Vasakronan tecknar grönt energilåneavtal om 2 mdkr med EIB

Den gröna energilånefaciliteten från Europeiska investeringsbanken (EIB) är icke säkerställd och ger Vasakronan en flexibel finansiering med en löptid på upp till 10 år. Vasakronan har möjlighet att lyfta lånet under en treårsperiod i flera trancher. Lånefaciliteten stöder nyproduktion och ombyggnation av fem fastigheter, varav samtliga har en låg energiförbrukning och miljöpåverkan.

 

De fastigheter som ska byggas eller renoveras ligger i olika delar av Sverige, och målet är att kraftigt minska byggnadernas energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Samtliga byggnader kommer att vara miljöcertifierade enligt LEED Platinum, med bara ett projekt (Nöten) certifierat enligt LEED Gold, vilket bland annat innebär att alla fastigheter kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning.

Uthyrningsgraden i projekten som EIB finansierar är redan nu över 80 procent och merparten av hyresgästerna kommer från offentlig sektor. Detta tillsammans med ett gediget klimatarbete ger stabilitet. Det premieras av marknaden, särskilt i oroliga tider, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Återhämtningen från den nuvarande krisen måste vara grön. I många delar av världen har nedstängningen av samhället erbjudit oss en tydlig illustration av hur en värld med låga koldioxidutsläpp skulle kunna te sig, och det måste vi göra verklighet av genom investeringar. EIB har gett stöd till många energieffektiviseringsprojekt och vi är glada att ännu en gång få stötta Vasakronan med detta viktiga steg mot energineutrala byggnader, tillägger Thomas Östros, vice ordförande i Europeiska investeringsbanken.

OM FASTIGHETERNA

  • Celsius, 10 200 kvadratmeter nyproduktion fördelat på sju våningar i Uppsala Science Park. Klart för inflyttning 2020/2021. Största hyresgäst: Livsmedelsverket
  • Nattugglan på Södermalm i Stockholm omfattar 15 000 kvadratmeter nyproduktion fördelat på sju våningsplan. Klart för inflyttning 2022. Största hyresgäst: Tyréns.
  • Magasin X i Uppsala, en unik byggnad på många sätt och Sveriges största kontorshus med en stomme byggd helt i trä. Fastigheten uppförs i bästa läge vid Resecentrum i centrala Uppsala. 11 500 kvadratmeter fördelat på sju plan. Klart för inflyttning 2021. Största hyresgäster: Skatteverket, Ramboll.
  • Nya Kronan i centrala Sundbyberg omfattar totalt 42 700 kvadratmeter fördelat på två nya byggnader och en befintlig som renoveras. Klart för inflyttning 2021. Största hyresgäst: Skatteverket.
  • Nöten i Solna omfattar totalrenovering av fyra befintliga huskroppar som binds samman med en ny länkbyggnad. Projektet omfattar totalt 26 000 kvadratmeter fördelat på nio våningar. Klart för inflyttning 2020. Största hyresgäst: UHR, SCB.
Nya Kronan
Nya Kronan i centrala Sundbyberg.

Bakgrundsinformation:

Sedan 2008 har Vasakronan fokuserat på att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning men aldrig på bekostnad av människa eller miljö. Ett genomtänkt och systematiskt arbete har gjort det möjligt att halvera energianvändningen i fastighetsbeståndet samt sänka koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med nära 100 procent. 85 procent av bolagets fastighetsbestånd är miljöcertifierat, varav 72 procent enligt LEED:s högsta nivåer Guld eller Platina.

2013 emitterade Vasakronan världens första gröna företagsobligation. 2017 togs det första gröna banklånet upp med EIB och sedan dess har bolaget breddat sin investerarbas genom att även inkludera gröna certifikat. Vid senaste kvartalsskiftet var 52 procent av finansieringen grön.

Europiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, den enda bank som ägs av Europeiska unionens medlemsstater och representerar deras intressen. Banken har ett nära samarbete med andra EU-institutioner för att genomföra EU:s politik och är världens största multilaterala låntagare och långivare. EIB erbjuder finansiering och expertis till hållbara projekt inom hållbara investeringar som bidrar till att uppnå målen med EU:s politik. Över 90 procent av dess verksamhet bedrivs i Europa.

Johanna Skogestig

Verkställande direktör 073-068 75 17

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09