Vasakronan tecknar sjuårigt grönt låneavtal med NIB

Vasakronan AB och Nordiska investeringsbanken (NIB) har avtalat om ett sjuårigt grönt lån på 750 miljoner kronor för uppförande av grön kontorsfastighet i Stockholm.

I centrala Sundbyberg, en av Sveriges mest expansiva kommuner, uppför Vasakronan fastigheten Nya Kronan. Projektet omfattar totalt 47 000 kvadratmeter fördelat på två nya byggnader och en befintlig som renoveras. Skatteverket hyr 42 000 kvadratmeter och är därmed största hyresgäst.

Sedan Vasakronan bildades 2008 har bolaget fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i bolagets fastighetsbestånd samt sänka koldioxidutsläppen från verksamheten med nästan 100 procent. 85 procent av bolagets fastighetsbestånd är miljöcertifierat, varav 72 procent enligt LEED nivåerna Guld eller Platina.

2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. 2016 togs det första gröna banklånet upp med NIB och sedan dess har bolaget breddat sin investerarbas genom att även inkludera gröna certifikat. Vid årsskiftet var 47 procent av finansieringen grön.

Nya Kronan står klar 2021 och ska då certifieras enligt LEED på högsta nivå, Platina. Solceller kommer att installeras på taket och integreras i fasaden, och bergvärmesystem ger både värme och kyla. Gröna byggnader är mer energi- och resurseffektiva än konventionella byggnader. De kan bidra till att höja produktiviteten på arbetsplatsen och förbättra användarupplevelsen för dem som vistas i byggnaderna tack vare bland annat bättre inomhusluft, akustik, värmekomfort och belysning.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09