Grön service – Handel Grön service – Handel

Tjänst

Grön service – minska din miljöpåverkan på din butik

Våra gröna servicetjänster gör dina butiksanställdas vardag – och miljö – lite härligare. Ekologisk frukt, miljövänliga bud och en händig vaktmästare är exempel på vad som kan ingå. vill du veta mer om vilka gröna tjänster vi kan hjälpa din verksamhet med? Kontakta fastighetschefen i ditt hus eller kundtjänst längst ned på sidan.

Våra servicetjänster är till för att underlätta vardagen för dina butiksanställda. Det kan handla om allt från lokalvård och växtservice till budtjänster och vaktmästeri. Genom att välja grön service minskar din miljöpåverkan på flera sätt:

  • Butiken städas med miljömärkta och rätt doserade rengöringsmedel.
  • Kaffe, te och choklad är ekologiskt eller Fairtrade-märkt.
  • Fruktleveranser är kravmärkta och ekologiska och överbliven frukt sorteras ut och förädlas till biogas.
  • Bud skickas med miljöbilar eller cykelbud.
  • Emballage sorteras eller återanvänds och avfall källsorteras.
  • Vaktmästaren kör miljövänligt till och från din butik och passar samtidigt på att hjälpa fler kunder när han eller hon ändå är på plats.

Vi samordnar leveranser

Leveranser av service till och från din butik innebär många transporter. När du väljer grön service samordnas leveransen av servicetjänster, till exempel städning, påfyllning av kaffe, frukt, vaktmästarinsatser och liknande. Det kallar vi för en integrerad servicelösning. Om flera butiker i ett närliggande område tecknar ett grönt serviceavtal, ser vi också till att vaktmästaren hjälper flera butiker vid samma leveranstillfälle. På så sätt minskas antalet transporter till butikerna och därmed utsläppen av klimatpåverkande och hälsoskadliga ämnen.

Alla medarbetare som levererar servicetjänster har miljöutbildning och kunskap i exempelvis sparsam körning, rätt dosering av rengöringsmedel och källsortering.

Miljöanpassat sortiment

Självklart erbjuds ett miljöanpassat sortiment där det är möjligt. Exempel på det är Fairtrade-märkt kaffe, ekologisk frukt och miljömärkta rengöringsmedel.

Vill du veta mer om grön service?

Om du redan är hyresgäst hos oss kan du tala med din kontaktperson hos Vasakronan så kan ni tillsammans diskutera grön service. Om du vill bli hyresgäst hos oss kontaktar du någon av våra uthyrare på 020-333 444 eller hyr@vasakronan.se.

Grön service erbjuder vi i samarbete med Coor Service Management.