Fem frågor till Sara Thorslund, vd på Gradientech

Gradientech är ett framstående svenskt diagnostikbolag verksamt inom antibiotikaresistenstestning med fokus på sepsispatienter. Det diagnostiksystem de lanserade på marknaden för ett år sedan har en viktig roll att spela avseende snabb och korrekt behandling av sepsispatienter, och bidrar på så sätt till inbromsning av den allvarliga utvecklingen av ökad antibiotikaresistens i samhället. Vi träffar Sara Thorslund, vd på Gradientech, som berättar mer om verksamheten och varför de fastnat för Uppsala Science Park.

1. Berätta om er verksamhet på Gradientech.

Vi är ett svenskt diagnostikbolag med vårt huvudkontor här i Uppsala Science Park. Vi började som ett så kallat spin-off från forskning på Uppsala universitet och har sedan hösten 2009 arbetat med produkter för precisa cellstudier. Vårt fokus är idag specifikt riktat mot att diagnostisera resistens hos patienter med bakterieinfektion och vi har sedan ett år tillbaka marknadens snabbaste diagnostiksystem för antibiotikaresistenstestning av prover från sepsispatienter. Diagnostiksystemet är avsett att användas på kliniska mikrobiologilabb där det handlar om att snabbt diagnostisera vilken antibiotikabehandling som är den optimala för en sepsispatient. Med hjälp av resultaten kan antibiotikabehandlingen hos patienten optimeras för öka chansen att patienten överlever och tillfrisknar snabbare.

2. Har ni speciella behov för er verksamhet?

Vår verksamhet kräver unika och skräddarsydda lokaler som inrymmer produktionslokaler och utvecklingslabblokaler. Vi sitter idag på cirka 600 kvm som består av labbverksamhet, godsmottagning, lager, produktionsytor och kontorslokaler. I tillägg så har vi också mikrobiologilabbverksamhet i Hubben tillsammans med universitetet precis vägg i vägg, men i separata lokaler. Vår verksamhet kräver täta samarbeten med nyckelaktörer som exempelvis Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, men även andra forskningsgrupper verksamma i området.

3. Vad är viktigt för er när det gäller ert kontor?

Vårt huvudkontor är här i Uppsala, och vi har även affärsutvecklingsverksamhet i USA. Vi är idag cirka 45 personer men började med lokaler i kontorshotellet här på Generalen, som vi till slut växte ur. Lokalerna vi sitter i idag flyttade vi in i 2021 där vi fick vara med och sätta en önskelista och kravlista på lokalerna som utformades tillsammans med arkitekter för att uppfylla våra behov. Det vi har nu som vi saknade tidigare är riktigt bra och ändamålsenliga produktionslokaler, det var det riktigt stora lyftet med våra nya lokaler.

Vår tillväxt fortsätter, så vi projekterar just nu cirka 350 kvm ytterligare i huset för att tillgodose våra behov av fler produktions- och kontorslokaler samt mikrobiologilabb.

Sara Thorslund, vd på Gradientech.

4. Varför valde ni Uppsala Science Park?

Läget passar oss extremt bra med den verksamhet vi har som kräver strategiska samarbeten med nyckelaktörer som finns här. Exempelvis så jobbar vi tätt med Akademiska sjukhuset med möjligheten att få patientprover i utvecklingssyfte, då krävs den närheten vi får här.

Sen så är det centrala läget också något som är viktigt för oss, eftersom den största delen av vår personal sitter på plats. Det är centralt och bra cykelavstånd för de allra flesta.

Generellt så tror jag de flesta tycker att det är ett spännande område att verka i. Här finns många andra liknande bolag, att man får ett givande utbyte här på Uppsala Science Park. Uppsala är ju inte så stort, många har gemensam bakgrund från studietiden eller har jobbat tillsammans tidigare, så här springer vi alltid på många vi känner fast man jobbar i olika bolag. Det är lätt att ha interaktion med varandra här.

5. Vad är det som gör att detta läge passar er så bra?

Områdets status för externa och internationella besökare! Vi jobbar mycket med strategiska internationella aktörer, vi tror mycket på samarbeten mellan industri till industri samt mellan akademi och industri. Rent verksamhetsmässigt så har vi ofta besökare på plats, allt från kontraktstillverkare och utvecklingspartners, till delägare och andra samarbetspartners som också besöker oss och det är såklart viktigt att kunna ge ett bra intryck gällande både lokaler och omgivning. Det ger till exempel en bra status att vi har både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket här, att döma från de externa och internationella besök som kommer hit.

Vi har verkligen hittat hem här. Vi hänger mycket här i huset, äter lunch nere i Hubben, och man träffar alltid mycket folk att prata med när man rör sig på området. Rätt blandning finns här, allt från att vi kan köpa lunch och sitta på en bänk i en av de gröna parkerna till att ta en långlunch på nya Ångströms bara runt hörnet. Och så har vi många av våra anställda som nyttjar alla fina träningsmöjligheter som finns, som Friskis & Svettis, eller ta en lunchjogg. Men en barista med en liten glasskiosk för att träffas över en kaffe och glass hade inte varit helt fel!

 

Läs mer om kontor i Uppsala Science Park