Bygginfo Sperlingens Backe 45

"Ny" fasad och bättre teknik

Bild: Stadsmuséet i Stockholm, fotograf okänd

Mitt i stadsvimlet genomgår Stureplan 2 en spännande renovering. Fasaden mot Birger Jarlsgatan kommer att rekonstrueras med målsättning att återställas till sitt ursprungliga utseende. Tekniken kommer att bytas ut med fokus på energieffektivisering och lokalerna kommer att fräschas upp. Genom en ny länkbyggnad som binder samman husets bakre flyglar, skapas en effektiv kommunikation och flöde i byggnaden. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionsnivå Platinum. Produktionen startar i oktober 2020 och förväntas färdigställas i början av 2023.

Aktuell bygginfo

 

Uppdaterat måndag 5 september 2022

Bullrande arbeten: Under september pågår sågning i fasad för öppningar samt takarbeten.

Ställningen kommer att monteras ned i december.

I övrigt fortsätter färdigställande av fasad på länkbyggnad (2) och byte av fönster mot innegård. Interiört arbetar vi att färdigställa vi kontorsytor.

Arbetena pågår mellan 6-16

Bilder nedan visar de fina arbetet med fasadstuckarurer som pågår bakom väderskyddet mot Birger Jarlsgatan.

 

TA-plan

Uppdaterad samordnad TA-plan. Grön markering gäller Sperlingens Backe 45.

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas pågå fram till slutet av 2022.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas för att ge plats för kran, ställning, avfallshantering och bygghiss.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Mejla namn och e-postadress till ingela.kempe@vasakronan.se

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Ingela Kempe, projektkommunikatör

ingela.kempe@yttermanprojekt.se
Ingela hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg