Välkommen till Karlahuset

Garnisonen Karlahuset / Banérgatan 30 / Karlavägen 96-100A / Karlavägen 102-104 / Karlavägen 106-112 / Oxenstiernsgatan 15C

Kontakt & Felanmälan

Dina kontaktpersoner

Filip Gyllenberg

Affärsansvarig kontor 076-133 39 21

Jonas Clarin

Bitr. affärsansvarig 076-107 13 14 · 08-782 04 78

Malin Bergman

Teknikansvarig 08-566 205 89

Din lokal

Fastighetsnät & fiber

Den här fastigheten har ett fibernät som ägs av Vasakronan men som du som hyresgäst kan nyttja för att ansluta din lokal till internet oavsett vilken internetleverantör du har.  

IT-TJÄNSTER
Som hyresgäst hos Vasakronan kan du välja att köpa Internetaccess och övriga IT-tjänster via valfri leverantör. Telia och Advania är exempel på två leverantörer som har förberett anslutningar till fastigheten för att snabbare kunna leverera internet och IT-tjänster.

Advania
Tel: 08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Telia
Tel: 076-101 40 17
Mejl: fiberbestallningar@teliacompany.com

FIBERINSTALLATIONER
Eftersom säkerhet är en viktig del i IT-leveransen så måste samtliga internetleverantörer och deras installationstekniker föranmäla besök med god framförhållning. Oavsett vilken leverantör du väljer ska all fiberdragning och andra IT-installationer i fastigheten alltid genomföras i samråd med Vasakronans nätadministratör (Advania) och enligt Vasakronans anvisning för IT-installationer. För mer information kontakta:

Nätadministratör, Advania
08-545 726 16
Mejl: support.re@advania.se

Inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat
Vi föds med en inre termostat som är förinställd och gör att vi upplever värme och kyla helt annorlunda än kollegan. Att skapa ett inomhusklimat där alla trivs blir därför en stor utmaning. Självklart ska temperatur och ventilation vara rätt inställda, men för att lyckas fullt ut med ett bra inomhusklimat behöver vi även din hjälp.

Generella tips för ett bättre inomhusklimat:

 • Var uppmärksam så att inte möbler och annan inredning hindrar flöden från element, kylbafflar i taket och luftventiler samt att termostatventiler inte täcks över
 • Om det finns ett kylsystem för lokalen – undvik att öppna fönstren när det är varmt ute. Det stör kylsystemet och ventilationen
 • Om luften känns torr på vintern kan det hjälpa att sänka inomhustemperaturen lite eftersom den relativa fuktigheten då ökar
 • Kontrollera ifall det finns temperaturreglerande utrustning i er lokal. Många arbetsrum och konfersrum är utrustade med dosor på väggen med vred som reglerar kylan från kylelementen. Vissa lokaler har även knappar märkta med ”forcerad ventilation” eller ”förlängd drifttid ventilation” som ökar luftmängden och som sätter igång ventilationen utanför ordinarie drifttider.  
 • Använd kropp och kläder för att justera din egen upplevelse.
  • Stå eller sitt och jobba, cirka 3 graders skillnad
  • Vinterkavaj eller kofta, cirka 2 graders skillnad
  • Tunn kavaj eller tröja, cirka 1,5 graders skillnad
  • Långärmad skjorta istället för kortärmad, cirka 1,5 graders skillnad

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) utförs i fastigheten vart tredje år. Kontrollen har som syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det innebär att en besiktningsman kontrollerar att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som finns och att dess egenskaper fortfarande består.

Markiser & solfilm
För att minska värmeinstrålningen från solen sitter markiser på de flesta fönster i söderläge. Majoriteten av markiserna styrs automatiskt efter en sensor på fasaden som känner av om det är soligt eller mulet. Vissa markiser kan man även styra på egen hand från lokalen. Kontakta din drifttekniker via Kundtjänst om ni har några frågor om just era markiser. Solfilm finns även på vissa fönster i området. Solfilm är ett effektivt sätt att stänga värmeinstrålningen ute men ändå behålla utsikten och ljuset in i lokalen. Fönsterputsning kan ske som vanligt på fönster med solfilm.

Rökning
Generellt rökförbud råder i Vasakronans lokaler. Vi hänvisar våra hyresgäster till de askkoppar som finns placerade en bit utanför entreérna. Observera att rökning inte får ske inom 10 meter från entréerna.

Så gör vi i fastigheten

Avfall & källsortering

Vasakronans tjänst – Avfallshämtning
Tjänsten innebär att Vasakronans miljövärd hämtar sorterat avfall hos våra hyresgäster och säkerställer att det blir rätt hanterat i fastighetens miljörum. Varje fraktion vägs och hyresgästen får rapporter och avfallsstatistik löpande.
I tjänsten ingår dessutom rådgivning och stöd i avfallsrelaterade frågor samt ett basutbud sorteringsmöbler till pentry och förbrukningsmaterial som krävs för effektiv insamling, exempelvis säckar.

För mer info kika in på följande länk! Avfallshämtning

Snöröjning & istappstelefon

Vi ser till att snöröjning sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Om farliga istappar upptäcks på fastigheten, ring till Vasakronans kundservice, 08-566 20 600.  
Det går även bra att kontakta Istappstelefonen som är en tjänst dit allmänheten kan ringa för att rapportera om farliga istappar, snö/is på tak och mark. Ring då 020-47 82 77 eller anmäl via hemsidan Istappstelefon.  

Utrymning & brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete SBA
Sedan 2001 ska systematiskt brandskyddsarbete hanteras av alla verksamheter. Det är hyresgästens ansvar:

– att utrymningsplan finns på väl synliga platser i lokalen
– att släckutrustning finns till hands
– att utrymningsvägar hålls fria – gäller även grannars utrymning genom lokalen samt trappor och portuppgångar
– att utse en brandskyddsansvarig samt en utrymningsledare på sitt företag

Vem ansvarar för vad? 

Du kan läsa mer om vad systematiskt brandskyddsarbete innebär för er verksamhet och få hjälp med att komma igång med just ditt brandskyddsarbete hos Stockholms brandförsvars hemsida.

Vår servicepartner Coor erbjuder rådgivning för SBA. Även Securitas erbjuder hjälp med det systematiska brandskyddsarbetet.

Utrymning
Hyresgästerna bestämmer själva plats för återsamling efter utrymning. Återsamling för hyresgäster med adress Linnégatan eller Banérgatan rekommenderas till slänten bortom utomhusparkeringen intill Linnégatan. Hyresgäster med adress Karlavägen återsamlas förslagsvis i allén på Karlavägen.

För att underlätta utrymning och minska brandrisken ska samtliga fastighetsgemensamma utrymmen hållas fria från varuleveranser och skräp.

Vill du veta mer om arbetgivarens ansvar gällande utrymning, läs informationen angående utrymning » arbetsmiljöverket 

Utrustning
Vasakronans hyresgäster har rabatt på brandskyddsutrustning hos ett antal leverantörer. Kontakta någon av våra drifttekniker för vidare information, se rubriken Kontaktuppgifter.

Brandtillsyn
Sker enligt ”Lag om skydd mot olyckor” som trädde i kraft 2004.01.01 läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida » www.msb.se

Övrigt
Kom ihåg att rökdetektorer kan utlösas av damm från sågning eller borrning – meddela alltid drifttekniker via kundtjänst i förväg.

Rökmaskiner på fest kan ge en trevlig atmosfär – men de kan även innebära en onödig kostnad om rökdetektorerna utlöses och brandkåren rycker ut. Rådslå med din kontaktperson på Vasakronan innan.

Miljöcertifiering

Miljöcertifierad fastighet
Fastigheten är certifierad på guldnivå enligt LEED, ett internationellt och etablerat miljöcertifieringssystem för byggnader. LEED bedömer flera olika miljöaspekter för fastigheter och lokaler, till exempel energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering och påverkan från transporter.

Att vara hyresgäst i en LEED-certifierad fastighet innebär ett ansvar i brukandet av lokalen och byggnaden för att skapa minsta möjliga miljöbelastning. För att fastigheten ska kunna behålla certifieringen är det viktigt att du som hyresgäst känner till vilka ramar och riktlinjer som gäller.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din fastighetschef på Vasakronan.

Läs mer om LEED-certifiering här.

Kontoret står för en stor del av verksamhetens miljöpåverkan.
Genom att göra aktiva val kan ni som hyresgäst göra stor skillnad, både när det gäller er egen energianvändning och vår gemensamma miljöbelastning.

Solceller!
Sedan våren 2016 har vi även en av stadens största solcellsanläggningar som finns på taken längs med Karlahusets sträckning vid Karlavägen samt på taket på Port 108. Solcellerna har kapacitet att generera 139 MWh/år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av 850 kylskåp! Denna solcellsanläggning planerar vi att fördubbla kapaciteten av.

När ni hyr lokal av Vasakronan är koldioxidutsläppen från er lokal noll
Många av våra hyresgäster redovisar sin klimatpåverkan i sin års- eller hållbarhetsredovisning och gör därför en klimatberäkning. En vanligt förekommande post i beräkningen är energianvändningen i lokalen. När ni hyr lokal hos Vasakronan kan ni ange noll när ni beräknar denna post eftersom vi förser samtliga våra byggnader med klimatneutral energi. Dock så förutsätter detta att ni använder miljöriktig ”grön” el, se nedan.

Grön el
Hyresgäster i fastigheten erhåller el via Vasakronan. Mätning av förbrukning sker via separata mätare för var hyresgästs lokal. Vasakronan köper alltid in miljövänlig (grön) el. Det innebär att det inte är någon miljöbelastning att ta upp i eventuella miljöredovisningar för våra hyresgäster avseende verksamhetsel.

Gröna kontorstjänster hos en grönare värd
www.fastighetsagarna.se/gronthyresavtal kan du läsa mer om grön flytt och gröna servicetjänster samt ansluta dig och kollegorna till en praktisk och kostnadseffektiv grön bilpool. Du kan också läsa mer om Vasakronans miljö- och klimatarbete under Vårt ansvar. Vasakronans miljöarbete Om du är nyfiken på Vasakronans miljöarbete i stort kan du läsa mer under Vårt ansvar.

Säkerhet & inpassering

Allmän information
Maxhöjden för infart till godsmottagningen är 3,10 meter. Maxhöjden för infart till garaget är 2 meter. Garaget är öppet mellan 06-24 alla dagar. Inpassering till godsmottagningen sker mellan 06-19.00 på vardagar. Övriga tider krävs passerkort och kod.

Passerkorten kvitteras ut av hyresgästen vid inflyttning. Kontakta er fastighetschef för mer information. Passerkort till parkeringsabonnenter administreras av Apcoa Parking.

Säkerhet
Generellt gäller att du som hyresgäst svarar för ditt företags eget skalskydd (lås, larm, kortläsare, galler m.m i den egna lokalen). Kontakta ert försäkringsbolag för mer information gällande villkoren för er försäkring.

Inpassering
På vardagar mellan 07-17.00 är alla husentréer öppna, övriga tider krävs bricka och kod.

Grindarna i området är öppna vardagar mellan 07.00-21.00 på vardagar, stängda dygnet runt på helger med ett undantag, se nedan. För utpassering från gården utan kort, gå till Banérgatan 28 och passera ut genom ”snurrgrinden”. Utpassering från samtliga husentréer under låsta tider sker genom att trycka på utpasseringsknapp vid entrédörren. Grinden vid Oxenstiernsgatan 15 är öppen mellan 07-22.00 på vardagar och mellan 11:45-22:00 på helger. 

Har du frågor gällande passagebrickor, vänligen kontakta Receptionen på Karlavägen 100 via telefon 08-783 10 17.

Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan i god tid så att inpassering för era gäster kan ske på ett enkelt sätt.

En sammanfattning av passerrutinerna
Brickan och koden behövs: vardagar 17-07 och på helgen dygnet runt.

För att byta kod, skicka bricknummer och den önskade nya (fyrsiffriga) koden till reception.garnisonen@vasakronan.se. Kodbyte är kostnadsfritt. Nya brickor beställs via samma mailadress och kostar 100 kronor. Brickan hämtas sedan ut och betalas i receptionen på Karlavägen 100. Receptionen är öppen vardagar 08-17, 08-13 dag före röd dag. Glöm inte att meddela receptionen om en bricka tappas bort, så att vi kan ta bort den ur systemet. 

För att underlätta för våra hyresgäster har vi breddat den allmänna accessen till att omfatta samtliga husentréer i kvarteret. Detta innebär att man kan ta den snabbaste vägen till tunnelbanan eller parkeringen utan att behöva gå runt kvarteret på kvällen, morgonen och under helgen.

För att säkerställa att borttappade brickor inte kan användas så kommer accessen att inaktiveras om man inte har använt brickan på 6 månader. Dvs. om man t.ex. är ledig eller inte har anledning att använda brickan under en längre period så kommer man att behöva gå förbi receptionen på Karlavägen 100 för att få sin access aktiverad igen. Alternativt, om man vet att man sällan behöver besöka kvarteret utanför kontorstid så kan hålla accessen aktiv genom att nudda brickan mot en läsare dagtid med kortare intervall än 6 månader, för att undvika att accessen inaktiveras.

Bevakning
Bevakningen i området sköts av Securitas på uppdrag av Vasakronan. Allmänna ytor i kvarteret ronderas dygnet runt. Vakter finns stationerade i området dygnet runt. Bevakningen nås på 08-783 10 16.

Ska ni ha evenemang som pågår kvällar och helger? Se till att informera oss på Vasakronan och vakten i god tid.

Hur förhåller sig passersystemet till GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är det nya regelverket för behandling av personuppgifter. Anonymiseringen ställer högre krav på er interna hantering av brickorna. Tappar man bort en bricka så är det viktigt att ni internt har noterat vilket bricknummer respektive person har, så att ni kan meddela oss vilken bricka som ska plockas bort ur systemet. I systemet kvarstår bara företagsnamn och de bricknummer som är knutna till det företagsnamnet. Här finns en generell sammanfattning om hur vi jobbar med GDPR: https://vasakronan.se/om-vasakronan/foretaget/gdpr/

Hjärtstartare
Har ni en hjärtstartare på kontoret? Glöm inte att registrera den på hjärtstartarkartan http://www.hjartstartarregistret.se/, så finns den sökbar i nödsituationer.

Lastkaj & leveranser

På Banérgatan 30 finns kvarterets gemensamma godsmottagning där allt gods till alla företag i kvarteret kan lämnas. Maxhöjden inne på godsmottagningen är 3,10 m. Godsmottagningen är bemannad mellan kl 08.00 och 16.30 och tar hand om allt gods, pallar och större paket som kräver pirra.

Syftet med en gemensam godsmottagning är att säkerställa en bekväm och smidig godshantering samt att minska skador och slitage i kvarteret. Det är inte tillåtet att köra med pallyft inom byggnaderna.

Coor tar emot godset, kvitterar och kopierar leveranskopian och meddelar företaget när gods kommit. Företagen kan även utöver ovanstående bastjänst beställa tilläggstjänster för olika grader av besvärsfrihet vad gäller godshantering.

Ring till personalen på Coors godsmottagningen telefonnummer 08-783 10 07 för mer information. Eller maila till hyresgastservice.garnisonen@coor.com.

Flera servicetjänster som erbjuds återfinns här: www.vasakronan.se/tjanster/

Allmänna uteplatser & terrasser

Det ska vara fint mellan husen! Vi ser till att planteringar och städning av innergårdar sköts inom kvarteret. Omkringliggande gator ansvarar Stockholms stad för.

Takterrassen på Port 108
Port 108, med entré på Karlavägen 108, har en takterrass som är öppen för alla våra hyresgäster. Hit kan du gå för att äta en härlig lunch eller bara för att njuta av solen. För att komma upp på terrassen behöver du ha med dig din passerbricka.

Vi erbjuder även möjligheten att abonnera takterrassen. Perfekt för interna företagsevent med en fantastisk utsikt över Stockholm. Terrassen är möblerad och vid bokning ingår även:
– Ensam användning av terrassen under dagen. Coor sätter upp anslag i hissar/trapphus om att terrassen är abonnerad.
– Tillgång till WC uppe på terrassen.
– Tillgång till grillar uppe på terrassen.
– Städning av WC efteråt.

För att boka terrassen vänder ni er till vår reception, belägen på Karlavägen 100, som tar emot förfrågningar. Kontakta receptionen för mer information om priser eller andra frågor. Det går även bra att nå receptionen via mejl eller telefon:

Mejladress: reception.garnisonen@vasakronan.se
Telefon: 08-783 10 17

Övrig service

Reception Karlavägen
Stora receptionen på Karlavägen 100 samt receptionen på Karlavägen 108 är bemannade måndag-fredag 08.00 – 17.00. Här kan man få hjälp med det mesta. Hitta rätt, få kontakt med företagen i kvarteret, passerbrickor, nycklar etc. Här kan du även använda Coors hyresgästtjänster, såsom kemtvätt, skrädderi och skomakeri.

Karlavägen 100 telefonnummer: 08-783 10 17.
Karlavägen 108 telefonnummer: 08-783 23 40.
Mailadress: reception.garnisonen@vasakronan.se

Coor – Vasakronans servicepartner
Som kund hos Vasakronan har du alltid tillgång till ett brett utbud av servicetjänster via våra samarbetspartners. För mer information och kontaktuppgifter se sidan Servicetjänster på vasakronan.se.

Konferens
Konferensanläggning med en unik 70-talskänsla som inte finns någon annanstans. Här finns det gott om plats för små och stora konferenser och i huset finns restaurang och café med fullständiga rättigheter och mycket läckert på menyn. Hos oss kan du arrangera mässor, symposier och workshops med högt ställda krav på teknik, miljö och mat. » Garnisonen Konferens

Squashhall
Utmana kollegorna i squash! I september 2015 öppnade Wasa Club 2 helt nya squashbanor i källarplan på Karlavägen 112. Det finns även nybyggda omklädningsrum med duschar och bastu för både herrar & damer. Ring 08-30 32 25 eller gå in på www.wasaclub.se för att boka din bana.

Sporthall
Från och med oktober 2023 kan du och dina kollegor hyra sporthallen på Garnisonen! För mer info och för att boka tid kontakta Andreas på A & A Träning på pierrou_andreas@hotmail.com

Förråd & Lager
I kvarterets fyra hus finns sammanlagt ett hundratal förråd av olika storlekar. Vissa större förråd är även utrustade med rullarkiv för effektiv förvaring av dokumentation. Hör av er till biträdande affärsansvarig om ni är intresserade av att hyra ett förråd för företagets räkning eller som privatperson.

Vakt i Garnisonen 
Kvarteret Garnisonen bevakas dygnet runt av Securitas. Vakten finns på Karlavägen 100. Telefonnr: 08-783 10 16 Mail: bevakning.garnisonen@vasakronan.se
Läs mer om serviceutbudet i fastigheten i vår servicekarta. Finns även att hämta i receptionerna på Karlavägen 100 och 108.  

I närområdet

Service i närområdet

Kvarteret Garnisonen
Kvarteret Garnisonen ligger på Östermalm i Stockholm, mitt emellan City och grönytorna på Kungliga Djurgården. Kvarteret består av byggnaderna Svea Livgarde, Göta Livgarde, Karlahuset samt Port 108.

Restaurang & café
Combo – Karlavägen 106, Telefonnr: 08-545 875 30
Panini – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 88 15
K-märkt – Karlavägen 100, Telefonnr 08-466 88 90 
Wasabi – Karlavägen 100, Telefonnr 08-660 72 72
Café Marrakech – Karlavägen 100, Telefonnr: 08-33 98 39
Kale & Crave – Karlavägen 100, Telefonnr: 070-331 36 56
Hawaii Poké – Karlavägen 100
FAVO – Karlavägen 110, Telefonnr: 0735-03 86 35

Närservice
Hale Breathing – Friskvård & Yoga – Banérgatan 28B/Karlavägen 100
Nordic Wellness, Gym & träning – Karlavägen 100
Servicecenter Östermalm MECA – Banérgatan 30
Coop Nära – Karlavägen 102
Posten – Karlavägen 102
Systembolaget – Karlavägen 100A
Lloyds Apotek – Karlavägen 100A 

Receptionerna
Garnisonens två receptioner på Karlavägen 100 och 108 fungerar som nav i vårt stora kvarter. Genom vår servicepartner Coor kan du beställa det du behöver när du behöver det, till exempel telefoni, vaktmästeri eller catering. Läs mer på Coors hemsida. Se även mer här på Hyresgästinfo under fliken ”Service i fastigheten”.

Takterrasserna
I kvarteret finns även en terrass med vidsträckt utsikt över staden. Med ingång från Karlavägen 108, via hiss 3, når man terrassen på 15:e våningen där det på sommaren finns stolar och bord för den som vill äta sin lunchlåda med hela Stockholm som bakgrund. Terrassen på Karlavägen 108 kan bokas för evenemang av kvarterets hyresgäster mot en avgift. Bokning sker genom att maila till reception.garnisonen@vasakronan.se.
För den höjdrädde så finns en terrass på lägre altitud på Karlavägen 100. Här har Bee Urban anlagt en fantastisk stadsodling där man kan vandra runt bland hallonbuskar, solrosor och samtidigt lära sig om stadens ekosystem. Här finns också Garnisonens egen bikupa Läs mer på Bee Urbans hemsida.

Konsten
I Garnisonen finns även en konstsamling av rang. Längs med pelargången mot Karlavägen finns konstverk i alla entréer, och inne på Karlavägen 100 finns olika konstverk som spänner över flera hundra år. Här syns kända konstnärer som Hertha Hillfon, Torsten Renqvist och Mats Åberg. Ofta ordnas konstvandringar i området, kontakta receptionerna på Karlavägen 100 och 108 för mer information. Där finner du även vår konstbroschyr och boken om Garnisonens konst.

Kvarteret Garnisonen i siffror
Lokalarea ca 180 000 kvm
Tomtarea ca 85 000 kvm
Större företag ca 170 st.
Antal som arbetar i kvarteret uppgår till ca 5 000 personer
Garageplatser ca 650 st.
Markparkering ca 250 st.
Antal fönster bara på Karlahuset (byggnaden längs med Karlavägen) uppgår till ca 4 500 st. 

Visste du att Karlahuset har en av Sveriges längsta fasader, ca. 350 meter lång! 

Att ta sig till och från fastigheten

Kommunikationer

Garnisonen ligger på Östermalm, nära såväl city som Kungliga Djurgården.

T-banestationen Karlaplan, som tillhör tunnelbanans röda linje, ligger cirka fem minuters promenad bort.
Stombusslinjen 4 har ändhållplats i kvarteret. Andra bussar som trafikerar Garnisonen är 67, 69 och 76.
– Vid Djurgårdsbron, endast några minuters promenad bort, når man Spårväg City.

SL:s tidtabeller

På markparkeringen (infart via Linnégatan) finns poolbilar från M och KINTO som är tillgängliga för alla. För medlemskap och villkor se M.se och Kinto-mobility.se.

Parkering & laddplatser

Parkeringsmöjligheter finns dels i garaget med infart från Banérgatan 30 samt vid Linnégatan 87-89 där det finns en större markparkering. Maxhöjden för fordon i garaget är 2,10.

I garaget finns en öppen del med ca. 500 platser där vi erbjuder oreserverade tillstånd. Vi har även två stycken inre garage som nås med passerkort med ca. 150 platser tillsammans där man kan hyra en fast plats.

Garagets öppettider
Alla dagar 06.00-24.00. Utöver dessa tider är garaget stängt för allmänheten, nås med kort och kod för parkörer som abonnerar på parkeringstillstånd.

Hyr parkeringsplats
Apcoa Parking ansvarar för uthyrningen av parkeringsplatser. Vill du hyra en p-plats eller abonnera på ett parkeringstillstånd med oreserverad plats? Kontakta Apcoa genom att maila till vasakronan@apcoa.se, kontakta deras kundtjänst på telefonnummer 08-556 306 70 eller gå in på hemsidan www.apcoa.se. 

Biltvätt/verkstad
I garaget finns även en biltvätt/verkstad, Servicecenter Östermalm som är en ansluten Meca-partner. För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök deras hemsida.

Volvo Car Mobility – M och KINTO
På parkeringen vid Linnégatan 87 har både M och KINTO bilpool där man genom telefonen loggar in och hyr en av deras bilar som står på parkeringen. Perfekt för företaget som bara behöver bil ibland. Läs mer på respektive hemsida via länkarna nedan om vilka bilar som finns på Garnisonen och hur man går vidare för att boka dem.

KINTO Share
Volvo Car Mobility – M

Elladdplatser
Vi vill underlätta miljövänligt resande för både hyresgäster och besökare. En viktig del i detta är våra laddplatser för alla som kör el-/hybridbil till jobbet. Eller som skulle vilja.

I garaget finns 18 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar för laddning av elfordon. 14 platser av platserna har laddstolpar som erbjuder laddeffekt på 7,4 kW med Typ 2 uttag. Resterande fyra platser är utrustade med miniladdare för laddning av elmotorcyklar och elmopeder och erbjuder laddeffekt på 3,7 kW med schukouttag.

På markparkeringen finns ytterligare 25 parkeringsplatser utrustade med laddstolpar. Dessa laddstolpar erbjuder laddeffekt på 7,4-22 kW och har Typ 2 uttag.

Betalning
Laddplatsbiljett gäller för parkering på laddplatser och betalas via parkeringsautomaten eller Easy Park.

På utomhusparkeringen har vi 20 st. nya laddpunkter med möjlighet att betala för förbrukad el. Här gäller därför vanlig p-biljett och laddning initieras och betalas via appen EpSpot. Dett gäller de 20 p-platser som är närmast Oxenstiernsgatan.

Det går också bra att teckna ett särskilt parkeringstillstånd för laddplatserna via parkeringsoperatören Apcoa. Kontakta Apcoas uthyrningsavdelning för mer information, 08-556 306 70 eller vasakronan@apcoa.se.

Cykelparkering

Cykelgarage och omklädningsrum
Vasakronan erbjuder låst cykelrum på plan 2 Karlavägen 100 (hissgrupp 4). Utöver det allmänna cykelrummet kan du som hyresgäst/företag hyra Cykelrum Plus & Omklädningsrum. Genom hemsidan bikepath.se/garnisonen behöver du teckna avtal och eventuell uppsägning av medlemsavtal för Vasakronans cykelservice, för mer info kan du alltid maila BikePath på
info@bikepath.se.

Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att parkera sin cykel i trapphus eller entréer.

Cykelservice
På våren och på hösten kommer Cykloteket till området och erbjuder reparation och uppfräschning till rabatterat pris. Fastighetsinfo-mail skickas ut till våra kontaktpersoner med info om tider och plats för inlämning. Cykelpumpar finns året om vid Karlavägen 96 och 112.

Stockholm eBikes
I Stockholm finns möjligheten att vid någon av stadens 75 stycken lånecykelstationer hyra en cykel. En av dessa stationer går att hitta vid korsningen Banérgatan/Karlavägen intill fastigheten. 
All information om hur tjänsten fungerar, vad den kostar och var cyklarna finns hittar du på leverantörens webbplats. 
Stockholm eBikes