Tillsammans för en skönare kontorsmiljö

Ett kontor är så mycket mer än bara ett kontor. Det är platsen där er verksamhet och era medarbetare utvecklas, växer och helst en plats för inspiration. Det är många faktorer som bidrar till att skapa en sån plats. Här har vi samlat kunskap om kontoret som vi vet att ni behöver med er på vägen. Det handlar om vad vi kan göra, vad ni kan göra och vad vi kan göra tillsammans.

Inomhusklimat

Den optimala inomhustemperaturen på kontoret är 24 grader på sommaren och 22 grader på vintern. Skillnaden beror på att vi oftast klär oss tunnare på sommaren och då behöver vi ha en en högre inomhustemperatur på kontoret. Detsamma, fast omvänt, gäller på hösten och vintern. I 90 procent av fallen lyckas vi leverera en inomhustemperatur mellan 22 – 24 grader. Men den temperatur som de tekniska systemen styrs mot, och den temperatur människorna upplever, kan vara olika rent tekniskt. En termostat mäter normalt endast luftens temperatur, medan vi människor känner av både luftrörelser och värmestrålning mot ytor.

Om vill lära dig mer om inomhusklimat rekommenderar vi dig att läsa vår artikel Vad är lagom varmt för dig?  och vår pocket om inomhusklimat. Om du har frågor kan du kontakta våra tekniker. De kommer gärna förbi er lokal och visa hur inomhusklimatet fungerar. Teknikerna når du enkelt via vår kundservice eller så går du in på fastighetsinformation i Hyresgästinfo för just din fastighet.

Ladda ner vår pocket om inomhusklimat

Ljud

Olika människor är olika känsliga för buller och ljud. En del av oss kan mentalt blunda med öronen, andra blir störda och har svårt att koncentrera sig. Vår koncentrationsförmåga är särskilt sårbar för tydliga samtalsljud. Vår hjärna har nämligen ingen förmåga att sortera bort dem. Kollegors samtal och prat går därför rakt in i hjärnan och distraherar oss, vare sig vi vill eller inte. Länge har en bra ljudmiljö handlat om att dämpa och ta bort så mycket ljud som möjligt. Exempelvis genom akustiktak, absorberande skärmar och ljuddämpande mattor. Samtidigt har ljudberikning blivit lika vanligt. Det innebär att tillföra ett bakgrundsljud på svag nivå som maskerar det mänskliga talet. Då uppfattas det inte lika tydligt och blir mindre störande.

Om du vill lära dig mer om ljud och hur ni kan minska störande ljud i lokalen rekommenderar vi dig att läsa vår artikel Samtal stör kollegor mest och vår pocket om ljud. Vi hjälper er gärna att förbättra ljudmiljön i lokalen. Kontakta din fastighetschef så berättar vi mer.

Ladda ner vår pocket om ljud

Arbetsplatsstrategi

Arbetsplatsstrategi handlar om att vara smart. Om att hitta det klokaste sättet att använda kontorets utformning för att ge verksamheten stöd och inspiration. Egentligen är det rätt enkelt. För att hitta rätt svar måste du ställa rätt frågor. I vårt arbete som arbetsplatsstrateger hjälper vi till med att ställa just de frågorna. Och då handlar det om helt andra saker än hur många kvadratmeter som behövs och vilket läge som är bäst. Tillsammans med chefer och medarbetare diskuterar vi företagskultur, ledarskap, medarbetarskap, it och virtuell utveckling. Bland annat. Allt handlar om att förstå vart företaget är på väg och hur den fysiska miljön kan bidra till det.

I den här Pocketen har vi samlat våra egna erfarenheter från den utvecklingsresa som formade oss och vårt nya kontor, men också röster från några av våra modiga hyresgäster som vågar testa och investera i nästa generations kontor. MEN poängen med arbetsplatsstrategi är att det inte finns ett enda svar. Det finns lika många svar som det finns företag och verksamheter. Vi hjälper er gärna med era funderingar kring kontor, läs mer om våra rådgivande tjänster och låt er inspireras av vår pocket för arbetsplatsstrategi.

Ladda ner vår pocket om arbetsplatsstrategi

Tips för en skönare kontorsmiljö

Inomhusklimatet på kontoret är någonting som engagerar de flesta. Kontorsgrannen muttrar om att det är kallt. Du vill sänka värmen. Men hur varmt ska det vara på kontoret? Den gängse uppfattningen är att de flesta på ett kontor är nöjda om det är 22 grader på vintern och 24 grader på sommaren. Men det gäller bara om alla har samma slags klädsel och samma aktivitetsnivå. Och hur ofta händer det? Läs mer om inomhusklimat i vår Pockettidning högst upp på sidan eller ta del av våra årstidstips nedan för en bättre dag på kontoret.

Årstidstips – Vår
Årstidstips – Sommar
Årstidstips – Höst
Årstidstips – Vinter

Miljöarbete

Vasakronans miljöarbete utvärderar kontinuerligt våra betydande miljöaspekter. Det betyder att vi har identifierat var vi har vår största miljöpåverkan, vad vi kan göra för att minska den och att vi sätter årliga mål för hur vi ska förbättra oss. Exempel på några åtgärder vi genomför:

  • Driftoptimering – fastighetens energianvändning följs upp kontinuerligt i syfte att eliminera all onödig energianvändning
  • Miljöcertifiering – varje år ökar vi andelen miljöcertifierade fastigheter
  • Energiinvesteringar med livscykelperspektiv – vi investerar i ny och mer effektiv teknik som reducerar energianvändningen i våra fastigheter.

Läs mer om vårt arbete och vårt ansvar och i vår Hållbarhetspocket och Hållbarhetskarta.