Bygginfo Sperlingens Backe 45

Utveckling av lokaler och bättre teknik

Mitt i stadsvimlet genomgår Stureplan 2 en spännande renovering. Tekniken kommer att bytas ut med fokus på energieffektivisering och lokalerna kommer att fräschas upp. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionsnivå Platinum. Produktionen startar i oktober 2020 och förväntas färdigställas i slutet av 2022.

Aktuell bygginfo

 

Uppdaterat 22 mars, 2021

Pågående arbete

Nu är ställningsbyggandet i gång på innegården. Efter påsk kommer vi starta med ställningar längs fasaden mot Birger Jarlsgatan. Denna vecka fortsätter vi rivning av betongdelar i bankvalv. Detta störande arbete pågår under begränsade tider på förmiddagar fram till kl. 11.00 och beräknas ta tre veckor.

 

Uppdaterat 18 februari, 2021

Kommande arbete

Under mars kommer vi att börja montera ställningar och väderskydd för arbeten på tak och länkbyggnad på innegård. Arbetet beräknas pågå i 6 v. från att det är påbörjat. Uppförandet av ställningar förväntas starta i början av mars.

 

Uppdaterat 16 februari, 2021

Ny info gällande vattenavstängning

Vi har fått ny information om starttid för vattenavstängningen. Arbetet att komma ner till rören har gått bra och de kommer att utföra arbetet som medför avstängning av vatten redan i natt runt 01.00. I övrigt gäller nedan information.

Vattenavstängning – Vem berörs?

Imorgon kommer vattnet att stängs av, enl. tidigare avisering, under 2-4 timmar med start kl. 05.00. De som blir berörda är de som är kopplade på serviser tillhörande adresserna Stureplan 4 och 6.

 

Uppdaterat 12 februari, 2021

Driftinformation – Vatten

Stockholm Vatten och Avfall kommer att stänga av vattnet under 2-4 timmar den 17 februari med start kl. 05.00. Detta kommer att drabba delar av Sturegallerian mot Stureplan och uppåt i huset. På måndag får vi mer information om vilka som blir berörda och uppdaterar informationen.

 

Uppdaterat 29 januari, 2021

Pågående arbeten

Projektet rullar på. Innanför fasaden pågår rivning. Vi har bl.a. bilat bort tjocka bankvalvsväggar i källare och lättare väggar uppåt i huset. Under befintligt golv fanns förorenat material som vi nu gör oss av med, med hjälp av en lastbil som suger ut och tar hand om materialet. I de delar i källaren där rivningen är klar, har vi börjat återfylla och förbereda för nya installationer. Då använder vi också lastbilen för att istället spruta ut fyllning. Väldigt bra att vi kan utnyttja samma bil, så den slipper gå tom åt något håll. Detta kommer att pågå fram till april 2021.

 

Arbetet är igång

På onsdag 28 oktober påbörjar vi större rivningsarbete. Detta kommer att pågå från och till fram till mitten februari 2021. Störande rivningsarbeten kommer att utföras mellan kl.06.00-11.00.

Vi kommer även börja etablera en bygghiss med start denna vecka (v. 44).

 

Uppdaterat 9 oktober, 2020

Inhägnad av arbetsplatsområde

På måndag 12 oktober kommer trottoaren på Stureplan att stängas av för inhängnad av arbetsplatsområde. Gående hänvisas under tiden till andra sidan gatan.

Var: Utanför fastighet, adress Stureplan 2, enl. nedan bild

Tid: Avstängningen väntas upphöra i slutet av 2022

 

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas pågå fram till slutet av 2022.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas för att ge plats för kran, ställning och bygghiss.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Mejla namn och e-postadress till ingela.kempe@vasakronan.se

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Ingela Kempe, projektkommunikatör

ingela.kempe@yttermanprojekt.se
Ingela hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg