Svenskt Näringsliv och IFS väljer Platinan och Lilla Bommen

Intresset för Platinan är fortsatt stort och nu hyr vi ut ytterligare 3500 kvm i huset som ska stå klart till årsskiftet. Det är Svenskt Näringsliv och IFS, Industrial and Financial Systems som väljer 2460 respektive 1040 kvm.

Intresset är stort

Vid Nya Hisingsbrons fäste i området Lilla Bommen i Göteborg uppför Vasakronan Platinan. Fastigheten omfattar 60 000 kvadratmeter kontor, handel, service och restauranger, skybar med utsikt över älven och hamninloppet samt ett helt nytt hotell signerat Scandic.

Intresset för fastigheten är stort och några av de företag som redan har tecknat kontrakt i Platinan är Cowi, KPMG, Wistrand advokatbyrå, EA Games och Korab. Med förhyrningarna till Svenskt Näringsliv och IFS når Platinan en uthyrningsgrad om 84 procent. I huset erbjuds även 2500 kvadratmeter Arena, Vasakronans eget coworking-erbjudande.

Platinan i Göteborg

Liv och rörelse i gatuplan

I gatuplan är siktet inställt på liv och rörelse och utöver de restauranger som Scandic kommer att erbjuda så förbereds för ytterligare tre. Redan nu är det klart att STC Training Club öppnar en träningsanläggning. I fastigheten skapas dessutom en cykelhubb med skyddad parkering, dusch- och omklädningsrum samt torkmöjligheter. I anslutning till detta har avtal tecknats med företaget Bike Fixx som kommer att erbjuda cykelservice på alla typer av cyklar. Inflyttningarna sker successivt med start första halvåret 2022.

Platinan erbjuder precis det som nu efterfrågas på marknaden, det vill säga väl utformade lokaler i bästa läge. Kommunikationsmöjligheterna är fantastiska oavsett om man cyklar, åker kollektivt eller kör bil. Dessutom är det ett spännande hus både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt.

 

Ett framtidsområde

Lilla Bommen är ett framtidsområde som på sikt fylls med fler nya byggnader för bostäder, handel, restauranger, nöjen och levande kajstråk. Vasakronans vision är en stadsdel som lockar en variation av bostäder och verksamheter med rätt förutsättningar för att skapa dynamik och rörelse såväl dag- som kvällstid. Den 9 maj öppnade Nya Hisingsbron för all trafik utom spårbunden, därmed knyts staden samman över älven på ett tydligare sätt och mera är på gång. Platinan är Vasakronans första bidrag till Göteborg stads större vision om den nya Älvstaden.

Platinan i Lilla Bommen, Göteborg

Platinan erbjuder precis det som nu efterfrågas på marknaden, det vill säga väl utformade lokaler i bästa läge.

Vasakronan