Vad händer i arbetslivet efter Corona?

Tina Zetterlund, vice vd och chef för Clients & Markets på KPMG, ger sin syn på utmaningarna i spåren av pandemin och hur vi kan anpassa verksamheter och hitta nya arbetssätt.

Hur ser du på kontoret efter corona?

–  Att det verkligen behövs. Längtan efter att få träffas är stor. Men vi kommer att behöva anpassa kontoret efter det nya arbetslivet. Många vill fortsätta att i högre utsträckning kombinera hemarbete och kontor.

–  Alla företag funderar nog över de här frågorna på ett eller annat sätt. Ska man satsa på färre kvadratmeter? Minska antalet skrivbord och skapa mer plats för möten? För vår del ser jag en stor möjlighet i att öppna upp vårt kontor för kunder och partners. Våra stora lokaler är som gjorda för interaktion. Här kan vi skapa en hubb för samarbete.

Fungerar ett öppet kontor med tanke på sekretess?

– I vår verksamhet har vi strikt tystnadsplikt när det gäller kunduppdrag. Både utåt och mellan kollegor. Vi löser redan idag frågorna om sekretess genom att noga planera lokalerna. Exempelvis finns det ytor där externa personer inte har tillträde.

Tina Zetterlund, vice vd och chef för Clients & Markets på KPMG.

Våra stora lokaler är som gjorda för interaktion. Här kan vi skapa en hubb för samarbete.

Tina Zetterlund, vice vd och chef för Clients & Markets på KPMG

När pandemin bröt ut, vad var det första som oroade dig?

–  Att kunddialogen skulle påverkas på ett negativt sätt. Befintliga kunder är en sak, att göra nya affärer digitalt en helt annan. Men det har gått över förväntan bra. Plötsligt blev alla mer tillgängliga, det gick till och med lättare att nå människor.

– Viktigt var också att se till att vi inte tappade fart. Varje morgon klockan åtta hade vi en check-in med alla seniora medarbetare. Där gick vi igenom vad som hänt under det senaste dygnet och diskuterade vad som  hände på marknaden. Det blev ett väldigt aktivt och bra forum som skapade energi i en tuff tid.

Vilka andra frågor dök tidigt upp?

–  Jag funderade mycket över ledarskapet och hur det skulle påverkas. Våra medarbetare är vana vid att jobba självständigt, med en hög grad av frihet under ansvar. Men när de flesta  började arbeta på distans behövdes  stöttning på ett annat sätt. Det krävde en annan form av ledarskap, både i linjen och i uppdragen.

–  En utmaning var så klart att leda digitalt. I möten blev det viktigt att bjuda in till diskussion och dialog. I  början var det en utmaning eftersom man inte kunde se alla på skärmen samtidigt i större team.

–  I digitala möten behövs också stor lyhördhet. Vissa medarbetare känner sig trygga och bekväma med att prata, andra gör det inte. Det behöver chefen ha koll på och kanske fånga upp synpunkter genom avstämningar i mindre grupper.

Vilka är utmaningarna framöver?

–  Många kommer att i större utsträckning än tidigare vilja distansjobba. En utmaning då blir att hitta en bra balans mellan individens behov och det som verksamheten behöver för att det ska fungera bra och effektivt. Men jag är övertygad om att vi löser detta på bästa sätt.

–  En annan utmaning är att fortsätta jobba med företagskulturen när fler jobbar hemma i större utsträckning än innan pandemin. Vi måste se till att medarbetare inte tappar en del av tillhörigheten. Det blir en extra utmaning när det gäller nyanställda. De behöver lära känna företaget, prata med kollegor, bolla och ställa frågor. Det blir inte riktigt samma sak att göra det digitalt.

Andra viktiga lärdomar i samband med pandemin?

– Omställningen har inneburit att vi lyckats ta ett stort språng när det gäller vår digitala kompetens. Vi har lärt oss nya verktyg och insett fördelarna. Det innebär att vi är mer flexibla och kan ge våra kunder ännu bättre service.

– En insikt är också att en del förändringar är här för att stanna. Till exempel när det gäller våra kontakter med internationella kollegor och kunder. Tidigare skedde det främst via telefon, mejl och fysiska möten. Vi reste mycket. Nu kan vi på ett smidigt sätt lösa det mesta med ett  digitalt möte.

Kort om KPMG, ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag verksamt i 146 länder

227 000
är antal medarbetare globalt.
1 650
är anställda i Sverige.
700
sitter på huvudkontoret.
8 300 kvm
är den aktivitetsbaserad ytan på Vasagatan 7.