Nya Kronan i Sundbyberg får toppbetyg i LEED

Nyligen blev Nya Kronans LEED-certifiering klar. Poängen blev höga och betyget blev som förväntat Platina. Nya Kronan gör därmed Sergelhusen, Styrpinnen 15 och Celsius sällskap i att uppnå betyget Platina utifrån LEED v4 BD+C (Building Design and Construction), vilket är den senaste och mest utmanande versionen av LEED.

– Vi är otroligt stolta över detta, säger vår hållbarhetschef Anna Denell. Det är bara ett fåtal fastigheter i Sverige som fått så höga betyg utifrån LEED v4 BD+C. Det är ett konkret bevis på vår höga ambition och kunskap när det gäller att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Många har varit involverade och det är ett gediget jobb som gjorts – från tidig planering och projektgenomförande hela vägen till förvaltning.

Innovativa och effektiva energilösningar

Vasakronans fastighet Nya Kronan i centrala Sundbyberg omfattar två nya byggnader och en befintlig som renoverats. Projektet har många innovativa och effektiva lösningar gällande energiförsörjning vilket är stor del av förklaringen till det höga betyg projektet nu fått. Husen har en gemensam geoenergianläggning som försörjer med värme och kyla. Därtill finns solceller i både fasad och på taket. Fastighetens energianvändning ligger 45 procent under BBR (Boverkets byggregler) och de installerade solcellerna bidrar med cirka tio procent till fastighetselen.

– Vasakronan har jobbat länge med energifrågan och mellan 2008 och 2018 halverade vi energianvändningen i vårt bestånd. 2018 satte vi ett nytt mål att halvera energianvändningen igen. Nu är vi halvvägs på väg till det målet. Det visar på potentialen i att bedriva ett strukturerat och långsiktigt energieffektiviseringsarbete, säger Anna Denell.

Andra exempel som spelar roll är att det på taken finns olika arter av sedum, örter och gräs som bidrar till förbättrad dagvattenhantering och biologisk mångfald. Dessutom har vi återbrukat en del material i byggnaden, som exempelvis teglet i ljusgårdarna och marksten från Hötorgsterrassen.

Miljöcertifiering viktigt ur flera perspektiv

LEED-certifieringar är en viktig del i Vasakronans ansträngningar att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vårt mål är att alla våra fastigheter ska miljöcertifieras. Det är viktigt på flera sätt. Certifieringen är dels ett bevis från tredje part på att fastigheterna har en låg miljöpåverkan. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas snabbt växande miljökrav. Det är också en förutsättning för vår gröna finansiering. Vid utgången av 2021 var 94 procent av beståndet miljöcertifierat, varav 82 procent nådde betyget LEED Guld eller Platina.

Vasakronans faktablad om Miljöcertifiering och LEED

Fakta Nya Kronan

  • Fastighetsbeteckning: Kronan 1
  • Fastighetsägare: Vasakronan
  • Entreprenör: Skanska (byggnad 1 och 3). Veidekke (byggnad 2)
  • Arkitekt: Reflex/CF Möller/Equator
  • Nya Kronan har finansierats med gröna lån från EIB, Europeiska Investeringsbanken, och NIB, Nordiska Investeringsbanken, två institutioner som ställer de allra högsta kraven på hållbarhet i de projekt de lånar ut till.
  • Nya Kronan utsågs till Årets bygge 2022 i kategorin ”kontor och hotell” Läs artikeln på Byggindustrin.se

 

En del av Nya Kronans geoenergianläggning.