Kvarteret Hilton

Sveriges bästa skyltläge, spännande arkitektur med en oväntad mix av material, högt miljöfokus, grönskande terrass och co-working i loungemiljö.

Vision

Visionen för Kvarteret Hilton var att tillföra en ny fastighet, som sticker ut, till området. Att fastigheten ska ge en känsla av hållbarhet, innovation och nordiskt lugn. I projektet ville vi hålla oss till enkla materialval, men med en exteriör kvalité med återkommande geometriska mönster och inslag av trä och metall. Fastigheten är anpassad efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med varierande mötesmöjligheter både i entréplan och på kontorsplanen.

Vi ville även skapa en park på taken och terrassen för att bidra till den biologiska mångfalden och skapa känslan av en fortsättning av den skog och parkmiljö som finns i området Frösunda.

Kvarteret Hilton är det första projekt vi utforskade och byggde i trä. Att bygga i trä är bättre för miljön på många sätt, och var något vi inte hade gjort tidigare. I och med detta byggprojekt ville vi utvärdera om träbygge skulle vara möjligt i innerstaden – något som vi tagit med oss i projekt härefter.

Snabbfakta

 • Fastighet – Kvarteret Hilton Frösunda
 • Kommun – Solna
 • Byggstart – 2016
 • Inflytt – Juni 2019
 • Lokalytor – 9450 kvm kontor och 272 kvm restaurang
 • Miljöcertifieriad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitektkontor – Sweco
 • Entreprenad – Totalentreprenad fastpris Peab
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering. Grön finansiering är olika typer av lån där likviden är öronmärkt till gröna tillgångar. Läs mer om vår gröna finansiering

Kvarteret Hilton – En pigg uppstickare i Frösunda

Kvarteret Hilton är ett hus som sticker ut med sin guldfasad, arkitektur och trähus på taket. Fastigheten blir en naturlig fortsättning av den skog och parkmiljö som finns i området Frösunda med sin takterrass som är utformad som en park. Det ger våra hyresgäster möjlighet till rekreation och lugn.

Om projektet

Kvarteret Hilton är en nyproduktion och bygget startade 2016. De två övre planen byggdes helt i trä, KL-trä och limträ, och var en del i ett forskningsprojekt med Bioinnovation för att undersöka miljöpåverkan i byggprocessen jämfört med betong.

Fastigheten har förutom trä andra unika materialval som vit betong i reliefmönster av tringlar samt mässingsfärgad plåt. Att ta fram dessa mönster krävde en avancerad formsättning och en otrolig noggrannhet. I projektet fick vi tillåtelse av Solna stad att guldeloxera nödtrapphuset i triangulär plåt vilket blev fastighetens exteriöra smycke.

En utmaning var att få fasadelementen på plats. Dels för att de var färdigmonterade och åtta meter långa när de levererades. Men även för att det fanns håltagningar som var lika stora som fönsterna som gjorde att man inifrån inte såg annat än betong och glas.

Grundläggningen var en utmaning och under marken går Sverigekabeln vilket var speciellt att hantera.

Projektet är en totalentreprenad och entreprenör är Peab.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Fastigheten erbjuder geoenergilagring, tillverkar egen kyla, är utrustad med sedumtak och har dagvattenhantering.
 • 95 procent av byggavfallet är återvunnet och 20 procent av byggmaterialet har tillverkats regionalt för att minska transporter och utsläpp.
 • En hel parkering är borttagen och ersatt med rabatter och växtlighet. All växtlighet runt fastigheten är utrustade med växtbehållare, vilket innebär att regnvatten samlas in och används för att vattna växterna.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Kvarteret Hilton är idag ett ljus och inbjudande hus, både invändigt och utvändigt. I fastigheten finns en gemensam takterrass och restaurang i bottenplan. En ljusgård byggdes för att skapa en samlingsplats att kunna samtala på, äta lunch i matsalen eller helt enkelt bara att vistas i. I ljusgården finns en trappa som ska föreställa en trädstam och träpåbyggnaderna är kronan i trädet. Fastigheten har ett rymligt cykelgarage som är utrustat med spolplats och verktyg. Måndagar till fredagar har vi en miljöbuss som tar våra hyresgäster till och från Solna station.

Kvarteret Hilton blev ett hus som sticker ut med sin guldfasad, arkitektur och trähuset på taket. Fastigheten blev ett värdefullt tillskott till Frösundaledens kontorskluster. Blandningen av kontor och bostäder gör att området känns tryggt och levande under hela dygnet. Dagtid finns här ett gemytligt gatuliv och en tilltalande puls som områdets alla invånare bidrar till.

Tack vare utforskandet av trä har vi idag två till projekt i trä. Bankpalatset, som ligger i Stockholms innerstad, har en påbyggnad i trä och Magasin X i Uppsala är en fastighet som är byggt helt i trä. Kvarteret Hilton blev år 2020 nominerat till Solnas stadsmiljöpris.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Med strålande utsikt över Brunnsviken

Granne med Hagaparken och en del av Kungliga nationalstadsparken ger Kvarteret Hilton de bästa förutsättningar för en aktiv arbetsdag. Fastigheten nås lätt från E4:an, har en egen miljöbuss som pendlar fram och tillbaka till Solna station med jämna mellanrum mellan måndag-fredag och cykelparkering med spolplats och verktyg.

Vill du veta mer om Kvarteret Hilton?

Hör av dig till Louis. Intresserad av kontor? Kontakta Jonas.

Louis Sellgren

Fastighetsutvecklare 070-968 15 22 · 08-566 205 22

Jonas Weimer

Uthyrare 073-697 22 78

Se lediga lokaler i Solna