Kulturklassad Hötorgsskrapa varsamt renoverad med energisnålt resultat 

Hötorgsskrapa 2 i Stockholm har totalrenoverats och återfått sin forna glans. Utmaningarna med den kulturklassade fastigheten har varit många. Inte minst kopplat till de högt ställda miljökraven.

Drar hälften så mycket energi efter renoveringen

Med cirka 60 år på nacken var Hötorgsskrapa 2 i stort behov av renovering. Fasaderna och delar av de tekniska installationerna var uttjänta. Husets energianvändning var onödigt hög och inomhusklimatet inte optimalt.

– Det var en utmaning att varsamt totalrenovera fasaden på en blåklassad, det vill säga kulturhistoriskt värdefull, byggnad och samtidigt nå de högt ställda energikraven. Till exempel fick inte tjockleken och andelen glasyta förändras. Det innebar bland annat att vi inte kunde sätta upp solceller, säger Carl Håkansson, projektchef på Vasakronan.

Trots att fasaden inte kunde energioptimeras fullt ut, på grund av de begränsningar som det höga kulturvärdet innebär, så sjönk det så kallade U-värdet från cirka 3,5 till 0,75. Värdet mäter hur mycket kall luft som kommer in och hur mycket värme som tar sig ut. Ju lägre siffra, desto större täthet.

Högsta miljöcertifiering

Inga solceller, men en rad andra lösningar har gjort att Hötorgsskrapa 2 har kunnat miljöcertifieras enligt LEED på högsta nivå, det vill säga Platina. Exempelvis har hela det befintliga husets stomme och tak återbrukats. Klimatpåverkan från byggprocessen var endast cirka 160 kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

– Vi har också byggt slutprodukten till att vara väldigt energisnål. Totalt kommer byggnaden dra 50 procent mindre energi än den gjorde före ombyggnaden. Primärenergitalet ligger på låga 58 kWh per kvadratmeter och år.

Hötorgsskraporna, även kallade Hötorgshusen eller De fem trumpetstötarna, sedda från Sveavägen i riktning mot Sergels torg.
Oslagbar utsikt i kombination med öppna ytor och fantastiskt ljusinsläpp bidrar till en attraktiv arbetsplats.

Sensorer och geoenergi

All teknik i fastigheten har bytts ut. Med hjälp av styrning och sensorer blir fastigheten energieffektiv.

– Vi har till exempel installerat ett så kallat variabelt luftsystem. Det styrs via sensorer och kan anpassa inomhusklimatet efter var människor befinner sig. På det sättet undviker vi att elda för kråkorna, säger Carl Håkansson.

Den primära värmekällan är vattenburen värme som går längs med fasaden. Hötorgsskrapa 2 är också kopplat till geoenergianläggningen som finns under Sergelgatan. Genom den lagras och återanvänds värme och kyla. Vattenförbrukningen har genom snålspolande blandare minskat med 50 procent jämfört med en standardbyggnad.

Oslagbart ljusinsläpp

Efter totalrenoveringen finns nu moderna kontor på samtliga våningar i Hötorgsskrapa 2 och arbetet har gått snabbt. Bygget började 2021 och de första hyresgästerna flyttade in i slutet av 2022.

– Tidigare kändes våningarna ganska stängda. Nu gjorde vi en rockad och placerade våt- och WC-grupper vid gavlarna. Tidigare låg dessa i mittkärnan. Den nya planlösningen innebär en fantastisk utsikt åt båda håll. Och insläppet av dagsljus är bättre än i de flesta nybyggda hus.

De ursprungliga cellkontoren har ersatts med en öppen planlösning. Här finns nyckelfärdiga kontor som är inredda med allt förutom möbler och datorutrustning samt Smart & klart-kontor där allt, inklusive möbler, finns på plats. Avtalen är flexibla och kan löpa under kortare perioder.

– Beslutet att erbjuda nyckelfärdigt och Smart & klart tog vi tidigt i processen. Det är också ett erbjudande som passar bra i Sergelstan och kompletterar vårt övriga utbud, säger Carl Håkansson.

Återbruk och konst

I ett tidigt skede genomfördes en återbruksinventering. Material såldes och skänktes bort eller återbrukades i andra fastigheter. Ett exempel är undertaksplattor som återvunnits via företaget Ecophon.

I samarbete med Byarum och Stena Recycling har även fasadens aluminium och glas fått nytt liv i form av möbler, papperskorgar och blomkrukor. Det har även använts till konst. Mellan Hötorgsskrapa 1 (närmast Hötorget) och Hötorgsskrapa 2 står Hanna Hansdotters fem meter höga skulptur ”Baby”. Och mellan Hötorgsskrapa 3 och 4 finns Johan Paalzows konstverk ”Citybina flyttar in.”

Hötorgsskrapa 2 är en del av den stadsutveckling som sker i området Sergelstan. Arbetet handlar om att skapa en tryggare och mer attraktiv plats i city.

– Det är väldigt kul att se hur Hötorgsskraporna via Sergelgatan nu knyts ihop på ett tydligare sätt med Sergels Torg och Brunkebergstorg. Det här projektet tillsammans med våra tidigare projekt, Sergelhusen och Sergelgatan, bidrar verkligen till att skapa en helt ny citykärna, säger Carl Håkansson.

Konstverket "Baby" skapat av återbrukat material från renoveringen, av Hanna Hansdotter. Foto: Sanna Lindberg

Hållbara fakta om Hötorgsskrapa 2

  • Miljöcertifierad enligt LEED på högsta nivå Platina.
  • Målmedvetet minskat klimatpåverkan under byggskedet, och från byggmaterial, genom löpande uppföljning av klimatberäkning.
  • Projektet har drivits som en grovt delad entreprenad med uppdelning: rivning, fasad, bashus och lokalanpassning.
  • Projektet har finansierats med gröna obligationer.
  • Hötorgsskrapa 2 lyftes fram som en av två finalister i utnämningen av Årets LEED-byggnad/projekt 2023 av Sweden Green Building Council, SGBC.