Dags för diplomaten

Mats Tyrstrup om ledarskap.

Mats Tyrstrup

En ledare förväntas vara förutseende och tydlig, dra upp visioner och strategier. Samtidigt ska ledaren vara närvarande, engagerad, inspirerande och någon som tar till vara andras potential. Sälj, administration och kundprojekt ska också hinnas med. Finns dessa supermänniskor?

– Nej, bilden av chefen som supermänniska är ett arv från industrisamhället där ledaren var centralgestalten och generalen som skulle peka med hela handen. Men den är inte relevant längre, säger Mats Tyrstrup vid Center for Advanced Studies in Leadership (CASL) vid Han- delshögskolan i Stockholm.

Som forskare och ledarskapskonsult har Mats Tyrstrup under cirka 25 år studerat ledarskap i olika miljöer, på senare år med fokus på tjänsteverksamheter och hälsosektorn. Ledarskapsmodellerna har inte hängt med i utvecklingen, är ett av hans budskap. Moderna verksamheter irrar runt bland resterna från industrisamhället.

– Industrisamhället var en märklig parentes i mänsklighetens historia. Maskinerna var stora och människorna små – och inte den viktigaste produktionsfaktorn. Modeller som beskrev verksamheten blev svaret på frågan: hur ska alla dessa människor ledas?

Mats Tyrstrup

Rapporter, budgetar, prognoser, uppföljningar och balance score cards – ur löpande-band-principen växte det fram en uppsjö av kontrollverktyg för att hantera produktionsflöden och göra dem förutsägbara. Med systemsjuka som följd.

Det är dags att skrota de gamla modellerna och inse att dagens ledare opererar i en ny värld, menar Mats Tyrstrup.

Medarbetarsamtal

– Vi jobbar inte i skift längre och människor är inte linjära och förutsägbara. Idag är vi tillbaka i hantverkssamhället där den strategiska råvaran är medarbetarna, de som utför någonting och på så sätt svarar för värdeskapandet i verksamheten. Tjänsteproduktion har stora inslag av socialt och mentalt hantverk och därför är medarbetarna de viktiga aktörerna.

Han väljer en dagiskö för att beskriva: först två personal, sedan en rad dagisbarn och sist en personal till för att inte missa någon på väg från lekparken till fruktstunden. Så produceras barnomsorg.

– Det räcker inte med att chefen står i fokus. Att till exempel skicka chefen på ledarskapskurs och tro att det skapar stora förändringar är lika effektivt som att bedriva familjerådgivning med bara ena parten.

– Grundregeln är ju enklare desto bättre. Ledarens uppgift är att förenkla och inte splittra folks uppmärksamhet. Hur organisera för att skapa enkelhet? Hur hjälpa till att prioritera? Det krävs ett långsiktigt arbete där man ser sina medarbetare – vad triggar var och en, vad skapar flöde och fokus på rätt saker?

Varje gång ett nytt system införs bör ett kastas ut. Tyrstrups favorithatobjekt är medarbetarsamtalen.

– Industrisamhället gick ut på att fördela arbete och dela upp i enheter. Till slut hade vi delat upp så mycket att människor blev sjuka av monotonin. Då blev medarbetarsamtalen fackens metod för att individen skulle bli sedd och tvinga arbetsgivaren till att systematiskt utveckla medarbetare. Samtalen har överlevt trots att vi inte behöver dem längre.

Nej, varför ska chefer få smita och bara ägna sig åt sina medarbetare ett par gånger om året.

– Man bör i stället ge varandra kontinuerlig feedback. Ofta sitta ner i mindre grupper och skapa förståelse för varandras perspektiv. Skapa informella samtal, ta upp saker direkt efter ett möte, vara rak och lyhörd, medla och checka av. Är man inte bra på det, ja då får man träna, säger Mats Tyrstrup.

En modern chefs viktigaste uppgift är att fokusera på tre saker, menar Tyrstrup: människors tid, energi och uppmärksamhet.