Välkommen till
Seaside

Hammarby Kaj 10A / Hammarby Kaj 10D

Kundservice & felanmälan

08-566 206 00
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Dina kontaktpersoner

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Källsortering – en viktig del i vårt miljöarbete
Vasakronan strävar efter att utveckla vårt miljöarbete tillsammans med våra hyresgäster för att både kunna se till att fastigheterna har en god miljöstatus och att kunna reducera vår gemensamma miljöpåverkan. Avfallshanteringen i fastigheten går till på följande sätt:

Hyresgästen ska sortera avfall inom lokalen i de fraktioner som finns i byggnadens källsorterings- och avfallsrum. 

Följande fraktioner finns tillgängliga:

 • komposterbart avfall
 • brännbart avfall
 • Kontorspapper
 • batterier
 • metallförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • färgade glasförpackningar
 • småelavfall
 • hårda plastförpackningar
 • kartong/wellpapp
 • returpant

Komprimator för wellpapp och kartong finns på plats men sköts av Vasakronan.

Tack för att du källsorterar!

Snöröjning & istappstelefon

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till Vasakronans kundtjänst.

Istappstelefonen, 020-47 82 77, är ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar som upptäcks på andra fastigheter i Stockholmsområdet.

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar att:

• Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen.

• Släckutrustning finns till hands.

• Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars eventuella utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar.

• Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag.

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete på Stockholms Brandförsvars hemsida.

Det är Vasakronans ansvar att:

• Utföra SBA i byggnadens allmänna delar såsom entréer, transportgångar, garage mm.

• Byggnaden är försedd med sprinkler och brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten.

Vem ansvarar för vad?  Läs om vad som är hyresgästens/Vasakronans ansvar

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Miljöcertifiering av byggnaden pågår och målet är att uppnå nivå Platinum enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här: https://www.sgbc.se/certifiering/leed/

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan. Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi så som fjärrvärme, fjärrkyla och fastighets-el. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el i er egen lokal, se nedan.

Grön el I de flesta hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Som hyresgäst hos Vasakronan har ni möjlighet att ta del av våra färdigförhandlade villkor hos Energi Sverige. Om ni väljer att teckna avtal med dem ingår miljöriktig el som produceras av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vill du teckna ett elavtal kan du mejla direkt till Energi Sverige, vasakronan@energi-sverige.se.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd https://vasakronan.se/tjanster/ kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar.

Vasakronans miljöarbete Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m. i den egna lokalen) och uppmanas därför att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring.

Kontakta Vasakronan för frågor gällande säkerhet och inpassering. 

Lastkaj & leveranser

Post- och godshantering hanteras via Fredriksdalsgatan 22. Porttelefon finns för access. 

Hyresgäster i huset har möjlighet att hyra en bur vid Fredrikdalsgatan 22 för mottagning av gods. Kontakta fastighetschefen för mer information. 

Allmänna uteplatser & terrasser

Kommunen ansvarar för utvändig städning kring fastigheten, vid brister eller önskemål kontakta Vasakronans kundtjänst 08-566 20 600.

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via eNet. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit. Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Läs mer om Visolits tjänster i produktbladet nedan eller kontakta din fastighetschef för mer info. Du kan också läsa mer om Visolit på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

Inomhusklimat

Ventilationen är normalt idrift vardagar mellan kl. 07.00 -18.00. Förlängd drift motsvarande 1 timme kan påkallas med hjälp av centralt belägna tryckknappar inom lokalen.

Var tredje år genomförs i kvarteret så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Boverket.

Rökning inomhus och utanför entréer är ej tillåten.

Service i fastigheten

Café
I anslutning till entrén Hammarby Kaj 10D finns Goto 10 som drivs av Internetstiftelsen. Inom deras lokaler finns ett café som vanligtvis har öppet 08-17.  

Coor Service Management
Vi vill att våra hyresgäster ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.
Som kund hos Vasakronan har du därför alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster genom vår samarbetspartner Coor Service Management. Tack vare samarbetet med Coor kan vi erbjuda våra kunder prisvärda och lättillgängliga servicetjänster, t ex telefoni, reception, konferens, vaktmästeri och restaurang/catering.

Flytthjälp
Coor hjälper er med er flytt och hanterar allt från små flyttar inom det befintliga kontoret till stora flyttar av hela kontoret, inklusive flyttprojektledning. Vi erbjuder gröna flyttar genom bland annat cykelbud eller flytt där alla restprodukter dokumenterat återvinns, säljs eller ges vidare. Kontakta Coor för mer information.

Kontakt och mer information
hyresgast@coor.com
Besök även Coor Service Managements hemsida.

Service i närområdet

I Hammarby Sjöstad finns det mesta man kan behöva. Hotell, ett fyrtiotal restauranger och caféer, välsorterade mataffärer, butiker, systembolag, apotek, konditorier, frisörer och annan service.

För den aktiva finns bra träningsmöjligheter ute i naturen eller på SATS, Friskis & Svettis m.fl. På nära avstånd finns också Sickla köpkvarter, Globen City samt Södermalms hela utbud.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Kommunikationerna i området är bra med direkt närhet till tvärbanan (station Mårtensdal), och bussar samt tunnelbana på promenadavstånd. Den avgiftsfria färjan Lotten går till Barnängen på Södermalm. Det är god tillgänglighet för cykel och åker du bil är du snabbt ute på Värmdöleden och Söderledstunneln för vidare färd. Södermalm finns på sju minuters promenadavstånd på andra sidan Skanstullsbron.

Bussar: Linjerna 71 och 401 (Slussen), 74 (Södra station) och 96 (nattbuss) trafikerar området. Cirka 30 busslinjer från Gullmarsplan

Tvärbana: Station Mårtensdal. Tvärbanan går via Gullmarsplan, Liljeholmen och Alvik till Solna Centrum. Den går dessutom till Sickla och delar hållplats med Saltsjöbanan.

T-bana: Gröna linjen till Gullmarsplan eller Skanstull.

Båt: Färjorna M/S Lisen och M/S Lotten går till Barnängen på Södermalm. M/S Emelie kör sin egen trafik på rutten Hammarby Sjöstad – Masthamnen – Djurgården – Nybroplan.

Cykel: 5 km från Stockholm City.

Bil: Med Södra länken tar du dig snabbt till Värmdöleden/E4 och Nynäsvägen.

Parkering & laddplatser

Garaget har enbart förhyrda platser. Infart sker via garageport intill från Fredriksdalsgatan 18. Maxhöjd för fordon är 2,2 meter. OBS lokala avvikelser kan förkomma och är skyltade.

Från och med 2022-01-01 tar parkeringsoperatören Parking Partner hand om Vasakronans garageplatser i huset. Om ni är intresserade av att hyra p-plats eller har övriga frågor gällande parkering vänligen kontakta Parking Partner:

För kontraktsfrågor: uthyrning@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 94

För övriga frågor: kundtjanst@parkingpartner.se, telefonnummer 08-120 305 90

 

Cykelparkering

Cykelrum finns inomhus för hyresgästerna. Rummen nås via garageinfarten intill Fredriksdalsgatan 18.

För att komma in i garaget krävs tagg/kort.

Det är inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus, källargångar, garage eller utomhus intill entréer.  

Glöm inte att låsa din cykel. Vasakronan ansvarar inte för eventuella stölder.