Storsatsning på solceller

20 nya anläggningar i en investering om 12 miljoner kronor är Vasakronans mål för solceller 2015. Skälet till vår satsning på solenergi är enkelt: en minskad miljöpåverkan.

Förra året startade Vasakronan på allvar satsa på solenergi och vi installerade solceller på sju av våra fastigheter. Nu finns det 12 anläggningar som tillsammans producerar ungefär 680 000 kWh el. Sedan slutet av 1990-talet har vi jobbat aktivt med att minska energianvändningen i byggnaderna och att övergå till förnyelsebar energi. Med våra solcellsanläggningar bidrar vi till att öka den förnybara andelen energi i samhället. Den egenproducerade solenergin används i fastigheterna till bland annat belysning och till hissar. Vasakronans långsiktiga mål är att våra fastigheter en dag ska vara helt självförsörjande på energi.

Nicklas Walldan, teknikchef på Vasakronan, ser ljust på solcellernas framtid: – Utvecklingen av både teknik och material går snabbt, solceller kommer säkert att integreras i byggmaterial framöver. De flesta tak är ju dessutom helt outnyttjade idag, så solceller är ett perfekt sätt för oss att ta tillvara på den potential som finns. Jag tror att vi kan räkna med att solpaneler kommer att finnas i någon form på alla fastigheter i framtiden, säger han.

Vi har även börjat se en ökad efterfrågan av solceller hos våra hyresgäster. I Uppsala ingick nyligen solceller i en hyresförhandling där hyresgästerna var beredda att förlänga sitt kontrakt om de fick solceller installerade.

Nicklas Walldan, teknikchef Vasakronan

Solcellspanelerna behöver inte placeras i perfekt lutning i söderläge för att fungera: – Ska man nå 100 procents verkningsgrad så bör solcellerna visserligen placeras i 40 till 45 graders lutning i rakt söderläge, men lägger man solcellerna horisontellt är verkningsgraden ändå hela 83 procent eftersom de då får sol från flera håll. Solceller är inte så känsliga utan ganska förlåtande, säger Ulf Näslund teknikchef Vasakronan Uppsala.

Solceller kräver dessutom väldigt lite skötsel. – Solceller är ganska enkla i sin konstruktion. De har inga rörliga komponenter, är relativt enkla att montera och kräver knappt något underhåll. Livslängden är upp emot 25 år och verkningsgraden försämras inte nämnvärt med tiden, säger Nicklas Walldan.

  • Investering sedan 2009: 18 000 000 kr
  • Antal kvm solceller i beståndet: 4 800 kvm, mars 2015
  • Installationskostnad för solceller: 12 000 – 15 000 kr/kW
  • Vasakronan köper el för 175 miljoner kronor per år
  • Varje år investeras mellan tre och sex miljarder i ny- och ombyggnadsprojekt. När vi bygger om och nytt utreder vi alltid möjligheten till egen energiproduktion, oftast i form av solceller.