Välkommen till Perukmakaren

Fredsgatan 6-10 / Drottninggatan 49-65 / Kyrkogatan 58-60 / Östra Larmgatan 3-7 / Perukmakaren

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Kristoffer Kruse

Affärsansvarig kontor 073-801 09 94

Jörgen Törnqvist

Affärsansvarig handel 070-670 85 00 · 031-743 42 01

Tilda Gustafsson

Bitr. affärsansvarig 076-127 17 15 · 031-743 42 99

Georgios Abrazis

Teknikansvarig 031-743 42 31

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har mekanisk till- och frånluftssystem. Komfortkyla finns i fastigheten. Drifttider för ventilationssystemet är vardagar mellan kl 07.00 och 19.00.

Fastigheten värms med fjärrvärme. Framledningstemperaturen för radiatorerna styrs via utetemperatur.

Miljöcertifierade
Eftersom Vasakronan är ett miljöcertifierat företag arbetar vi kontinuerligt aktivt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m m.

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser eller dylikt. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter kring entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten. 

Generella tips för ett bra inomhusklimat:
– Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen.

– Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar.

– Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen.

– Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering- en viktig del i vårt miljöarbete.
Inom fastigheten finns en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan.

Miljöstationen ligger i källaren av fastigheten, för att komma dit tar du hissen i trapphuset Drottninggatan 53. Du måste ha en ”tag” för att kunna ta dig till källaren. Kontakta Vasakronan för mer information. 

Här kan du sortera:

Batteri
– Blandskrot
– Brännbart
– Deponi (icke brännbart)
– Elektronik
– Färgat glas
– O
färgat glas
– Hårdplast
– Mjukplast
– Kontorspapper
– Lysrör
– Glödlampor
– Lågenergilampor
– Metallförpackningar
– Organiskt
– Pappersförpackningar
– Tidningar 
– Wellpapp

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen. Vid kärlen finns skyltning för att ytterligare vägleda vid sortering.

Tomma tonerkasetter, färgband etc. återlämnar du till din leverantör för återvinning. Tänk på att gammal elektronik (t ex mikrougn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår fastighetsansvarige teknik, se kontaktpersoner.

Vasakronan ansvarar för miljöstationen och har ett samarbetsavtal med Ragn-Sells som har rutiner för hantering och omhändertagande av avfall. Behöver ni hjälp med att komma igång med återvinning kontakta Ragn-Sells, ring 0771 88 88 88 eller besök www.ragnsells.se.  

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Städning
Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör fem dagar i veckan. Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig fastighetstekniker, se kontaktuppgifter.

Övrig markskötsel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i delar av fastigheten samt inne i flertalet lokaler och butiker. Stora delar av fastigheten har sprinklersystem.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Enligt lag från 2004 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Stor Göteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

  • Ansvar och policy
  • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Organisation
  • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
  • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet.

Firesafe Sverige AB
Prevecon AB

Miljöcertifiering

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
2014 LEED-certifierades byggnaden enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED för befintlig byggnad. Dessutom på guldnivå. Certifieringen är ett kvitto från tredje part där Vasakronan med kunder får en bekräftelse på att fastigheten håller hög standard och förvaltas på ett sätt som ger minimal miljöpåverkan.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Att tänka miljösmart är ofta enklare än du tror. Små insatser i vardagen kan ge stora effekter på sikt. Vägen till ett miljösmartare kontor startar här.

Du är alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Gröna hyresavtal och miljöriktig el
Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. Läs mer om de gröna avtalen och hur du köper miljömärkt el i länkarna nedan.

Gröna hyresavtal
Inköp av miljöriktig el

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Lastkaj & leveranser

Varuintaget är avsett för intransport av varor m m till de butiker som har tillgång till lastkajerna i källaren. Det finns två portar, en yttre med skalskydd och en inre snabbrullport som ska minska luftdrag och kyla ner till källaren.

För dessa portar gäller följande öppettider på vardagarna:
07:00 – 10:00 – portarna öppnas automatiskt
10:00 – 18:00 – Portarna öppnas via porttelefon
18:00 – 07:00 – Portarna öppnas med tag

På helger gäller följande:
Lördagar 07:00 – 10:00 – Portarna öppnas via porttelefon
Övriga tider – Portarna öppnas med tag

Porttelefonen kommer att vara kopplat till respektive hyresgästs angivet telefonnummer, dit det ringer när en leverantör ringer på porten.

Under tiden då inpassage sker med ”tag” så måste du som hyresgäst själv gå ut och öppna portarna med din ”tag”.

Ner till lastkajen är det fri höjd 3500mm.

Övrig service

Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Därför kan vi genom vår tjänstepartner Coor Service Management erbjuda hjälp med en stor del av de andra uppgifter som måste lösas på ett företag, t.ex. telefoni, kaffemaskiner, fruktkorgar och städning. De kan även hjälpa till med större uppgifter såsom restaurang & catering samt konferenser. Alla tjänster som Coor erbjuder kan hittas på deras serviceportal

Kontakta fastighetschefen eller läs mer om Vasakronans tjänsteerbjudande.

I närområdet

Service i närområdet

Fastigheten är belägen mitt i hjärtat av Göteborg vid ett av stans tätaste shoppingstråk. Här finner ni allt vad cityliv innebär rakt utanför dörren och endast ett stenkast från fastigheten finner ni Kungsgatan och Avenyn.

Butiker, restauranger och närservice finns på många platser i nära anslutning till denna fastighet. Närmaste köpcentrum är Arkaden, Kompassen och Nordstan som ligger på några minuters promenadavstånd, här finner du all tänkbar service, men även Kungsgatans gångstråk som du når på två minuter eller den något längre bort belägna Avenyn erbjuder mycket.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Fastigheten ligger nära Brunnsparken – kollektivtrafikens knutpunkt – Kungsportsplatsen och Centralstationen där du har nära till alla kommunala kommunikationer. Mer info, tidtabeller m m finner du på www.vasttrafik.se och www.sj.se

Cykel är även ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. På bl.a. Gustaf Adolfs Torg och vid Kopparmärra finns flera Styr & ställ cyklar att hyra.

Parkering & laddplatser

En stor del av fastigheten utgörs av parkeringshuset P-hus City. För att hyra p-plats kan hyresgäster kontakta APCOA, tel 031 13 27 75.

Besöksparkering finns i detta P-hus samt i begränsad omfattning på kringliggande gator.

Nedfarten till lastkajen har en fri höjd på 3500mm.

Cykelparkering

I fastighetens P-hus finns utöver vanlig bilparkeringen även ett modernt och finns cykelgarage. För att läsa mer om detta samt för att teckna ett abonnemang klicka in på länken nedan.

Cykelservice Fredstan – Vasakronan

Önskasvanligt cykelställ så finns detta på kommunal mark i anslutning tillfastigheten.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.