Det är återigen dags att hjälpas åt att platta ut kurvan

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd med höga elpriser som följd och det finns en risk att elen inte räcker under vissa timmar när kylan slår till.  Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen och göra vårt bästa för att minska elanvändningen de timmar då belastningen på elnätet är som högst. Varje kilowattimme (kWh) räknas.

Vad gör Vasakronan?

Uppmaningen från Energimyndigheten är tydlig – vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige och potentialen att minska energibehovet är stor. Vasakronan har jobbat med frågan länge och på bred front och vi har varit framgångsrika. Vi har redan halverat energibehovet i våra hus en gång och vi är på god väg att göra det en gång till men arbetet fortsätter.

Vårt energieffektiviseringsarbete i tre delar:

  1. Optimerad drift och smart styrning av värme- och ventilationssystemen i våra fastigheter. Målet är att skapa bästa möjliga inomhusklimat med minsta möjliga energianvändning.
  2. Investeringar i egenproducerad el och modern energiteknik såsom solcellsparker, klimatskal och smarta ventilationslösningar.
  3. När vi renoverar eller bygger nytt så gör vi det så energieffektivt som möjligt och vårt mål när det gäller nybyggnation är att ligga 50 procent under Boverkets nybyggnadskrav.

I ett läge som detta vidtar vi även andra, små åtgärder, för att minska elanvändningen. Vi inventerar våra fastigheter för att se över vilka tider belysningen i allmänna utrymmen är på. Vi har dragit ned på antalet timmar som de digitala skärmarna i våra hus är på och vi har släckt de skyltar på våra hus som är möjliga att släcka. För att varje kilowattimma ändå räknas.

Mycket kan vi som fastighetsägare alltså göra på egen hand men tillsammans med våra hyresgäster kan vi göra ännu mer.

Elspartips till dig som är kund hos Vasakronan

  1. Installera behovsstyrd LED-belysning. Belysning utgör oftast den största andelen av elanvändningen på ett kontor. Genom att ersätta äldre armaturer utan styrning med modern närvarostyrd LED-belysning kan man ofta göra en elbesparing på 25 procent.
  2. Se till att belysningen är släckt de timmar som ingen vistas i lokalen.
  3. Stäng av kaffemaskiner och IT-utrustning som datorer, skärmar och konferensteknik i mötesrummen när de inte används.
  4. Hjälp oss att skapa förutsättningar för bra inomhusklimat i lokalen. Det är viktigt att värmen från elementen och luften från ventilationen kan sprida sig som den ska för att hålla rätt temperatur i lokalen. Därför ska man inte ha möbler, gardiner, papper eller andra föremål framför element, ventilationsventiler eller på fönsterbänkar med ventilationsgaller.
  5. I butikslokaler finns ofta mycket belysning och den installerade eleffekten för belysningen kan variera mellan tio och nästan 100 W/m2. Byt gärna till LED-belysning, det gör skillnad.

Ta hjälp av oss

Alla kanske inte kan göra allt men alla kan göra något och det är nödvändigt i ett läge när varje kilowattimma räknas. Om du är kund hos oss och vill ha tips på vad ni kan göra i just era lokaler. Tveka inte att höra av er. Vi delar gärna med oss av vår kunskap och ses gärna i er lokal för att tillsammans göra en insats.

Hör av dig till vår Kundservice eller din kontaktperson på Vasakronan.

Till kundservice

Mer läsning och information om elanvändning

På Energimyndighetens webb hittar du ytterligare information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/

Läs vår intervju med Vasakronans energistrateg, Peter Lindström, där han reder ut frågor om elpriser och elanvändning.

https://vasakronan.se/aktuellt/hur-kan-vi-bli-mer-el-effektiva/

Läs vår intervju med Vasakronans teknikchef, Sandra Jonsson, där hon benar i höstens fem viktigaste frågor om energi och el. Hon och hennes team har arbetat länge med att minska energianvändningen i fastigheter och lokaler.

https://vasakronan.se/aktuellt/fem-fragor-till-sandra-om-energi-och-ell/

Vill du veta mer om den komplexa elmarknaden?

Den 27 oktober 2022 gav Peter Lindström och Sandra Jonsson, chef Teknik och fastighet, en pedagogisk beskrivning av den komplexa elmarknaden och konkreta tips för hur vi tillsammans kan påverka elpriset.

Här kan du ta del av webbinariet