mejl:  support.re@advania.se
 
Telia
Tel:  076-101 40 17
Mejl:  fiberbestallningar@teliacompany.com
 
FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtligainternetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronansanvisning för IT-installationer.  För merinformation kontakta:
 
Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Ventilation, värme och kyla
Fastigheten har mekaniskt till- och frånluftssystem och styrs av koldioxidhalten och temperaturen i luften.
Fastigheten värms och kyls via geoenergilagring. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.
Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
 • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
 • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
 • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
 • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad


Här hittar du fler tips för ett bra inomhusklimat året runt:

I Värdens Pocket kan du också läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera. 

Rökning
Från den 1 juli 2019 är det enligt ett riksdagsbeslut förbjudet att röka vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Förbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Beslutet har fattats av Riksdagen som även lägger ansvaret för att rökförbudet efterlevs vid gemensamma entréer på oss som fastighetsägare. Om entrén till lokalen ligger i direkt anslutning till gatan är det den som har verksamhet i lokalen som ansvarar för rökförbudet. Det innebär exempelvis att affärsinnehavare med egen entré är ansvarig för att informera om att rökförbudet gäller. Vill du veta mer om den nya lagen kan du läsa mer här.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete! På Vasakronan strävar vi efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Källsortering är en viktig del i vårt miljöarbete. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt.

Miljörummet är placerat i huset på adressen Sidenvävargatan 13. Det är utrustat med våg och balpress.

Följande fraktioner sorteras: 

 • Brännbart
 • Matavfall
 • Hårdplastförpackningar
 • Glas färgat och ofärgat
 • Kontorspapper
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Lågenergilampor, ljuskällor
 • Sträckfilm/krympplast
 • Batterier
 • Tidningar
 • Wellpapp

Hyresvärden ansvarar bara för de fraktioner som är uppmärkta i miljöboden. Tömning sker regelbundet och efter behov av Ragn-Sells.

Övriga fraktioner är ditt eget ansvar som hyresgäst. Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t.ex. mikrovågsugn, datorer, TV- och videoapparater) tas om hand av din leverantör, så kallat producentansvar. Hyresgästen kan beställa egen hämtning via hyresvärdens entreprenör Ragn-Sells.

Välsorterat avfall betalar sig! Avfallshanteringen finansieras genom att hyresgästerna betalar enligt självkostnadsprincipen. God källsortering bidrar till att kostnaderna sjunker genom att vissa fraktioner ger intäkter. Detta gäller t.ex. papper, wellpapp och plast. Det är följaktligen en ekonomisk fråga att sortera rätt. Utseparerat vitt papper ger t.ex. en större intäkt än papper som är blandat.

Tack för att du källsorterar! 

Snöröjning & istappstelefon

Vasakronan ser till att snöröjning och sandning sköts utanför fastigheterna. Omkringliggande gator ansvarar Uppsala kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice på 08-566 20 600. Det går även bra att kontakta Istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark.
Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan ska finnas på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands inuti hyresgästens lokaler (inköp, installation, reparation, underhåll och service).
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • All brandskyddsutrustning (sprinkler, brandlarm, brandsläckare etc.) hålls fria från förhindrande föremål.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
 • All personal och vikarier känner till utrymningsplanen samt arbetsuppgifter vid brand.
 • Rapportera eventuella tillbud till Vasakronan.
 • Fylla i en ”Skriftlig Redogörelse av Brandskydd” för berörda verksamheter, som sedan skickas in till brandförsvaret via Vasakronan.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Uppsala Brandförsvar.

Utrymning
Hyresgästen ansvarar själv för återsamlingsplats och brandövningar samt utrymningsvägar, utrymningsplan och släckutrustning i den egna lokalen. För allmänna utrymmen ansvarar Vasakronan för utrymningsvägar och utrymningsplan.

Vill du veta mer om arbetsgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta ansvarig drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 01.01.2004. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida » www.msb.se

Miljöcertifiering

Fastigheten är certifierad på Platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, så som energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär på så sätt ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan. Läs mer om LEED-certifiering här: SGBC – Om LEED

Lokalens koldioxidutsläpp = noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Detta förutsätter att ni själva använder miljöriktig (grön) el.

Säkerhet & inpassering

Allmän information
Under kontorstid öppnas huvudentréer med kort/tagg. Besökare släpps in genom porttelefon. För övriga ingångar sker inpassering med kort/tagg och efter kontorstid kort/tagg + kod.

Hiss
I fastigheten finns 2 hissar. Öppningsmått: B 1200 mm, H 2300 mm, Innermått: B 2000 mm, D 1700 mm, H 2600 mm. Maxlast: 1600 kg

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Bevakning
Vasakronan samarbetar med Securitas och är anslutna till deras störningsjour. Telefonnummer till jouren är 010-470 57 69. Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera Securitas i god tid.

Hjärtstartare
Det finns i mötestorget på entréplanet. Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm då inte att registrera den på Hjärtstartarkartan, så att den finns sökbar i nödsituationer.

Lastkaj & leveranser

Adressen till godsmottagningen är Sidenvävargatan 11. Avlastning mot marknivå. Porttelefon vid ingång till godsmottagning.  
Postadressen är Sidenvävargatan 11, 75319 Uppsala

Allmänna uteplatser & terrasser

På taket finns en takterrass som är öppen för fastighetens hyresgäster. På markplan, bredvid caféet finns en uteplats.  

Övrig service

Arena – mer än coworking
Vasakronans coworking-koncept Arena passar lika bra för egenföretagare som för hyresgäster som vill hyra en egen lokal, men ändå dra nytta av delade faciliteter och tjänster. Arena är en attraktiv lösning även för större hyresgäster som, permanent eller tillfälligt, vill kunna erbjuda sina medarbetare välutrustade kontorsarbetsplatser mitt i city.

Smart & klart
Det populära kontorskonceptet där hyresgästen hyr en egen komplett lokal med allt på plats från början – från möbler och trådlöst nätverk till bestick och kökshanddukar. Dessutom med betydligt kortare bindningstid och större flexibilitet att växa och krympa än i ett vanligt kontorshyresavtal. Det är i princip bara att flytta in och sätta igång att jobba! Läs mer om Smart & klart

Övrig service
Servicen i fastigheten kommer att utvecklas successivt, men redan idag kan du ta del av ett brett serviceerbjudande från Vasakronans olika tjänstepartners. Tillsammans erbjuder de i stort sett allt som kan behövas på ett kontor. Eller vad sägs om städning, flytthjälp, kaffe, växtskötsel, hjärtstartare och mycket mer? Läs mer om Vasakronans tjänster via partners  

I närområdet

Service i närområdet

Fastigheten ligger ett stenkast från Uppsala Centralstation/Resecentrum och med några minuters promenad till Gågatan med alla dess butiker, restauranger och caféer. All tänkbar service och kommunikation finns helt enkelt inom räckhåll. 

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Med ett par minuters promenad till Uppsala Centralstation/Resecentrum kan kontoret knappast ligga mer centralt och det är enkelt att transportera sig till och från kontoret med såväl cykel som bil eller kommunalt.

Tåg

Uppsala Centralstation och Resecentrum är ett kommunikationsnav för buss- och tågtrafik. Avståndet till Stockholms Central är tidsmässigt ca. 35 minuter från Uppsala och hit kör såväl SJ som SLs pendeltåg flera gånger i timmen. Pendeltåget stannar även på Arlanda. Upptåget, som trafikerar Gävle-Uppsala, har många dagliga avgångar.
Länk till SJs webbplats
Länk till SLs webbplats

Buss
Busstationen Uppsala Centralstation/Resecentrum ligger bara några minuters promenad bort. Från Centralstationen och Resecentrum går förutom flertalet stadsbussar även regionala bussar mot såväl Enköping eller Västerås som Norrtälje och Östhammar.
För tidtabeller och mer info se ULs hemsida: 
Länk till Uppsala Buss (UL) webbplats 

Parkering & laddplatser

Parkering
I garaget finns parkeringsmöjligheter för de som arbetar i huset. Infart från Fjalars gränd 8. För inpassering gäller tagg eller Accessy. Fri höjd för fordon i garaget är 2,2 meter.

Biljett kan lösas med parkeringsapp.

APCOA Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser, så för att hyra en p-plats kontakta APCOAS kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70 eller mail uthyrning@apcoa.se.

I garaget hittar du tillgängliga bilar från Volvo On Demand – en bildelningstjänst för privat- och företagskunder. Du bokar enkelt en bil direkt i deras app och kör från en timme till så länge du behöver. Behöver du hjälp finns support på plats dygnet runt. Läs mer på www.volvocars.com/se/on-demand

Cykelparkering

Cykelparkering finns i separat cykelrum i garaget. Där finns även en servicestation med mekställ och cykelpump. Cykelställ utomhus är placerade i anslutning till fastigheten.