Välkommen till Seaside

Hammarby Kaj 10A / Hammarby Kaj 10D

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Michael Wäneskog

Affärsansvarig kontor 070-576 71 48 · 08-782 04 19

Louise Eklund

Bitr. affärsansvarig 076-145 75 49 · 08-566 206 41

Bo Berggren

Teknikansvarig 08-566 207 31

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten är ansluten till e-Net, ett fibernät med internetaccess som ägs och drivs av Vasakronans IT-partner Advania. Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via Advania eller annan valfri leverantör. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer alltid genomföras i samråd med Advania och genomföras enligt Vasakronans projekteringsanvisning för IT-installationer. Kontakta alltid Advania för mer information om du avser att köpa IT-tjänster från någon annan leverantör.

För dig som är kund hos Vasakronan har Advania tagit fram anpassade erbjudanden för bland annat projektering och installation av fast och trådlöst nätverk, flytt och installation av servrar och övrig IT-utrustning, molnlösningar för mail, datalagring, backup med mera. För kunder med lite högre krav erbjuder Advania även kompletta lösningar med servrar, datalagring, backup och drift via Advanias egna datacenter samt personlig hjälp och support via telefon och mejl för samtliga IT-frågor. För mer information, kontakta Advania. Glöm inte att berätta att du är kund hos Vasakronan för att få tillgång till rätt erbjudande.

Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se
Beställning av Internetaccess Fastighet och bygg | Advania
www.advania.se

Inomhusklimat

Ventilationen är normalt i drift vardagar mellan kl. 07.00 -18.00. Förlängd drift motsvarande 1 timme kan påkallas med hjälp av centralt belägna tryckknappar inom lokalen.

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Rökning inomhus och utanför entréer är ej tillåten.

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rättinställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.
 
Klicka här för att läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera. 

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:
Hyresgästen ska sortera avfall inom lokalen i de fraktioner som finns i byggnadens källsorterings- och avfallsrum. 

Följande fraktioner finns tillgängliga:

 • komposterbart avfall
 • brännbart avfall
 • Kontorspapper
 • batterier
 • metallförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • färgade glasförpackningar
 • småelavfall
 • hårda plastförpackningar
 • kartong/wellpapp
 • returpant

Komprimator för wellpapp och kartong finns på plats men sköts av Vasakronan.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundservice 08-566 206 00.

Istappstelefonen, 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.
 • Släckutrustning finns till hands.
 • Eventuella egna brandlarm i den egna lokalen.
 • Utrymningsvägar hålls fria. Detta gäller även entréer, trappor samt grannars utrymning genom lokalen.
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.
 • Hålla i eventuella egna brandövningar.

 
Utrymning 
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen alltid hållas fria från varuleveranser, emballage och annat som kan vara i vägen.

Vem ansvarar för vad? Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar
 
Du kan läsa mer om vadsystematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Miljöcertifiering av byggnaden pågår och målet är att uppnå nivå Platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen nära noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni redovisa låga utsläpp under denna post eftersom vi förser samtliga av våra byggnader med klimatneutral energi. Dock förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se rubrik nedan.
 
Gröna hyresavtal
Sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna, vilket innebär att vi samarbetar med våra hyresgäster och hjälper dem att minska energianvändningen i lokalen. Läs mer om gröna hyresavtal på Fastighetsägarnas hemsida

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.  

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas därför att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Kontakta Vasakronan för frågor gällande säkerhet och inpassering. 

Lastkaj & leveranser

Post- och godshantering hanteras via Fredriksdalsgatan 22. Porttelefon finns för access. 

Hyresgäster i huset har möjlighet att hyra en bur vid Fredrikdalsgatan 22 för mottagning av gods. Kontakta affärsansvarig för mer information. 

Allmänna uteplatser & terrasser

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten, vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundservice 08-566 20 600.

Övrig service

Café
I anslutning till entrén Hammarby Kaj 10D finns Goto 10 som drivs av Internetstiftelsen. Inom deras lokaler finns ett café som vanligtvis har öppet 08-17.  

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

I närområdet

Service i närområdet

I Hammarby Sjöstad finns det mesta man kan behöva. Hotell, ett fyrtiotal restauranger och caféer, välsorterade mataffärer, butiker, systembolag, apotek, konditorier, frisörer och annan service.

För den aktiva finns bra träningsmöjligheter ute i naturen eller på SATS, Friskis & Svettis m.fl. På nära avstånd finns också Sickla köpkvarter, Globen City samt Södermalms hela utbud.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunikationerna i området är bra med direkt närhet till tvärbanan (station Mårtensdal), och bussar samt tunnelbana på promenadavstånd. Den avgiftsfria färjan Lotten går till Barnängen på Södermalm. Det är god tillgänglighet för cykel och åker du bil är du snabbt ute på Värmdöleden och Söderledstunneln för vidare färd. Södermalm finns på sju minuters promenadavstånd på andra sidan Skanstullsbron.

Bussar: Linjerna 71 och 401 (Slussen), 74 (Södra station) och 96 (nattbuss) trafikerar området. Cirka 30 busslinjer från Gullmarsplan

Tvärbana: Station Mårtensdal. Tvärbanan går via Gullmarsplan, Liljeholmen och Alvik till Solna Centrum. Den går dessutom till Sickla och delar hållplats med Saltsjöbanan.

T-bana: Gröna linjen till Gullmarsplan eller Skanstull.

Båt: Färjorna M/S Lisen och M/S Lotten går till Barnängen på Södermalm. M/S Emelie kör sin egen trafik på rutten Hammarby Sjöstad – Masthamnen – Djurgården – Nybroplan.

Cykel: 5 km från Stockholm City.

Bil: Med Södra länken tar du dig snabbt till Värmdöleden/E4 och Nynäsvägen.

Parkering & laddplatser

Garaget har enbart förhyrda platser. Infart sker via garageport intill från Fredriksdalsgatan 18. Maxhöjd för fordon är 2,2 meter. OBS lokala avvikelser kan förkomma och är skyltade.

Parkeringsoperatören Apcoa tar hand om Vasakronans garageplatser i huset. Om ni är intresserade av att hyra p-plats eller har övriga frågor gällande parkering vänligen kontakta Apcoa:

E-post: vasakronan@apcoa.se
Telefonnummer: 08 556 306 70
Chatt: www.apcoa.se

Cykelparkering

Cykelrum finns inomhus för hyresgästerna. Rummen nås via garageinfarten intill Fredriksdalsgatan 18.

För att komma in i garaget krävs tagg/kort.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, källargångar, garage eller utomhus intill entréer.  

Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.