"Ny" fasad och bättre teknik

Bild: Stadsmuséet i Stockholm, fotograf okänd

Mitt i stadsvimlet genomgår Stureplan 2 en spännande renovering. Fasaden mot Birger Jarlsgatan kommer att rekonstrueras med målsättning att återställas till sitt ursprungliga utseende. Tekniken kommer att bytas ut med fokus på energieffektivisering och lokalerna kommer att fräschas upp. Genom en ny länkbyggnad som binder samman husets bakre flyglar, skapas en effektiv kommunikation och flöde i byggnaden. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt LEED med ambitionsnivå Platinum. Produktionen startar i oktober 2020 och förväntas färdigställas i början av 2023.

Aktuell bygginfo

Uppdaterat  måndag 27 dec 2023

Projektet börjar närma sig att bli klart men vi har lite kvar. Ställningen går ner i takt med färdigställande och arbete med entrén pågår. På trottoaren pågår grävningar av gropar för senare trädplantering, som görs av Stockholm Stad. Under April kommer resterande byggstaket monteras ned.

Interiört i huset har nu första nya hyresgästen fått tillträde och vi fortsätter färdigställandet för fler.

 

 

 

Om byggprojektet

Vilka delar är det som byggs om?

Vi renoverar lokaler och byter tekniska installationer i fastigheten.

Hur ser projektets tidplan ut?

Projektet väntas avslutas under Q4 2023.

Hur  påverkas området av byggprojektet?

Under tiden för renoveringen kommer området framför fastigheten att stängas av och inhägnas för att ge plats för kran, ställning, avfallshantering och bygghiss.

Vill du ha löpande information om byggprojektet?  Mejla namn och e-postadress till ingela.kempe@vasakronan.se

Kontakt

Felanmälan och störningsanmälan

Det snabbaste sättet att få hjälp om du upplever störningar från byggprojektet är att kontakta Vasakronans kundservice. tel: 08-566 206 00 (dygnet runt). Du kan även mejla på kundservice@vasakronan.se eller nå kundservice via vår webb.

Ingela Kempe, projektkommunikatör

ingela.kempe@yttermanprojekt.se
Ingela hjälper dig att få svar på byggrelaterade frågor om projektet, eller hänvisar dig till rätt person.

Rebecca Liljebladh Thorell, presskontakt Vasakronan

rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se tel. 072-222 15 09

Whistleblower – det ska gå rätt till 

Vasakronan motverkar all form av korruption och andra oegentligheter. Alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram, en för medarbetare och en för leverantörer.
Om du misstänker att någonting inte går rätt till kan du anmäla detta till företagets externa visslarfunktion. Den är en instans dit både medarbetare och externa aktörer, till exempel kunder och leverantörer, anonymt kan vända sig.

Gör en anmälan

Interaktiv Säkerhet är Vasakronans externa visselblåsarfunktion. Företaget agerar ombud för Vasakronan och garanterar på så sätt anmälarens anonymitet. Till Interaktiv Säkerhet kan både kunder, leverantörer och andra intressenter vända sig för att göra en anmälan.
Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

1. Fyll i frågeformuläret
2. Ring till Interaktiv Säkerhet på vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 580.
3. Skicka e-post
4. Skicka din anmälan via post till adressen:
Interaktiv Säkerhet i Norden AB
”Vasakronan”
Norrgatan 10
432 41 Varberg