Priorn i Malmö belönas med Malmö stads miljöbyggpris Gröna Lansen

Varje år delar Malmö stad ut priset ”Gröna Lansen – för ett miljömässigt hållbart byggande”. Under en ceremoni och prisutdelning i rådhuset idag offentliggjordes vinnaren.

Bakom priset finns en jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad samt representanter från branschorganisationer. Det juryn särskilt lyfter fram i sin motivering är den klimatsmarta energilösningen i fastigheten, en lösning som inte bara försörjer Priorn utan även grannfastigheten.

Priorn är nämligen försedd med en geonergianläggning som producerar både värme och kyla lokalt. Anläggningen består av 30 borrhål som vart och ett har ett djup om 350 meter och drivs till stor del av de solceller som finns på taket. Genom att koppla samman geoenergianläggningen med grannfastigheten har behovet av köpt fjärrvärme i den fastigheten halverats.

Från vä. till hö: Isabell Wiking (centrumsamordnare), Carl-Johan Gustavsson (projektchef), Anders Malmström (extern projektledare) och Lotta Sleight (affärsutvecklare handel).

”Priorn har energilösningen som sticker ut – eller snarare ner till 350 meters djup. Med geoenergi förses byggnaden med både värme och kyla efter säsongens behov. Dessutom räcker energin även till grannfastigheten. Som en stillsam kontrast till det centrala och energifyllda läget vilar Sinnenas trädgård på toppen av Minnesklinikens verksamhet. Takträdgårdens olika rum bjuder på upplevelser för doft, syn och känsel, som ger goda minnesassociationer och möjlighet till återhämtning för patienter, anhöriga och personal. Priorn är ett första avstamp på vägen till klimatneutralt byggande i staden. Som föregångare visar Priorn var de stora insatserna behöver sättas in för att nå Malmös klimatmål.”

Carl-Johan Gustafsson, Vasakronans projektchef i Malmö, var naturligtvis på plats i rådhuset för att ta emot priset och han är glad för motiveringen:

”Malmö stad har mycket höga ambitioner för klimatsmart byggande. Därför känns det extra motiverande att juryn uppskattar att vi inte bara har byggt ett nytt klimatsmart hus i största allmänhet utan faktiskt har vidgat vyerna och tänkt bortom det enskilda projektet. Att vi tänker större och bygger stad. Vi är många som varit engagerade i det här projektet som nu står klart och det känns härligt att få knyta ihop projektsäcken med det här priset!”

Om Priorn

Typ av projekt: kontorslokaler, minnesmottagning och forskningsklinik
Byggherre: Vasakronan
Arkitekt: White Arkitekter
Färdigställt år: 2020
Adress: Pildammsvägen 6 A-B/S:t Johannesgatan 8
Om geoenergianläggningen: 30 stycken 350 meter djupa borrhål. Anläggningen drivs till stor del av solceller på taket och förser både Priorn och grannfastigheten Abbedissan 1 med värme och kyla.
Läs mer om Priorn