En konstens värd

I många av våra hus finns spännande konst av olika slag. Här berättar vi om vår syn på konst i fastigheter och presenterar några av våra konstverk. Häng med på en sightseeing bland svävande pusselbitar, stämningsfulla trädalléer, solljus i hisschakt, djuphavsdyk och safari med märkliga djur.

För oss är det viktigt att skapa attraktiva arbetsmiljöer. När vi bygger nytt eller bygger om strävar vi efter att erbjuda lokaler som våra kunder trivs i och som har ett bestående värde över tid. Det är också därför vi arbetar med konstnärlig gestaltning i våra fastigheter. Vi menar att konsten kan förhöja byggnaders och miljöers kvalitet, att den ger uttryck för omtanke och omsorg och bidrar till att ge byggnaden en egen identitet.

Konst i fastigheter
Puzzled

Konsten i Vasakronan återfinns i parker, på fasader, i entréer, trapphus och hissar. Ibland har den funnits där så länge någon kan minnas och ibland har vi fått den på köpet när vi har köpt en fastighet. Men oftast har vi själva köpt in konsten för att lyfta intrycket av fastigheten och ge våra hyresgäster och deras besökare en bättre och skönare upplevelse.

Vi vill ge människor möjlighet att stanna upp i vardagsstressen för att njuta av ett konstverk och kanske reflektera över vad konstnären vill förmedla. Konsten är ett sätt för oss att addera mjuka värden till våra fastigheter, och ibland kan den även öka det ekonomiska värdet. Samtidigt är konst inte gratis att köpa in och kräver ofta både rengöring och underhåll. Därför måste vi alltid noga överväga när konst ska köpas in och vilken typ av konstverk som då passar bäst.

Vasakronan samarbetar med konstkonsulten Ann Magnusson, som hjälper oss att behovsanalysera, köpa in, inventera och dokumentera konsten i våra fastigheter. Läs mer på www.ampublic.se.

Vi samarbetar även med Statens konstråd, som bekostat och beställt vissa av konstverken i våra fastigheter. Ett exempel är konstverket Vågen i Göteborgs tingsrätt (beskrivning nedan av Niels Hebert från Statens konstråds årskatalog nr 39). Läs mer på www.statenskonstrad.se

Nedan presenterar vi några av de mest spännande konstverken från våra olika städer.

Shining shadow avenue
(Jakobsgatan 6 i Stockholm)

Konstnären Anna Lerinder ger entrén på Jakobsgatan 6 en ljus, välkomnande och tidlös konstnärlig gestaltning. Konstverket skapar en illusion av att man leds genom en trädallé in i entrén, genom ett stiliserat lövverk som släpper ner och reflekterar solljuset. Pelaren i entrén har klätts med ett mörkt, blankt, glittrande kakel och bär likt en trädstam upp både lövverket och den mörka fasaden på huset.

Shining shadow avenue

Förutom att förmedla känslan av ett lövverk, symboliserar konstverket rörelsen av vatten och hav. Det vita mattglaserade kaklet får ett förstärkt skuggspel av dagsljuset, men även av artificiellt ljus.

Läs mer om Anna Lerinder:
http://www.lerinder.se

Shining shadow avenue

Vågen
(Göteborgs tingsrätt)

När Göteborgs tingsrätt flyttade till en ny byggnad mellan de båda Ulleviarenorna byttes en tidigare sluten fasad mot ett ljust landskap målat på glas av Kåre Henriksson.

En symbolisk våg är målningens enda tydligt föreställande element. Vågen står för domstolens avvägningar av lagens tillämpning. Processen förutsätter insyn, för människor ställer alltid frågor som ”Finns det rättvisa i världen?”, ”Finns det rättvisa här i sta’n?”. Målningens ljus både som grund och i fond är det som breddgraden erbjuder för dagen. I ett panorama över mark och vatten anas rallarrosor, bäckar och höstlöv, och i utströdda kalligrafiska element kan man spåra björkars spräckliga svärta och konturer av stenar och strömfåror.

Målningen är utförd i keramisk färg på glas som härdats i ugn i en planglasfabrik. Kompromisser har fått göras om glasens storlek, och uppdragsgivarens krav på genomsiktlighet för att säkra entrén mot yttre hot har påverkat färgval och färgstyrka.

Läs mer om Kåre Henriksson:
http://www.karehenriksson.dinstudio.se

Vågen (Göteborgs tingsrätt)

Daylight entrance
(Vasagatan 7 i Stockholm)

Daniel Rybakkens idé var att återskapa solljus i fastighetens trapphus. Betraktaren får en illusion av att solen avspeglas mot väggen och påverkas positivt genom att undermedvetet påminnas om vackra, klara dagar.

Ljuset skapas genom att delar av en tunn vägg belyses från baksidan. Gestaltningen ger ett starkt och naturligt ljus i den inre delen av entrén och löper vidare tre våningar upp i huset. Ljuset lockar besökaren inåt och uppåt i trappan och skapar en subtil, men samtidigt stark och poetisk effekt.

Dagsljuset i entrén ger en befriande känsla av att det finns något utanför det fysiska rummet. Kontrasten mellan inne och ute blir mindre, och inomhusvistelsen känns mindre ”instängd”.

Läs mer om Daniel Rybakken:
http://www.danielrybakken.com/Daniel_Rybakken.html