Läran om konsten att motivera och engagera medarbetare

Hur får vi medarbetarna tillbaka till kontoret? Hur får vi dem att trivas? Och inte minst, hur kan vi locka nya? Det är frågor som många företag brottas med. Vasakronan har träffat Shani Persson och Steve Usher, två experter och eldsjälar inom Employee experience (EX). Tillsammans har de startat företaget Wonder – som hjälper organisationer att skapa upplevelser som utgår från människan.

”Vi befinner oss mitt i en evolution!”

Medarbetarna är varje organisations största tillgång. Därför är en investering i medarbetarna också en investering i företaget och har avgörande betydelse för företagets framgång. Människor som mår bra och trivs där de arbetar blir motiverade att göra ett bra jobb, vilket i längden gynnar alla. Att på ett strukturerat och avsiktligt sätt bygga arbetsplatser som ger medarbetare dessa fördelar – det är vad Employee experience (EX) handlar om.

– Vi befinner oss mitt i en evolution, där skiftet går från att styra till att möjliggöra. Det traditionella ledarskapet är på väg bort. Istället för att ge dina medarbetare konsekvenser om de inte kommer till kontoret, vänd på det och fundera på hur du kan skapa lösningar som stimulerar deras vilja att komma in, säger Shani Persson.

Tid för nya perspektiv

Lever ditt företag fortfarande efter den hierarkiska strategin ”uppifrån och ner”? Då är det hög tid att byta perspektiv, menar duon på Wonder. Gör dina medarbetare delaktiga i processen. Låt dem komma till tals om VAD som saknas på arbetsplatsen och HUR ni tillsammans kan lösa det.

– Bygg verksamheten på faktiska insikter om dina medarbetare så har du större chans att nå framgång. Medarbetare som känner sig sedda, lyssnade på och delaktiga trivs bättre och presterar mer vilket i sin tur kommer att ge bättre affärsresultat. Det är en win-win för alla, säger Steve Usher.

Spetsa öronen och lyssna

För att väcka dina medarbetares engagemang och motivation behövs något mer än att bara erbjuda högre lön eller några extra semesterdagar. Det handlar om att inkludera, vara lyhörd och designa en upplevelse utifrån deras vardag och utmaningar. EX skapas med och för medarbetarna – inte åt dem. Nyckelorden är att lyssna och samskapa, menar Shani.

– Om du inte redan pratar med dina medarbetare, är det dags att börja nu! Och var medveten om HUR du lyssnar. Utgå från ett öppet sinne, inte vad du VILL ska vara sant. Ett vanligt misstag är att gå in i en diskussion med en agenda och sedan driva samtalet utifrån den. Konstruktiva samtal handlar om att upptäcka.

Som du frågar får du svar

För att lyssnandet ska ha störst effekt handlar det förstås också om att ställa rätt frågor. Shani refererar till ett berömt Henry Ford-citat: ”Om jag hade frågat folk vad de vill ha, skulle de svarat snabbare hästar”. Hon fortsätter sitt resonemang.

– Sluta fråga dina medarbetare vad de vill ha! Om du istället frågar vilka deras utmaningar är och vad de behöver, får du större förståelse för deras riktiga behov. Det handlar inte om att be om önskelistor utan om att formulera problemet på ett sätt som gör det möjligt att lösa.

”Att ha kontroll är bara en illusion. Tillit är en bättre väg till framgång.”

Shani Persson

Data som skapar insikt och gör skillnad

I många år har företag lagt ner stora resurser på att mäta kundupplevelser. Allt för att hålla sina kunder nöjda och lojala, medan människorna inom organisationen sällan får samma uppmärksamhet. Wonder har tagit fram en verktygslåda som kan skapa samma effekt för medarbetarupplevelser. Det finns många likheter mellan en kund och en medarbetare, men också viktiga skillnader.

– Som kund är relationen till ett företag mest transaktionell. Du går in i en butik, letar efter något och köper det. Som medarbetare finns det förstås också ett transaktionellt utbyte mellan dig och företaget som till exempel lön och avtal, men medarbetarupplevelsen är så mycket större. Den bygger på relationer och handlar mer om ”varje-dag-livet” på jobbet, säger Steve.

En perspektivförflyttning från CX till EX

Branschens nya buzzword Employee Experience (EX) är alltså en utveckling av föregångarkonceptet CX (Customer Experience). En av hörnstenarna inom CX är att förstå kundens upplevelse av kontakterna den har med ett företag över tid, vilket ofta visualiseras i form av en kundresa. Enligt Steve kan en liknande process användas inom EX.

– Utmaningen är att se medarbetarupplevelsen som en helhet. Från första till sista dagen. Medarbetare som slutar är viktiga ambassadörer. Fortsätt dialogen, ta reda på varför medarbetaren slutar och se till att lära av exemplet. Bra avslut skapar också förutsättningar för att medarbetare kommer tillbaka, om deras nya arbetsplats inte lyckades leverera samma upplevelse.

– EX omfattar så mycket mer än bara tid på kontoret. Den optimala medarbetarupplevelsen underlättar livspusslet redan innan arbetsdagen har börjat, lockar människor till kontoret och får deras positiva intryck att bestå även när de har kommit hem, säger Steve.

Företag som vågar tänka utanför boxen

Under sina många år i branschen har Shani och Steve sett en rad strålande exempel på företag som vågar ifrågasätta sina egna strukturer och ta djärva beslut. Shani lyfter fram Nordic Choice Hotels, som vid öppnandet av ett nytt hotell bytte den traditionella rekryteringsprocessen mot en audition.

– Hotellets vision var att ge gästerna en magisk upplevelse. Därför sökte man medarbetare med personlighet och kreativitet som kunde vara med och skapa rätt känsla. Istället för en klassisk anställningsintervju anordnades en talangjakt, där de sökande fick två minuter på sig att presentera sig på vilket sätt de önskade, säger Shani.

Framtiden formas här och nu

Shani och Steve är förväntansfulla inför den framtida utvecklingen inom EX. Deras förhoppning är att allt fler företag förstår vikten av att fokusera på relationer och nyttja potentialen hos de som arbetar i organisationen.

– Dina medarbetare är det mest ”high tech” du har i företaget. Om du lär dig förstå hur människors hjärnor och sinnen fungerar och sedan bygger processer och lösningar med det i beaktning ökar du chansen att skapa framgång, säger Shani.

– Det finns inget facit för EX. Vi driver utvecklingen tillsammans, här och nu. Jag är nyfiken på att se hur det nya sättet att tänka kommer förändra framtidens arbetsliv för våra barn och barnbarn, avslutar Steve.

Mer intressant innehåll från Kunskapsrummet

Worklife experience – vad kan vi lära av hotellbranschen?

Hur kan vi förflytta kontoret från en plats med stämpelklocka till inspirerande mötesplats? Mikaela Åkerlund, projektuthyrare på Vasakronan, har lång erfarenhet av hotellbranschen, och vet vad som gör en upplevelse och vilka verktyg vi kan låna från servicebranschen.

Till artikeln

Rapport: Navigating the Future Workplace

Ta del av rapporten där vi samlat insikter från 41 beslutsfattare på stora och medelstora bolag i ämnet Navigating the Future Workplace. Rapporten innehåller spaningar kring det framtida arbetslivet

Till rapporten

Från arbetsplats till en helhetsupplevelse

Vilken arbetslivsupplevelse behöver företag och organisationer erbjuda nu för att attrahera, motivera, engagera och behålla medarbetare. Worklife experience är ett synsätt som handlar om att skapa en holistisk arbetslivsupplevelse, där kontoret endast är en del.

Se filmen

Nyfiken på vårt kunskapsrum?

Vi på Vasakronan är nyfikna. Vi vill veta. Och när vi inte vet så utforskar vi. Det gör vi genom dialoger och diskussioner med kunder och beslutsfattare inom näringslivet och myndigheter. På så sätt har vi under lång tid samlat på oss en massa kunskap om hur andra tänker och gör. Sammantaget skapar det en ganska bra bild över hur framtidens arbetsliv kan se ut, men också bra tips och råd för alla som är intresserade av en bra arbetsmiljö. Allt detta har vi samlat i vårt Kunskapsrum, men det är bara början. Kunskapsrummet kommer vi hela tiden att fylla på med nytt intressant material.

Anmäl dig här och få ett meddelande när vi lägger ut nytt material i Kunskapsrummet. Det här hittar du i kunskapsrummet:

  • Inspiration och ny kunskap om framtidens arbetsplats
  • Bra tips och råd för en bättre arbetsmiljö
  • Inblick i hur andra tänkt och gjort

Prenumerera på nyheter från vårt kunskapsrum.