Bankpalatset

En fastighet rik på historia på en anrik och prestigefull plats. I paradläge mitt i city bara ett steg bort från Kungsträdgårdens folkliv och puls.

Vision

Visionen med Bankpalatset var att uppdatera och renovera en fastighet men samtidigt behålla den gamla arkitekturen. Därför har vi gift ihop det bästa av två världar. I den anrika historiska byggnaden är det stora valvet en trappa ner fortfarande kvar. Likaså det utsmyckade direktions- och styrelserummet en trappa upp. Samtidigt byggdes huset om för att kunna tillgodose moderna och effektiva kontorslösningar utan att tumma på charmen. Fastigheten har även fått en ny påbyggnad i trä.

Bankpalatset byggdes för att imponera. Fastigheten upprättades 1901 av och åt Hernösands enskilda bank. Arkitekten Erik Lallerstedt ritade fasaden som utfördes i närkekalksten med skulpterade utsmyckningar av gotlandssandsten. I hörnet placerades ett torn med en lång uppskjutande kopparspira.

Det var det första bankpalatset som restes längs med Kungsträdgården och blev startskottet för en förskjutning av stadens finansiella maktcentrum, från Gamla Stan till Norrmalm. Än idag förknippas den här delen av city med finansiella institutioner.

Snabbfakta

 • Fastighet – Styrpinnen 15
 • Kommun – Stockholm
 • Byggstart – Oktober 2017
 • Inflytt – Sommar/augusti 2020
 • Lokalytor – total yta 4250
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Erik Lallerstedt den ursprungliga. Ombyggnad Mårten Johansson
 • Arkitektkontor – DiNell Johansson
 • Entreprenad – Utförandeentreprenad av In3epenör

Moderniserat sekelskifte mittemot Kungsträdgården

Ett bankpalats är byggt för att stå. Både byggnaden och arkitekturen är robust och varaktig. Men med tiden förändras behov och krav på våra kontor. Därför har vi gift ihop det bästa av två världar. I den anrika historiska byggnaden är de stora valvet en trappa ner fortfarande kvar. Likaså de utsmyckade direktions- och styrelserummet en trappa upp. Samtidigt byggdes huset om för att kunna tillgodose moderna och effektiva kontorslösningar utan att tumma på charmen.

Om projektet

Fastigheten har fått en påbyggnad i trä med utvändig plåt- och glasfasad som fyllt tomrummet i kvarteret samt blivit ett utsmyckande tillskott i stadsrummet. Bågformen är inspirerad från ursprungliga byggnadens jugendstil.

Att totalrenovera en sekelskiftesbyggnad med en minimal etableringsmöjlighet och yttre riskfaktorer såsom överklaganden från grannar, har varit en stor utmaning under hela projektet.
Även grundförstärkningen var en stor utmaning då det var för liten plats med hög grundvattennivå.

Projektet genomfördes som tre utförandeentreprenader som samordnades av In3epenör.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Fastigheten har solceller, sedumtak, VAV-system och en påbyggnad av trä.
 • Så mycket som möjligt av den ursprungliga planlösningen är bevarad, samt material som trappor och kopparportar.
 • Bankvalvsytorna har bevarats och gjorts om till mötesrum.
 • Fiskbensparketten är bevarad och kompletterad i vissa rum.
 • Under projektet har ett samarbete med PLANT pågått för att beräkna projektets klimatpåverkan.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Tack vara den nya grundförstärkningen kan huset nu stå i 100 år till. Tillägget av påbyggnaden smälter in fint i stadsbilden och erbjuder flera terrasser, men också större samlingsytor.

Känslan kring huset är att det ligger i ett unikt läge, med Kungsträdgården utanför dörren och Berzelii Park runt hörnet. Fastigheten har en historisk miljö där vi har bevarat så mycket som möjligt. Vi har varsamt renoverat de äldre delarna av fastigheten i nära samarbete med antikvarien.

Läget mitt i stan innebär närhet till allt, till exempel Gallerian, NK, Stureplan och Sergels torg. Fastigheten har två gatuentréer, en från Kungsträdgårdsgatan och en på Näckströmsgatan. Det är nära till alla tänkbara kommunikationer och fastigheten erbjuder cykelförvaring för att underlätta för hyresgäster som vill ta cykeln till jobbet.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Granne med Kungsträdgården

Här finns storstadslivet två steg från ytterdörren. Kungsträdgården är en urban och älskad plats, som ger puls åt hela området. Här blomstrar folklivet, men adressen tillåter ändå anonymitet för den som önskar.

Vill du veta mer om Bankpalatset?

Kontakta Susan. Är du intresserad av kontor? Kontakta Philip.

Susan Strömbäck

Affärschef kontor 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73