Vi måste släppa taget om skrivborden

Att vi kan jobba var som helst ställer krav på kontoret. Det måste vara en attraktiv, rolig plats dit man vill komma för att träffa och dela kunskap med kollegorna, säger Ulf Boman, framtidsstrateg.

Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Sedan mitten av 90-talet har Ulf arbetat med strategiska framtidsfrågor kopplat till morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö. Vi tog oss en kort pratstund med honom för att höra hans syn om framtidens arbetsliv.

Du har länge engagerat dig i frågan om framtidens arbetsliv. Hur tror du att arbetslivet ser ut om 5-10 år?

– Om vi pratar om kontorsarbete kommer de att se helt annorlunda ut. Våra uppgifter blir alltmer komplicerade. Det krävs mer innovativt tänkande, ett ökat idéflöde och samarbete. I det nya arbetslivet är arbete inte längre en plats man går till, det är något man gör. Vi måste släppa taget om skrivborden.

Vad är det som driver utvecklingen?

– Främst den digitala tekniken. Det är som en ketchupeffekt. Plötsligt så finns allt på plats. Vi har smartphones, laptops, paddor, molnet och trådlöshet. Många är vana vid att jobba med den nya tekniken, istället för att ha allt på papper, eller i böcker och pärmar.

– Att vi kan jobba var som helst ställer samtidigt krav på kontoret. Det måste vara en attraktiv, rolig plats dit man vill komma för att träffa och dela kunskap med kollegorna. Av den anledningen tillbringar jag själv kanske 80 procent av min arbetstid på jobbet, även om jag inte måste.

Hur kommer arbetsplatsen att se ut?

– Vi kommer att jobba i aktivitetsstyrda arbetsmiljöer. Det vill säga det kommer inte att finnas en fast arbetsplats för var och en, men många olika miljöer som passar olika behov och uppgifter. Jag tror det kommer att innebära att människor kan utföra sina arbetsuppgifter bättre, att det blir mer effektivt och lönsamt – och vi slipper tomma skrivbord.

Ställer yngre medarbetare andra krav?

– Absolut. De har andra värderingar och nya sätt att jobba på. För dem, som ständigt bär med sig allt de behöver, spelar det ingen roll var man befinner sig. De är vana att röra sig fritt, de vill inte anpassa sig till arbetsplatsen, de vill att arbetsplatsen ska anpassa sig efter dem.

Vad händer med ledarskapet?

– Framtidens chefer måste klara ett öppet och kommunikativt ledarskap. Eftersom man inte har sina medarbetare naturligt samlade måste de söka upp, fråga, uppmuntra, kontinuerligt ge feedback– och ställa krav.

Finns det nackdelar i det nya arbetslivet?

– Förändringar är alltid jobbiga och det är individuellt hur man reagerar. En del kan nog uppleva att om man blir av med sitt skrivbord försvinner den fasta punkten. Men jag tror att de flesta, när förändringen väl är gjord, kommer att tycka att den är positiv.

Hur snabbt kommer förändringen att ske?

– Just nu är det många företag som ställer om. Om 5 år kommer det vara 25 procent av alla som arbetar på det nya viset, om 10 år är det 75 procent och om 20 år 90 procent av företagen.

Ulf Boman är partner och framtidsstrateg vid Kairos Future. Sedan mitten av 90-talet har Ulf arbetat med strategiska framtidsfrågor för en rad olika kunder. Bland projekten kan nämnas ett flertal uppdrag inom ramen för morgondagens arbete, kontor och arbetsmiljö. Ulf är teknologie licentiat från Chalmers tekniska högskola, och Certified Management Consultant, CMC, enligt ICMCI.

ulf.boman@kairosfuture.com
www.kairosfuture.com