Bygginfo Sperlingens Backe 45

Utveckling av lokaler och bättre teknik

Mitt i stadsvimlet genomgår Stureplan 2 en spännande renovering. Tekniken kommer att bytas ut med fokus på energieffektivisering och lokalerna kommer att fräschas upp. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionsnivå Platinum. Produktionen startar i oktober 2020 och förväntas färdigställas i slutet av 2022.

Aktuell bygginfo

Uppdaterat fredag 15 oktober

Arbeten under v. 42

Nästa vecka kommer vi borra och bila i fasad för länkbyggnaden som byggs mellan innegårdarna. Dessa störande arbeten kommer pågå sporadiskt under veckan.

 

Uppdaterat fredag 8 oktober

Arbeten under v. 41

Nästa vecka blir lite lugnare bullermässigt. Vi har snickare som arbetar med yttertak men i övrigt ligger fokus på att färdigställa tillfälligt kök på gatuplan.

 

Uppdaterat fredag 1 oktober

Arbeten under v. 40

Nästa vecka fortsätter rivning av ventkanal och rivning av fasad för länkbyggnad. Även takarbete samt bilning i källaren är arbeten som pågår under veckan. Vi har inga arbeten utöver ordinarie arbetstid planerade.

Uppdaterat fredag 24 september

Arbeten under v. 39

Nästa veckas arbeten som medför störande ljud är rivning av ventkanal på Adias innegård samt arbeten med länkbyggnaden. På plan 7 pågår arbeten med taket. Dessa arbeten pågår ungefär mellan kl. 7-15.

 

Uppdaterat måndag 20 september

Arbeten under v. 38

Denna veckas arbeten som medför störande ljud fortsätter likt förra veckan. D.v.s. arbeten mot Adias hus 52, innergård, BJG18. Formsättning fasad för gjutning, div. borrning. Bilning i fasad (länkbyggnaden mellan innegårdarna) för nya förstärkningar och infästning för nya golv.

Uppdaterat fredag 10 september

Arbeten under v. 37

Under nästa vecka fortsätter bullriga arbeten mot Adias hus 52, innergård, BJG18. Det är formsättning fasad för gjutning, div. borrning. Bilning i fasad (länkbyggnaden mellan innegårdarna) för nya förstärkningar och infästning för nya golv.

Störande ljud kommer att pågå från och till under dagtid, hela veckan.

Uppdaterat fredag 3 september

Arbeten under v. 36

Nästa vecka fortsätter arbetet med rivning av skorstenar på plan 7 och bilning av fasad mot ADIAs gård. Vi kommer även att bygga ställning mot samma gård för att förbättra väderskyddet. Dessa arbeten som medför störande ljud pågår fram till ca.15.00.

Uppdaterat fredag 27 augusti

Arbeten under v.35

Nästa vecka kommer vi riva skorstenar på plan 7 samt bila fasad mot ADIAs hus 52 som ligger mot innegård. Dessa arbeten medför buller och damm och pågår fram till kl. 15.00.

Inne i huset händer det mycket bl.a. pågår byggnation av tillfälligt kök till Sturehof som ska vara klart i oktober.

Uppdaterat torsdag 24 juni

Under söndagen (midsommardagen) kommer en skylift användas för att montera en reklamvepa på fasadställningar mot Birger Jarlsgatan.

Arbeten under v. 26

Fasadarbeten mot Birger Jarlsgatan: Bilning av fasadputs medför buller och damm. Arbete pågår fram till 11 00 varje dag och fortgår i ca 3 veckor (v.26-28).

Innergården mot hus 41: Smidesarbete, takarbete. Mindre buller hela tiden.

Kommande: V.27-28, ställningsbyggande, kommer att orsaka mycket buller.

Uppdaterat fredag 7 maj, 2021

Arbeten under v. 19

Bullrande arbete på innergård mot Hus 41, dagtid 6.00-15.00

Rivning av bef. plåttak, dagtid 6.00-15.00

Sugbilar kommer att finnas på trottoaren mot Birger Jarlsgatan, medför vissa motorljud. Gäller hela veckan.

Uppdaterat måndag 3 maj, 2021

Arbeten under v. 18

Bullrande arbete med fasad på innergård mot Hus 41, dagtid 6.00-15.00

Rivning av bef. skorsten mot hus 41, dagtid 6.00-15.00

Sugbilar kommer att finnas på trottoaren mot Birger Jarlsgatan, medför vissa motorljud. Gäller hela veckan.

På fredag (7 maj) kommer en kran ställas upp inom arbetsområdet för arbeten under dagen.

TA-plan

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas pågå fram till slutet av 2022.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas för att ge plats för kran, ställning och bygghiss.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Mejla namn och e-postadress till ingela.kempe@vasakronan.se

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Ingela Kempe, projektkommunikatör

ingela.kempe@yttermanprojekt.se
Ingela hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg