Mitt i den stora kontorsevolutionen – vart är vi på väg? Är resan lösningen?

Välkommen att ta del av Vasakronans webbinarium arbetsplatsstrategier och arbetsplatsförändring. Vi sände live den 30 nov.

Om webbinariet

Kontorets roll och funktion är under prövning, och medarbetarna har vant sig vid flexibilitet i livspusslet. Vilken roll får kontoret nu? Hur har förändringen påverkat och hur ser en framgångsrik arbetsplatsprocess ut?

Det är några av de frågor som Henrik Eriksson, arbetsplatsstrateg på Vasakronan, ställer till Gabriella Ekström, HR & Communication Manager på Dentsu Sweden, Lennart Hedström, vd på TRR och Olle Rydqvist, medgrundare på PE Accounting inför webbinariet.

I panelen delar Annalena Norhammar och Thomas Nathorst-Böös, båda erfarna organisations- och förändringskonsulter, med sig av sina erfarenheter av arbetsplatsstrategier, processer och förändringsresor.

Webbinariet sändes den 30:e november. Här kan du se eventet i efterhand och lyssna på ett intressant samtal om arbetsplatsstrategier och arbetsplatsförändring.

Arbetsplatsstrategi – fem steg på vägen

1. Nyttja tillfället till förnyelse

Innan vanans makt tar över. Se arbetet som en nödvändig investering som snabbt kan löna sig. Dessutom är det intressant och roligt.

2. Samla organisationen

Fånga upp tankar om det som varit, nuläge och framtid. Vilka möjligheter kan vi ta tag i direkt? Vad bidrar till långsiktig framgång? Börja gärna med ledarna som ska äga berättelsen och lyhört ta tillvara medarbetarnas idéer.

3. Gör en behovskartläggning

Platser för ostörd koncentration kan ofta åstadkommas. Fundera gärna mer på utbytet i organisationen. Varför behöver vi mötas och hur görs det bäst, antingen det är fysiskt eller digitalt?

4. Forma en hypotes om framtiden

Prioritera bland behov och möjligheter. Välj det som ger bra effekt och enkelt kan genomföras. Vänta inte på säkra svar på vad som fungerar bäst. Pröva, men glöm inte att utvärdera och justera.

5. Nyttja nätverket för uppslag och erfarenheter

Kontakta gärna oss på Vasakronan. Vi möter många organisationer och förmedlar med glädje vad vi hört och lärt.

 

Ladda ner de fem tipsen som PDF