Från fastighetsförvaltning till upplevelseindustri

I takt med att yrkeslivet förändrats frågar sig många anställda varför de ska komma till kontoret när det går bra att jobba hemifrån. Så vad är det som lockar människor till en plats? Det har blivit den stora knäckfrågan för många företag och organisationer.

På Vasakronan ser vi att platsens innehåll och upplevelsevärde blir allt viktigare i utvecklingen av framtidens arbetsplatser. Vilket ställer stora krav på oss som fastighetsägare. Därför utvecklar vi hela tiden våra kunderbjudanden utifrån erfarenhet, kunskap och nära dialog med hyresgästerna. En annan tydlig utgångspunkt för vår utveckling är samverkan mellan människan, platsen och tekniken. Med det i fokus levererar vi inte bara väggar, tak och uppkoppling utan mer service och innehåll som främjar bolagskultur, hållbarhet och hälsa.

Att hela området omkring fastigheten är levande och attraktivt med restauranger, butiker, träning och annan service har också ökat i betydelse.

– Vi ser att utbudet i gatuplan är lika viktigt som i vilket område kontoret ligger. Därför satsar vi mycket på att skapa trivsamma, aktiva och trygga miljöer för alla som rör sig i och runt våra fastigheter, säger Anna Nordin, affärsområdeschef, kontor på Vasakronan.

Förändringar och möjligheter

Efter pandemin finns några tydliga skillnader när det gäller kontorets roll. Kontoret är numera ett nav för sociala möten, lärande och utveckling. Praktiska uppgifter gör medarbetare gärna hemifrån. Det finns också skillnader mellan åldrar, där de yngre tenderar att vilja jobba i ett sammanhang och lära känna företagskulturen, medan de mer erfarna går dit för att de har en roll att fylla i organisationen.

– Kontoret är en plats för jobb men också för att bygga kultur, här möts idéer som utvecklar både företag och människor, säger Anna Nordin.

Hon fortsätter:
– Vi ser också att det är lättare för företagsledare att motivera ett kontor där man delar på resurser och platser nu när så många har arbetat hemifrån. Därför kommer det att bli ännu viktigare för oss att förstå kundens behov.

Det nya landskapet öppnar också upp för nya möjligheter när det gäller att leda organisationer menar Henrik Eriksson, arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning, på Vasakronan.

– På kontoret ”intrycks-bombas” vi med massor av saker i realtid. Allt från kollegans leende, datorns gränssnitt, ljud och ljus till inredning och stämning. För en ledare gäller det att orkestrera dessa stimuli och använda det som ett ledarskapsverktyg i bolagets önskade förflyttning.

Ett sätt att göra det är genom val av kontorslokaler. Henrik Eriksson jämför med differentieringen inom träningskedjor, från dygnet runt öppna med självbetjäning till exklusiva gym där alla erbjuds egen PT.

– Vi måste bygga platser som möter individens behov mer än företagets för att vi ska få människor att vilja komma dit, som trivs och tar sitt ansvar.

Digitala universum

I framtiden kommer fysiska platser även konkurrera med digitala som, exempelvis Metaverse. Yngre generationer hänger redan i digitala 2D-världar som Roblox, Minecraft och Fortnite. Att umgås via digitala rum är självklart för dem.

– Om det kommer att vara ett komplement eller en konkurrent vet ingen idag, men jag tror på en förskjutning till 50/50. Det kanske låter som en tramsig film nu, men vi måste ta det på allvar och förstå att vi kommer tillbringa allt mer tid i digitala universum. Det gör att vi som fastighetsägare kommer att behöva vara en del av underhållningsindustrin, säger Henrik Eriksson.

Anna Nordin håller med och tror att vi har mycket att lära av varandra.

– Många funderar över vad mitt företag och mina medarbetare behöver i framtiden och där kan vi vara en samtalspartner, säger hon.

Henrik Eriksson, arbetsplatsstrategi och hyresgästrådgivning, på Vasakronan och Anna Nordin, affärsområdeschef Stockholms city på Vasakronan.