Vad är lagom varmt för dig?

Vad är lagom varmt för dig?

Inomhusklimatet på kontoret engagerar. Nu finns en app där man genom interaktiva val kan testa och förstå vad man själv kan göra för att påverka sin upplevelse av kallt eller varmt.

Kontorsgrannen muttrar om att det är kallt. Du vill sänka värmen. Hur varmt ska det vara på kontoret? Den gängse uppfattningen är att de flesta på ett kontor är nöjda om det är 22 grader på vintern och 24 grader på sommaren. Men det gäller bara om alla har samma slags klädsel och samma aktivitetsnivå. Och hur ofta händer det?

Forskning visar att hur temperatur upplevs beror på en mängd faktorer.

”Vad som uppfattas som lagom är högst individuellt. Klädval, vad man gör och hur man mår påverkar hur man upplever inomhusklimatet. Men också vår medfödda inre termostat som eftersträvar värmebalans i kroppen. Den är individuell och vi är mycket känsliga för avvikelser”, berättar Göran Wigermo, Teknik, service & utveckling på Vasakronan.

”Redan vid tre graders avsteg från kroppens idealtemperatur så upplever vi det som oacceptabelt. Det gäller att förstå vad man själv kan göra för att nå balans”, fortsätter han.

En ökad kunskap om hur vi själva fungerar och hur vi kan påverka bidrar till att vi blir mer nöjda. Därför har Vasakronan tagit fram en app där man på egen hand, genom interaktiva val, kan testa vilken temperatur som är ideal och förstå vad man själv kan göra för att påverka om man tycker det är för kallt eller för varmt.

”Den enklaste parametern i inomhusklimat är lite motsägelsefullt de tekniska systemen. Men fokus behöver flyttas från rumstemperatur till kroppstemperatur. Alla kan få sitt optimala inomhusklimat men då måste man hjälpas åt. Här fungerar appen som ett bra verktyg för att förstå hur olika faktorer spelar in”, avslutar Göran.

Några exempel på hur olika faktorer påverkar:

• Stå eller sitt och jobba, cirka 2 °C skillnad.
• Ta på en kavaj eller kofta/tröja, cirka 1,5 – 2 °C skillnad.
• Sov, ät och drick så att du mår bra, cirka 1 °C skillnad.

Ladda ner appen

Appen ”Lagom varmt” hittar du via länkarna nedan eller genom att söka i App Store / Google Play:

App Store (iPhone)

Google Play (Android)

Vill du lära dig mer?

Värdens Pocket kan du läsa mer om inomhusklimatforskning, kroppstemperaturer, kall- och varmblodiga människotyper med mera.

Göran Wigermo, Teknik, service & utveckling på Vasakronan

Redan vid tre graders avsteg från kroppens idealtemperatur så upplever vi det som oacceptabelt. Det gäller att förstå vad man själv kan göra för att nå balans.

Göran Wigermo, Teknik, service & utveckling på Vasakronan