KUNDSERVICE & felanmälan

031-743 42 52
kundservice@vasakronan.se

Ring eller mejla om du vill göra en felanmälan. Öppet vardagar 8-17.
Akuta ärenden kan ringas in dygnet runt på samma nummer.

Skicka via formulär istället:
 • Dra filer hit eller

Dina kontaktpersoner

Visste du att Hyresgästinfo även finns som app för både iPhone och Android?

Med den har du all fastighetsinformation i fickan och kan få hjälp, felanmäla eller kontakta rätt person direkt från mobilen

Skaffa i Appstore Skaffa i Google Play

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Som ett led i Vasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Renova Miljö AB, en miljöstation. Miljöstationen på markplan kan du sortera sopor i olika fraktioner, se nedan:

 • Komposterbart avfall
 • Icke brännbart
 • Wellpapp (komprimator)
 • Kontorspapper
 • Metallförpackningar
 • Elavfall
 • Hårda plastförpackningar
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Lågenergilampor
 • Batterier
 • Toner

Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och töms i miljöstationen.

Kontakta Renova Miljö AB via 031- 61 85 30 eller kundservice@renova.se.

Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar du till din leverantör för återvinning.

Tänk på att gammal elektronik (t ex microugn, datorer, TV och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s k producentansvar.

Vid större röjningar eller onormalt stora kvantiteter kontaktas vår husansvarige drifttekniker, se kontaktpersoner.

Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i funktion och att tömning sker regelbundet.

Utomhusmiljö & snöröjning

Städning
Städning utanför entréer och runt fastigheten utförs av Vasakronans markentreprenör.

Städning av allmänna utrymmen, såsom entréer, trapphus, hissar m m utförs av Vasakronans städentreprenör. Städning och fönsterputsning av egna lokaler utförs av hyresgästen själv.

Snöröjning
Snöröjning och halkbekämpning utförs – på ytor tillhörande fastigheten eller enligt lokala ordningsstadgan – vid behov av Vasakronans markentreprenör. Angränsande ytors skötsel ansvarar Göteborgs Kommun för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring omedelbart till husansvarig fastighetstekniker, se kontaktuppgifter.

Övrig markskötel
Skötsel och underhåll av gräsytor, planteringar samt hårdgjorda ytor utförs av Vasakronans markentreprenör.

Utrymning & brandskydd

Utrymningslarm finns i delar av fastigheten samt inne i flertalet lokaler och butiker. Vissa delar av fastigheten har sprinklersystem.

Systematiskt brandskyddsarbete SBA Enligt lag från 2003 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är således varje hyresgästs ansvar att säkerställa brandskyddsarbetet inom sin verksamhet. Du kan läsa mer om ditt ansvar som hyresgäst och få vägledning i brandskyddsarbetet via Räddningstjänsten Storgöteborgs hemsida.

Räddningstjänstens råd enligt ovan innebär bl.a. att SBA dokumentationen samlas under följande rubriker:

 • Ansvar och policy
 • Byggnadsbeskrivning och tekniskt brandskydd
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Organisation
 • Egenkontroll, rutiner och fasta installationer
 • Utbildning

Nedan finns förslag på företag som kan hjälpa till med att upprätta rutiner för SBA-arbetet. Kidde Sweden AB tel. 031-89 45 40 Prevecon AB tel. 010-703 70 00

Det är hyresgästen ansvar att:

 • Utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
 • Släckutrustning finns till hands
 • Utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
 • Utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag
 • Eventuella egna brandlarm i egen lokal
 • Eventuella egna brandövningar

Skyltning

Hyresvärden ansvarar för hänvisningsskyltning, det vill säga skyltning i och vid entréer och hissar. Hyresvärden bekostar den första uppsättningen skyltar vid inflyttning, enligt vår skyltprofil. Förändringar, namnbyten eller val av annat system eller utseende bekostas av hyresgästen själv.

Ingen skyltning tillåts på fasaderna.

Miljö & energi

Miljöcertifierad fastighet
2013 blev Läppstiftet Göteborgs första LEED-klassade byggnad enligt det internationella miljöklassningssystemet LEED för befintlig byggnad.

Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter. Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller. Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Det gröna kontoret
Kontoret står för en stor del av ett företags eller en organisations miljöpåverkan. Därför erbjuder vi våra hyresgäster en enkel och besvärsfri väg till ett grönare kontor och en grönare vardag.

Tillsammans kan vi göra större skillnad för miljön än var och en på sitt håll. Att du som hyresgäst dessutom kan spara pengar genom minskad elanvändning och lägre kostnader för värme och kyla är ytterligare ett incitament för att teckna ett grönt hyresavtal.

Vasakronan erbjuder, som Sveriges första fastighetsbolag, sina hyresgäster att teckna gröna hyresavtal. På Gröna kontoret kan du läsa mer och se våra medarbetare berätta om vad detta innebär. Du är också alltid välkommen att kontakta din fastighetschef eller någon annan av dina kontaktpersoner på Vasakronan för att få mer information.

Du kan du läsa mer om bland annat gröna hyresavtal och grön el på Gröna kontoret.

Vasakronans miljöarbete
Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Nycklar till Era lokaler ombesörjer och ansvarar Ni själva för.

Generellt gäller att hyresgästen svarar för sitt eget skalskydd (lås, larm, kortläsare m.m i den egna lokalen) och uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för sin försäkring. Observera att samtliga trapphus ska ses som publika miljöer och dörrar in till dessa ej ska betraktas som skalskydd.

Vasakronan samarbetar med Securitas som ronderar samtliga fastigheter.

Posthantering

Om ni önskar hjälp med posthämtning och leverans, kontakta vår tjänstepartner Coor.

Besök postens hemsida för ytterligare information.

Funderar du på att sätta upp en postlåda utanför entrédörren, stäm av med Vasakronan först.

Godshantering

Varuintaget vid Lilla Bommen 1 är öppet mellan 07.00-17.00.

All godshantering och flytt av möbler i höghuset ska ske med varuhissen. I låghuset sker det med de vanliga personhissarna. Observera maxvikten i hissarna. Vasakronan tar ej ansvar för gods som kommit på villovägar. Pallyftare får ej användas i ljusgården då de förstör stengolvet.

Inget gods får ställas i ljusgårdarna, trapphus, garage eller nödutgångar.

Kontorshotell

Välkommen till Lilla Bommens kontorshotell. Här hyr du ett eget låsbart rum för en till sex personer i Göteborgs kontorsfastighet nummer ett. Kontorshotellet går runt hela våningen och har fin utsikt över såväl Barken Viking som Operan. Här är ytskikten ljusa och de oljade vackra parkettgolven ger en marin känsla.

Detta lite exklusivare kontorshotell är anpassat för dig som söker en smart kontorslösning. I hyran ingår el, värme och fastighetsskatt, städning i det egna rummet en gång per vecka
och varje dag i de allmänna utrymmena. Du får också tillgång till konferensrum, kopiator och ett gemensamt pentry med kylskåp, mikrovågsugn och diskmaskin. Här får du kontorshotellets alla fördelar så att du kan lägga allt fokus på din verksamhet – perfekt för det lilla företaget med de stora ambitionerna!

Telefoni och data är framdraget till respektive rum och du kan fritt välja operatör. För att komma in till kontorshotellet krävs passerkort och kod vilket borgar för hög säkerhet. Samtidigt har du som hyresgäst tillträde till lokalen dygnet runt. Med en arbetsplats mitt i Göteborgs populäraste kontorsområde* har du bara ett par minuters gångavstånd till det mesta du kan tänkas behöva. I närområdet finns allt från träningsanläggning till mataffär, vilket gör att du snabbt kan uträtta lunchärenden och
liknande. Dessutom är det nära till Centralstationen och kommunikationer. Det finns även möjlighet att hyra p-plats i p-hus vid Lilla Bommen.
*Studie av Jones Lang LaSalle

Städning
Städning av gemensamma lokalytor på kontorshotell, plan 12 och 14 i Lilla bommen 1, utförs enligt följande:

– Dagligen i pentry; In- och utplockning av diskmaskin, tömning av papperskorgar samt avtorkning av bord/bänk.

– Dagligen avseende toaletter; Städning samt påfyllning av hygienartiklar.

– Dagligen i konferensrum; Avtorkning av bord samt tömning av papperskorgar.

– En gång/vecka; Rengöring av micro i pentry.

Dessutom ingår 1 gång/vecka även dammsugning, alternativt våtmoppning, av golv samt tömning av papperskorgar.

Din lokal

El & belysning

Vasakronan levererar miljövänlig (grön) el till samtliga fastigheter. Hyresgästerna tecknar egna elavtal med leverantör.

Belysningen i trapphus och entréer är timerstyrda och är påslagna vardagar under ordinarie arbetstid. Övriga tider fungerar vanliga strömbrytare.

Data, telefoni & TV

Internet-access och övriga IT-tjänster Fastigheten har fiberanslutning via e-net. Det innebär att du som hyresgäst kan köpa Internet-access, molntjänster, drift, hårdvara och andra IT-tjänster av Vasakronans IT-partner Visolit . Oavsett vilka tjänster du väljer får du tillgång till personlig support från Visolits Servicedesk.

Kontakta din fastighetschef eller läs mer på www.visolit.se.

Observera att alla fiberdragningar och andra anslutningsarbeten gällande IT i fastigheten måste samordnas av Visolit. Detta gäller även arbeten åt hyresgäster som inte köper Internet-access eller IT-tjänster av Visolit. Kontakta Visolits kundservice för Vasakronan-fastigheter via support.excanto@visolit.se eller 08-545 726 16.

I fastigheten finns även bredbandsanslutning genom ett samarbetsavtal mellan Vasakronan och Göteborg Energis dotterbolag GothNet. De är en oberoende nätleverantör, vilket innebär att ni som hyresgäst fritt kan välja operatör på marknaden.

Om ni önskar ansluta er till Internet via denna bredbandslösning eller funderar på att förändra det ni har idag ber vi er, efter att ha valt operatör, kontakta Vasakronans husansvarige fastighetstekniker för samordning med GothNet och för anvisning om var i fastigheten ni kan dra er egen lokala anslutning.

Inomhusklimat & rökning

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Nu har Vasakronan tagit fram en app, lagom varmt, där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Se Vasakronans årstidsblad för att förstå hur du enkelt kan optimera ditt inomhusklimat, beroende på årstiderna. Se bifogad artikel nedan.

Ventilation, värme och kyla
Var tredje år genomförs så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för att säkerställa att ventilationen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket.

Fastigheten har till- och frånluft med komfortkyla. Drifttider för fastigheten är vardagar under ordinarie kontorstid.

Uppvärmning av fastigheten sker med husets värmepump samt fjärrvärme.

Hela fastigheten är utrustad med kyla som regleras med termostater som är placerade i varje rum. Kylan produceras med kylmaskinen/värmepumpen.

Miljöcertifierade
Vasakronan är ett miljöcertifierat företag, vi arbetar kontinuerligt med att se över våra förbrukningar på fjärrvärme, el och vatten m.m.

Generella tips för ett bra inomhusklimat:

 • Öppna inte fönster när det är varmt ute om kylsystem finns i lokalen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite, eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Låt inomhustemperaturen i viss mån följa utomhustemperaturen
 • Tillse att möbler eller annan inredning inte hindrar flöden från radiatorer (värme), bafflar i taket (kyla) och luftventiler samt att termostatventiler inte övertäcks

Rökning
Rökning är inte tillåten inne i fastigheten, på takterasser eller dylikt. Tänk på att det är en rökfri zon på 10 meter kring entréer för ökad trivsel och så att rök inte kommer in i fastigheten.

Skötsel & underhåll av lokalen

Hyresgästerna ansvarar för underhåll i den egna lokalen. Se även hyreskontraktet eller kontakta fastighetschef/fastighetsteknikern för detaljfrågor kring detta.

Information om städning för kontorshotellets hyresgäster finns under rubriken ”Kontorshotellet”.

Service i närområdet

Skulle du mot förmodan inte hitta till Lilla Bommen så kan du i princip fråga vilken Göteborgare som helst om vägen. Lilla Bommen är välkänd och syns på långt håll. Promenaden längs hamnstråket efter en lunch i någon av områdets alla restauranger är en karneval för både näsa och öga.

Restider presenteras tillsammans med yta.se.

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Inom fem minuters gångavstånd ligger Centralstationen, Nils Ericson Terminalen, Drottningtorget och Brunnsparken där du finner spårvagnar, bussar, tåg och flygbussar.

Tidtabeller och utförligare info finner du på www.vasttrafik.se.

Cykel är även ett enkelt sätt att ta sig runt på i centrala Göteborg. Närmsta cykelstation finner du på Lilla Bommens torg där det finns flera Styr & ställ cyklar att hyra.

Parkering

Inom fastigheten finns ett antal uppmärkta parkeringsplatser vilka hyresgästerna hyr samt besöksparkering.

P-däck
P-tillstånd, som erhålls från Vasakronan, krävs vid parkering i p-däcket. Det ska placeras väl synligt i framrutan på bilen. I p-däcket finns inga numrerade p-platser, man ställer sig i valfri ruta. In- och utfart sker med passerkort. Vardagar mellan 17.00-07.00 samt helger krävs även en fyrsiffrig, personlig kod.
För att minska risken för att obehöriga tar sig in är det viktigt att alla hjälps åt att kontrollera att garageportarna går igen efter in- och utpassering. Bevakning utförs regelbundet och felparkerade bilar bötfälls. Om det förekommer olovlig parkering, kontakta Vasakronan. Städning av p-däcket sker en gång per kvartal.

P-dekalen gäller ej på besöksparkeringen.

Garage, källarplan
I fastigheten finns ett antal fasta garageplatser för uthyrning. För tillträde behövs passerkort dygnet runt och vardagar mellan 17.00-07.00 samt helger krävs även en fyrsiffrig kod.

För att minska risken för att obehöriga tar sig in är det viktigt att alla hjälps åt att kontrollera att garageportarna går igen efter in- och utpassering. Om det förekommer olovlig parkering, kontakta Vasakronan. Städning av garaget sker en gång per kvartal.

Besöksparkering
För besökare till Lilla Bommen finns parkering på planen under Göta Älv Bron. Betalning sker i p-automat. Bevakning utförs regelbundet och felparkerade bilar bötfälls.

Cyklar

Utsides cykelparkering finns i anslutning till fastigheten.